30935

Van der Linde Beheer B.V.

€ 360.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 357
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 357 investeerders

Samenvatting

PartyService Nederland is de verzamelnaam van het concern van Johan van der Linde dat opgebouwd is uit meerdere horeca gerelateerde activiteiten. Naast catering beschikt het bedrijf over drie (party)schepen, eigen locaties voor feesten en investeert het bedrijf nu in een bestaand ‘De Beren’ restaurant met een strategische ligging aan het water. Door de verschillende activiteiten wil de ondernemer synergie voordelen creëren en steeds grotere en completere (bedrijfs)feesten aanbieden.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 640.000,-. ING financiert € 280.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 360.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.666,67 en een slottermijn van € 80.000,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Van der Linde Beheer B.V. als Laag Risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Van der Linde Beheer B.V., Tilia Maritiem B.V., Tilia Exploitatie B.V., Aan de Maas B.V., Van der Linde Catering Concepts B.V., Rederij Ameland B.V., Limetree Nautical B.V., Limetree Exploitatie B.V., PEC Catering B.V., PEC Exploitatie B.V. en Summerlime B.V. De heer J.G.J.M. van der Linde geeft een persoonlijke materiële borgtocht af van € 180.000,-. Deze borgstelling wordt gesecuritiseerd middels een eerste hypothecaire inschrijving van € 180.000,- op de in privé verhuurde woning aan de Molendijk 2 te Oude Tonge gevestigd met een recente waardebepaling van € 169.000,-.

Video Pitch

Leendoel

De onderneming gaat enerzijds een ‘De Beren’ vestiging overnemen en verbouwen en daarnaast zijn er noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de bestaande schepen.

Ondernemer

Johan van der Linde (53) is op zijn 18de begonnen met een snackbar in Oude-Tonge. Vanaf begin deze eeuw is hij zich gaan specialiseren in catering en op een gegeven moment is hij de snackbar gaan verhuren. Met de catering groeide hij snel uit tot een serieuze speler, waarbij de nadruk steeds meer werd gelegd op de totale organisatie van een evenement. Zodoende heeft Van der Linde in 2004 de MS De Ameland gekocht. Door deze (varende) locatie kon men makkelijker eigen evenementen organiseren. In 2008 was het bedrijf getroffen door een brand die het hele bedrijfspand met inhoud had verwoest. De oorzaak was kortsluiting bij een huurder. Na een lang verzekeringstraject kon het huidige pand pas begin 2012 worden betrokken. Het bedrijf moest na de brand vanaf een zolderverdieping opnieuw worden opgebouwd. Johan heeft toen zijn daadkracht in optima forma getoond. In 2013 is De Beren Boot (wereldberoemd in Rotterdam) overgenomen. In 2016 zijn de activiteiten van het gefailleerde PEC Catering overgenomen. 

Johan is zeer amicaal en kan mensen enthousiasmeren. Hij weet heel goed wat hij wil en durft te investeren en te groeien. Inmiddels heeft zijn bedrijf 107 mensen in loondienst naast de vele oproepkrachten. Hij omringt zich met een aantal vertrouwelingen die hem begeleiden en adviseren, waardoor hij ook tijd kan vrij maken voor zijn grote passie: het geven van skilessen in een wintersportoord voor gehandicapte kinderen. 

Johan is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Zowel zijn echtgenote als zijn zoon zijn werkzaam in het bedrijf.

Onderneming

Aan de Maas B.V.
Door Aan de Maas B.V. wordt nu de ‘De Beren’ vestiging Maasboulevard in Schiedam aangekocht. De vestiging heeft een nautische uitstraling. Het pand is in de vorm van een stuurhut en er is een aanlegsteiger voor de partyschepen voor het pand. De Beren Boot en de vestiging Schiedam hebben ongeveer dezelfde capaciteit aan zitplaatsen. Het terrein rondom De Beren Schiedam is een door de gemeente toegewezen evenemententerrein. Met de bedrijfsuitjes die ze organiseren voor de klanten kunnen ze dus de combinatie maken om met één van de schepen hier af te meren, een buitenactiviteit hier te organiseren, bij de ‘De Beren’ vestiging een lunch of een consumptie te nuttigen en vervolgens de gasten weer mee te nemen aan boord voor hun avondfeest.

Van der Linde Catering Concepts B.V.
Via deze B.V. worden de feesten, bijeenkomsten, personeelsuitjes en andere events verkocht. De F&B invulling wordt volledig uitbesteed aan ’t Vosje Horecagroep B.V. (vennootschap van Johan en zijn vrouw, valt buiten de fiscale eenheid) en PEC Exploitatie B.V. 

Summerlime B.V.
Deze B.V. is in juni 2017 opgericht en hierin vindt de exploitatie plaats van Duinpaviljoen DE LINDE & Snackcorner de Smickelbeer in Oostvoorne. 

Rederij Ameland B.V.
Door deze B.V. wordt MS De Ameland geëxploiteerd (zie ook http://www.rederijameland.nl). De Ameland, gebouwd in 1967, heeft dienst gedaan als veerboot naar Ameland. Later is het schip omgebouwd naar een evenementenschip. In 2004 is het gekocht door Van der Linde. Het schip is technisch gemoderniseerd en voldoet aan de eisen van de scheepvaartinspectie (https://www.ilent.nl). De Ameland is uitermate geschikt voor de grotere feesten van 60 tot 800 gasten, doorgaans georganiseerd voor bedrijven, instellingen en party-organisatoren. Met dinnershows en theater richt men zich op de individuele boekers.

PEC Catering B.V. & PEC Exploitatie B.V.
In PEC Catering B.V. zit de exploitatie van het Pomphuis in Kralingen (www.pompgebouw.nl), dat van de Gemeente Rotterdam wordt gehuurd. In dit gebouw bevindt zich 1.000 m2 kantoorruimte dat aan derden wordt verhuurd. Door de fysieke vestiging in de Maasstad komt hij ook in aanmerking voor opdrachten van de Gemeente Rotterdam. 

Tilia Maritiem B.V. & Tilia Exploitatie B.V.
Door de B.V. Tilia Maritiem is het partyschip de Marlina aangekocht. Dit schip, gebouwd in 2008 met afmetingen van 85,12m x 7,81m is geschikt voor 500 (dag)passagiers. Het huidige concept is varen met eten en drinken. De Marlina vaart in principe op vaste tijdstippen, waar de gasten zich voor inschrijven. Dit concept wordt in toenemende mate aangevuld met themadagen voor de zakelijke markt.

Limetree Nautical B.V. & Limetree Exploitatie B.V.
In Limetree Nautical B.V. zit de MS Brandaris, dat verhuurd wordt aan Limetree Exploitatie B.V.. Het schip is een opvallende verschijning op de Rotterdamse wateren en daardoor ook onderscheidend voor de consument. In Limetree Exploitatie B.V. wordt sinds 3 jaar het concept De Beren Boot geëxploiteerd. De Beren Boot is de varende vestiging van de ‘De Beren’ restaurants (http://www.beren.nl/vestigingen/restaurants/beren-boot/), maar is op diverse vlakken binnen De Beren Groep een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot de restaurants op de vaste grond, wordt er met buffetten gewerkt. Het schip is ook inzetbaar als (kleiner) alternatief voor De Ameland.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Investering De Beren (Aan de Maas Exploitatie B.V.):  
Aankoop De Beren Maasboulevard Schiedam € 250.000,-
Verbouwing conform nieuwe huisstijl € 150.000,-
Modernisering terras  € 15.000,-
Werkkapitaal  € 15.000,-
Totaal aan overname:  € 430.000,-
   

Investering Van der Linde Beheer B.V.:

 
Boegschroef Ameland € 100.000,-
Vlak Brandaris en herbouw keuken € 50.000,-
Overige kosten, algemeen/schepen/ponton  € 60.000,-
Totaal aan onderhoud € 210.000,-
   
Totale financieringsbehoefte € 640.000,-
Financiering ING  € 280.000,-
Te financieren door Collin Crowdfund   € 360.000,-

Totale crowdfunding € 360.000
Looptijd 60 mnd
Leenbedrag: € 360.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.666,67 en een slottermijn van € 80.000,-.

De nieuwe lening van ING van € 280.000,- kent een looptijd van 60 maanden. Naast de nieuwe lening loopt er nog een lening van € 2.000.000,-, verstrekt eerder dit jaar voor de aankoop van een schip. ING heeft de zekerheden van eerste verpanding op alle roerende zaken van de betrokken B.V.’s en hypothecaire inschrijvingen op de schepen. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Van der Linde Beheer B.V., Tilia Maritiem B.V., Tilia Exploitatie B.V., "AaN de Maas" Exploitatie B.V., Van der Linde Catering Concepts B.V., Rederij Ameland B.V., Limetree Nautical B.V., Limetree Exploitatie B.V., Party Exceptional Catering B.V., PEC Exploitatie B.V. en Summerlime Exploitatie B.V. 
  • J.G.J.M. van der Linde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Er wordt ter securisering van de borgstelling een eerste hypothecaire inschrijving van € 180.000,- op de in privé verhuurde woning aan de Molendijk 2 te Oude Tonge gevestigd. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 169.000,- op basis van een recent onafhankelijke waardebepaling.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van der Linde Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers over 2017, de forecast van 2018 gebaseerd op tussentijdse gegevens en de prognose voor 2019. De overall score is Voldoende

Rentabiliteit
In 2017 is een omzet gerealiseerd van € 2.790.000,- met een teleurstellende cashflow van € 26.000,-. De reden hiervoor was dat er tegen relatief lage prijzen opdrachten werden aangenomen om de B.V. goed te vermarkten en om zichzelf te bewijzen. In 2018 is er kritischer gekeken welke opdrachten wel en niet worden aangenomen met een beter succes als gevolg. Voor geheel 2018 wordt een omzet van € 4.040.000,- verwacht met een operationele cashflow van € 358.000,-. Uit de halfjaarcijfers blijkt reeds een cashflow van € 282.000,- (voor belasting) gerealiseerd te zijn. Met name de nieuwe boot Marlina is een groot succes en draagt fors bij aan de toekomstige omzet voor de groep. Het ‘De Beren’ concept is een beproefd concept en geeft synergie met de schepen door de ligging. Voor 2019 wordt dan ook een verdere groei naar € 5.420.000,- met een operationele cashflow van € 576.000,- verwacht wat ruim Voldoende is voor de verplichtingen. We kwalificeren de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2017 was 23% op een balanstotaal van € 2.242.000,- wat Voldoende is. Inclusief de winst van 2018 wordt een solvabiliteit van 24% verwacht ultimo 2018. Het privé vermogen van de ondernemer geeft extra comfort. De Solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio is historisch matig, dit ondanks dat er ultimo 2017 voldoende liquide middelen op de bank staan. Door de forse toename van de activiteiten en de omzetten fluctueert de liquiditeit sterk. Door de resultaten zullen de kortlopende schulden verder worden afgebouwd. De kortlopende schulden ultimo 2017 bestaan voor de helft uit schulden aan de aandeelhouder, indien we dit als langlopende schulden beschouwen is de current ratio passend. De Liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-55878 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-12-2018 om 11:30
investeerder-46999 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2018 om 11:30
investeerder-13822 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2018 om 11:28
investeerder-19024 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2018 om 11:28
investeerder-4128 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2018 om 11:27

Ondernemer

Johan van der Linde

Crowdfund Coach


Marc Kogels