44263

van der Schoot montage, installatie en service

€ 50.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 73 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van der Schoot montage, installatie en service
Sector Installatiebedrijf
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfsunit
Datum van oprichting 01-12-2015
Website www.vanderschoot.frl

Leendoel

Rogier van der Schoot heeft sinds 2015 een eigen onderneming. De bedrijfsactiviteiten van de onderneming bestaan uit installatiewerkzaamheden voor airco’s, warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast is Rogier werkzaam voor diverse keukenmontagebedrijven.

Rogier heeft nu de mogelijkheid om een loods aan te kopen voor opslag van voorraad van onderdelen voor zijn onderneming. Hij heeft nu een loods gehuurd, die op behoorlijke afstand van zijn woonhuis staat. De aan te kopen loods staat vlakbij zijn woonhuis en is daarmee ideaal qua ligging. De aanneemovereenkomst is medio december getekend. De bouw van de bedrijfsunit is in een vergevorderd stadium en de verwachte oplevering zal plaatsvinden begin maart 2023.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden met een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 35.000,-. De rente en aflossing worden maandelijkse geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanneemsom bouw bedrijfsunit V.O.N. € 69.500
Aanvullende kosten € 1.500
Totaal € 71.000
Eigen inbreng € 21.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer R. van der Schoot handelend onder de naam Van der Schoot montage, installatie en service. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is materieel vanwege de overwaarde op de eigen woning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van der Schoot montage, installatie en service worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,-, op het perceel grond, bestemd voor de bouw van een bedrijfsunit met als adres: Aldebaranweg 30a-36, 8938 BD te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie K nummer 7441, te Leeuwarden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De taxatiewaarde, na volledige realisatie van de bedrijfsunit, is € 90.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10 november 2022.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van der Schoot montage, installatie en service is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2020, 2021 en de tussentijdse cijfers van 2022 tot en met september alsmede de prognose van 2023 van Van der Schoot montage, installatie en service. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De overige financier op de balans betreft de leasemaatschappij die de bedrijfsbus heeft gefinancierd. De jaarcijfers van 2022 zijn gebaseerd op de tussentijdse cijfers tot en met september en zijn geprognosticeerd naar ultimo 2022.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  Na financiering
Vaste activa € 191.000
Vlottende activa € 30.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 221.000

Passiva

  Na financiering
Eigen vermogen € 49.000
Langlopende schulden € 119.000
Kortlopende schulden € 53.000
Totaal € 221.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 213.000
Bruto winst € 92.000
Kosten € 34.000
Resultaat € 58.000

 

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 252.000
Bruto winst € 104.000
Kosten € 39.000
Resultaat € 65.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-342474 heeft € 1.800 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 19:41
investeerder-33911 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 19:40
investeerder-338756 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 19:32
investeerder-295958 heeft € 400 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 19:11
investeerder-299266 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-01-2023 om 19:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders