47899

Van de Vorst schilderwerken

€ 40.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 111
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 111 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van de Vorst Schilderwerken
Sector Schilder
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 21-03-2016
Website www.vandevorstschilderwerken.nl

Leendoel

R.J.M. van de Vorst heeft zich toegelegd op het schilderen van particulieren woningen en bedrijfspanden. Dit doet hij vanaf 2016 vanuit zijn eenmanszaak; Van de Vorst Schilderwerken.

De ondernemer heeft een financiering nodig voor extra werkkapitaal en voorraad voor zijn bedrijf. Het doel is om nieuwe projecten aan te trekken. Hij wil gaan samenwerken met ZZP’ers, waardoor zijn onderneming in staat zal zijn om extra opdracht aan te nemen. Daarnaast wil hij een nieuwe werkbus aanschaffen.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bedrijfsbus € 40.000
Voorraad € 10.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is R.J.M. van de Vorst, handelend onder de naam Van de Vorst Schilderwerken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 40.000,- op het woonhuis aan de Meijerijhof 30, 5709 BG te Helmond, kadastraal bekend als sectie N nummer 1745 te Helmond, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 220.000,- en een openstaande schuld van € 196.000,- per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 385.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-2-2024.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van geldnemer wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van de Vorst Schilderwerken is Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers van 2022, 2023 en de prognose van 2024 van Van de Vorst Schilderwerken. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De omzet in 2023 bedroeg € 474.000,-, met een netto cashflow te kort, na privé onttrekkingen en rente- en aflosverplichtingen, van € 3.000,-. Dit is mede ontstaan doordat de ondernemer zijn eigen huis in 2023 heeft verbouwd. Hierin is veel tijd en geld gaan zitten. De verbouwing is inmiddels volledig afgerond volgens de ondernemer. 

De verwachting is (op basis van de tussentijdse cijfers tot en met mei 2024, opgesteld door de boekhouder) dat de omzet van 2024 uit zal komen op € 628.000,-, met een netto cashflow overschot na prive onttrekkingen en rente- en aflossingsverplichtingen van € 35.000,-.

Per ultimo 2023 heeft de onderneming een negatief eigen vermogen van € 26.000,- op een balanstotaal van € 62.000,-. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de verbouwing aan de eigen woning. Per ultimo 2024 is de verwachting dat de solvabiliteit zal toenemen tot 4% op een balanstotaal van € 102.000,-. Tevens wordt de verwachte balanspositie ultimo 2024 gepresenteerd.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 – Balans na investering

Activa

  2023 BNI
Vaste activa € 6.000 € 26.000
Vlottende activa € 56.000 € 76.000
Totaal € 62.000 € 102.000

Passiva

  2023 BNI
Eigen vermogen € -26.000 € -26.000
Langlopende schulden € 16.000 € 48.000
Kortlopende schulden € 72.000 € 80.000
Totaal € 62.000 € 102.000

Winst- en verliesrekening 2023 en prognose 2024

  2023 2024
Omzet € 474.000 € 628.000
Bruto winst € 187.000 € 284.000
Kosten € 134.000 € 186.000
Resultaat € 53.000 € 98.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 11:03
investeerder-288869 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders