40765

Van de Bunt Projecten B.V.

€ 250.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 388
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 388 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van de Bunt Projecten B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 11-05-2009
Website www.vandebuntprojecten.nl

Leendoel

Van de Bunt Projecten B.V. is een familiebedrijf dat projecten ontwikkelt en zich focust op de inrichting in het openbare gebied. Ze verrichten de werkzaamheden, voeren de projectbegeleiding uit en verzorgen de financiële afwikkeling. Op dit moment hebben zij een financiering via New10, die zij willen aflossen met de financiering via Collin Crowdfund. Daarnaast wordt de financiering aangewend voor werkkapitaal om verder te kunnen groeien.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 140.000
Werkkapitaal € 110.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Van de Bunt Projecten B.V.;
  • A. van de Bunt Holding B.V.;
  • G. van de Bunt Holding B.V.;
  • W. Padding Holding B.V.
 • De heer A. van de Bunt geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De waarde van de borgstelling beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis.
 • De heer G. van de Bunt geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De waarde van de borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer W. Padding geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De waarde van de borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van de Bunt Projecten B.V., A. van de Bunt Holding B.V., G. van de Bunt Holding B.V. en W. Padding Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis van de heer A. van de Bunt en zijn partner, aan de Mevrouw Jans-Dijkstralaan 8, 7921 KH te Zuidwolde (kadastraal bekend als sectie I nummer 1109) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 147.478,- en openstaande schuld van € 99.677,-. De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 405.000,-.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Van de Bunt Projecten B.V. en G. van de Bunt Holding B.V. zijn Laag risico. De score voor W. Padding Holding B.V. is Aanzienlijk risico en de score voor A. van de Bunt Holding B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Van de Bunt Projecten B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Namens de ondernemers: “Voor het naleven van de regels vanuit het RIVM zijn er extra voertuigen aangeschaft, waardoor we hebben kunnen voldoen aan de veiligheidseisen. Dit heeft ook andere investeringen met zich meegebracht om de werkzaamheden op de projecten niet verder te vertragen dan noodzakelijk. Daarnaast is het gedrag van werknemers een zeer belangrijke factor. Gebrekkige communicatie en afstemming, werk- en tijdsdruk en niet goed reageren op onverwachte situaties zijn belangrijke oorzaken van ongelukken. Een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats, corona is hierin ook onderdeel.”

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  2021
Vaste activa € 609.000
Vlottende activa € 159.000
Overige vlottende activa € 81.000
Totaal € 849.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 173.000
Langlopende schulden € 439.000
Kortlopende schulden € 237.000
Totaal € 849.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 1.031.000  
Bruto winst € 540.000  
Kosten € 338.000  
Belasting € 31.000
Netto winst € 171.000  

Winst- en verliesrekening tussentijdse cijfers t/m 16 augustus 2021

Omzet € 557.000  
Bruto winst € 298.000  
Kosten € 64.000  
Netto winst € 234.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67616 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-10-2021 om 11:14
investeerder-32964 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-10-2021 om 11:14
investeerder-11901 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-10-2021 om 11:14
investeerder-46576 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-10-2021 om 11:13
investeerder-9846 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-10-2021 om 11:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders