46148

Van den Thillart Holding B.V.

€ 50.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 85
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 85 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van den Thillart Holding B.V.
Sector Onroerend goed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 26-10-2017
Website www.lt-architecten.nl

Leendoel

Mattie van den Thillart is projectontwikkelaar, architect en vastgoedbelegger. Samen met zijn vader, en broer runt Mattie reeds jaren de familiebedrijven LT Architecten en LT Bouwmanagement (projectontwikkeling). Mattie is samen met zijn broer in loondienst bij het bedrijf van hun vader. Binnen het familiebedrijf wordt architectuur gekoppeld aan ontwikkeling van projectmatige- en particuliere woningen, bedrijfs/utiliteitsbouw en andersoortige projecten. Het bedrijf heeft een track-record van meer dan tientallen afgeronde ontwikkelingen. In december 2022 is er een succesvolle financiering via Collin Crowdfund succesvol gefund voor de aankoop van twee woningen in Van den Thillart Holding B.V., waarvan de rente- en aflossing tot op heden volgens betaalschema netjes zijn voldaan.

Daarnaast heeft Mattie in privé en zakelijk een vastgoedportefeuille opgebouwd. De portefeuille bestaat uit tien (nieuwbouw)woningen in de omgeving van Vlijmen. De waarde van de gecombineerde portefeuille in box3 en zakelijk bedraagt voor investering € 4.063.000,-, met een openstaande restschuld ter hoogte van € 3.627.000,-. De gevraagde financiering van € 50.000,- wordt aangewend als werkkapitaal ten behoeve van verdere optimalisatie van de vastgoedportefeuille.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De Geldnemer is Van den Thillart Holding B.V.
  • De heer M. van den Thillart geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op het onroerend goed in privé en zijn eigen woning.
  • De heer M. van den Thillart geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis en aangrenzend perceel grond aan De Bolderik 11, 5236 TX te ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend als sectie U nummers 1123 en 1128 te ‘s-Hertogenbosch. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.100.000,- met een openstaande schuld van € 807.500,- per 31-01-2021. De waarde bedraagt € 1.100.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 30 september 2019. Het perceel grond (nummer 1128) is hypotheekvrij en kent een aankoopwaarde van € 40.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van den Thillart Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de Deze score is gebaseerd op basis van de IB-aangifte, vastgoedoverzicht, huurcontracten en taxatierapporten. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Onderstaande gecombineerde inkomsten en vermogensposities van de holding en vastgoed in privé zijn gebruikt voor beoordeling van de aanvraag in december 2022. De totale huurinkomsten op jaarbasis bedragen € 206.000,-, met een netto cashflowoverschot van € 21.000,-. Daar Mattie nog voldoende inkomsten verwerft vanuit zijn werkzaamheden bij LT Bouwmanagement en LT Architecten, is de ondernemer niet afhankelijk van de inkomsten uit de vastgoedportefeuille.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 4.113.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € –
Totaal € 4.113.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 436.000
Langlopende schulden € 3.677.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 4.113.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-364493 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 14:00
investeerder-395947 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 14:00
investeerder-64410 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 14:00
investeerder-120470 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 14:00
investeerder-2196 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-08-2023 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders