48827

Van de Westelaken Onderhoudsbedrijf

€ 30.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 59
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 59 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van de Westelaken Onderhoudsbedrijf
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal, gereedschap en voorraad
Datum van oprichting 09-06-1995

Leendoel

De heer Van de Westelaken is van jongs af aan actief in de bouw- en onderhoudssector. Hij heeft sinds 1995 zijn eigen bedrijf. Zijn expertise strekt zich uit over diverse onderdelen, waaronder schilderwerkzaamheden, loodgieterswerk en uitgebreide renovatieprojecten.

De ondernemer heeft in 2023 een nieuwe bedrijfsbus aangeschaft vanuit de eigen middelen. Hij zoekt nu een financiering om zijn voorraad en gereedschappen weer volledig op orde te brengen.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden, een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 7.500
Gereedschap € 15.000
Werkkapitaal € 7.500
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer R.M. van de Westelaken handelend onder de naam Van de Westelaken Onderhoudsbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op het woonhuis aan de St.-Sebastiaanhof 6, 5262 BH te Vught, kadastraal bekend als sectie L nummer 3671 te Vught, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 190.000,- en een openstaande schuld van € 178.808,- per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 391.000,- op basis van de WOZ-waarde per 1-1-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van de Westelaken Onderhoudsbedrijf is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers van 2023 en de prognose van 2024 van Van de Westelaken Onderhoudsbedrijf, alsmede de overwaarde op het onroerend goed waarop een hypotheek wordt verkregen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 en Balans na investering

Activa

  2023 BNI
Vaste activa € 27.000 € 42.000
Overige vlottende activa € 9.000 € 24.000
Totaal € 36.000 € 66.000

Passiva

  2023 BNI
Eigen vermogen € -/-3.000 € -/-3.000
Langlopende schulden € 37.000 € 62.000
Kortlopende schulden € 2.000 € 7.000
Totaal € 36.000 € 66.000

Winst- en verliesrekening 2023 en prognose 2024

  2023 P2024
Omzet € 62.000 € 70.000
Bruto winst € 372.000 € 58.000
Kosten € 262.000 € 19.000
Resultaat € 92.000 € 39.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 14:03
investeerder-445806 heeft € 200 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 14:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders