48715

Van den Heuvel Uitvaartzorg B.V.

€ 100.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 162
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 162 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van den Heuvel Uitvaartzorg B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 16-03-2022
Website www.vandenheuveluitvaartzorg.nl

Leendoel

Van den Heuvel Uitvaartzorg (indertijd als eenmanszaak) is in 2013 door Antoinette opgericht. Inmiddels bestaat Van den Heuvel Uitvaartzorg B.V. ruim 11 jaar en groeit de onderneming nog steeds en laat deze goede resultaten zien. Het leendoel betreft het creëren van een extra opbaarhuiskamer en bijeenkomstruimte geheel in eigen stijl. Hiervoor moet de dakconstructie verstevigd worden en flinke aanpassing in de ruimtes gedaan worden.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. 

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Van den Heuvel Uitvaartzorg B.V.
  • Van den Heuvel Holding B.V.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Graafseweg 780, 6603 CR te Wijchen, kadastraal bekend als sectie C, nummer 2018 en 2238 te Wijchen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een cumulatief een eerste en tweede hypothecaire inschrijving (dezelfde hypotheekhouder) van € 584.626,- en een openstaande schuld van € 564.867,- per d.d. 23-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 650.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14-09-2021.
 • Mevrouw A.C. van den Heuvel en de heer N. Weijtmans geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw A.C. van den Heuvel en de heer N. Weijtmans geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Graafseweg 780, 6603 CR te Wijchen, kadastraal bekend als sectie C, nummer 2018 en 2238 te Wijchen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van den Heuvel Uitvaartzorg B.V. en  Van den Heuvel Holding B.V. is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van geconsolideerde jaarcijfers 2023 alsmede de overwaarde op het onroerend goed waarop een hypotheek wordt verkregen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Op basis van de geconsolideerde jaarcijfers 2023 zouden de rente- en aflossingsverplichtingen die aangegaan worden bij Collin betaald moeten kunnen worden. Daarnaast verwacht de geldnemer dat de omzet toe gaat nemen door het te ontvangen werkkapitaal.

De zekerheid die afgegeven wordt is een recht van derde hypotheek met een overwaarde van € 85.000,- op basis van de taxatie van 2021, echter is de woning sindsdien flink verbouwd door onder andere het realiseren van een buitenkeuken, veranda met schuifpuien, tuinaanleg en onder keldering.

Jaarcijfers

Balans overzicht geconsolideerd ultimo 2023

Activa

  2023
Vaste activa € 97.000
Vlottende activa € 103.000
Totaal € 200.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 136.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 64.000
Totaal € 200.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2023

Omzet € 456.000
Bruto winst € 198.000
Kosten € 124.000
Belasting € 15.000
Netto winst € 59.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:02
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:02
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-06-2024 om 11:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders