fbpx
38612

Van Dijk Clinic

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 191
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 191 investeerders

Samenvatting

Caroline Houben heeft een uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in diverse cosmetische klinieken en heeft nu de kans gegrepen om een eigen kliniek op te starten. De activiteiten van de Van Dijk Clinic bestaan uit het verrichten en aanbieden van cosmetisch-medische behandelingen zoals het toedienen van injectables (botox, fillers etc). De in de praktijk werkzame professionele artsen werken op basis van een BIG registratie en zijn lid van NVCG.

Structuur 
De activiteiten worden ondergebracht in de nog op te richten Van Dijk Clinic B.V.. De aandelen van de Van Dijk Clinic komen voor 100% in handen van CH Holding B.V. De aandelen van de persoonlijke holding zijn voor 100% in handen van Caroline Houben privé.

Invloed coronavirus
De medisch cosmetische wereld is een sterk groeiende markt, waarbij Corona beperkt impact heeft. In de branche is evenwel de ervaring dat wanneer een lockdown opgeheven is, klanten direct weer een afspraak willen maken en dat er verder sprake is van een wachtlijst. De onzekerheden wegen in dit geval minder zwaar dan het niet laten behandelen. Klanten willen ondanks onzekerheden behandeld worden. Psychische aspecten spelen hierbij een belangrijke rol.

Klanten denken dat met het streven naar een bepaald schoonheidsideaal de kans op het behoud van een baan groter is of dat men meer kans maakt op de arbeidsmarkt. In onzekere tijden is gebleken dat men zekerheid gaat zoeken in uiterlijk vertoon. Sinds 2016 is deze markt dan ook elk jaar met 10% gegroeid. Het percentage jongeren van 18 tot 25 jaar dat zich in 2008 met botox en fillers liet behandelen, bedroeg in 2008 3,1%. In 2017 is dit percentage gegroeid naar 8%. In het worstcase scenario gaat Van Dijk Clinic in haar bedrijfsplan uit van een lockdown periode van 2 maanden in 2021.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 190.000,-, waarvan € 25.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. De apparatuur wordt middels een financiële lease ter hoogte van € 15.000,- gefinancierd.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Let op: In tegenstelling tot de nieuwe regeling inzake bedenktermijn per 1 januari 2021, geldt voor deze leningaanvraag een bedenktermijn van 14 dagen. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Van Dijk Clinic B.V. en CH Holding B.V. de kwalificatie Verhoogd risico, wat gebruikelijk is voor een startend bedrijf.

Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.
De Collin Credit Score is Voldoende.

 • De debiteuren zijn Van Dijk Clinic B.V. en CH Holding B.V..
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Van Assenraadstraat 2 D te Amersfoort verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 575.000,- en openstaande schuld van € 561.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 675.000,- op basis van een taxatierapport opgesteld door een NWWI gekwalificeerde taxateur. 
 • Mevrouw C.M.J. Houben geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Van Dijk Clinic B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en vorderingen van Van Dijk Clinic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het door de onderneemster verhuurde appartement met als adres Leusderweg 24 V, 3817 KA Amersfoort. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Leusderweg 24 V, 3817 KA Amersfoort wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde van € 90.000,- in het onderpand.

Leendoel

Doel van de lening is de opstart van een cosmetische kliniek. Hiervoor zal er een verbouwing moeten plaatsvinden, is er werkkapitaal nodig om de eerste maanden te kunnen overbruggen en zal inrichting en voorraad gekocht worden.

Ondernemer

Caroline Houben (1985) heeft na de middelbare school gestudeerd aan de Inter College Business School.
Deze opleiding staat in het teken van ondernemerschap waarbij kennis gecombineerd wordt met praktijkervaring.
Vervolgens heeft ze een loondienstfunctie in de financiële wereld gehad. De volgende stap was een opleiding MBA in Rome die ze succesvol heeft afgerond.

Hierdoor is niet alleen haar bedrijfsmatige kennis gegroeid, maar ook haar persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wilde zij graag studeren in het buitenland, zodat zij zich meerdere talen eigen kon maken en een internationaal netwerk kon opbouwen. Naast het feit dat Italië̈ voor haar als tweede thuis voelt, is Italië̈ voor haar ook de basis voor de esthetische geneeskunde. 

Haar MBA heeft ze behaald aan de Swiss School of Management. Omdat deze opleiding hoog aangeschreven staat was ze zeer verheugd dat ze door de selectie kwam. Haar specialisatierichtingen waren Social Entrepreneurship en Human Resource Management. Hieruit is een langdurige en effectieve samenwerking ontstaan met haar mentor, Dr Fantozzi, één van de meest toonaangevende artsen in Rome.

Na het afronden van haar studie is ze teruggekeerd naar Nederland. Om nog meer praktijkervaring op te doen is ze als manager gestart bij Hannah SIRC. Haar ambitie is altijd geweest om een eigen kliniek te beginnen, maar wel pas op het moment dat er genoeg kennis in huis was over deze specifieke wereld. 

In 2015 heeft ze in goed overleg met haar mentor, dr. Fantozzi besloten om de samenwerking verder uit te bouwen, waarbij zij een succesvolle medisch cosmetisch kliniek in het hartje van Rome hebben neergezet. Deze kliniek biedt een divers scala aan medische cosmetische diensten aan. 

Teruggekeerd in Nederland heeft ze de mogelijkheid gekregen om haar kennis en kunde toe te passen bij een aantal medisch cosmetisch klinieken als operationeel manager. Haar kerntaak was met name gericht op het aanbrengen van structuur en het dagelijks management. Daarbij is de warme connectie met de kliniek in Italië behouden.

In de afgelopen jaren heeft zij veel ervaring opgedaan in het neerzetten en uitbouwen van klinieken, het samenwerken met de gezondheidszorg en de waarborging en naleving van kwaliteit binnen de klinieken. Ook is gedurende deze jaren haar netwerk binnen de cosmetische wereld enorm gegroeid.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
De activiteiten bestaan uit het verrichten en aanbieden van cosmetisch-medische behandelingen zoals het toedienen van injectables. Voorbeelden hiervan zijn: botox en fillers.
De artsen moeten BIG registratie hebben en lid zijn van NVCG.

De doelgroep is iedere cliënt vanaf 18 jaar en een gemiddeld bestedingsbudget van tenminste €1.000 per jaar. 

Visie 
De kliniek wil de gebruikelijke zorgverlening binnen het specialisme richten op botuline toxine type A, hyaluronzuur (fillers), Platelet Rich Plasma (PRP) behandelingen, B12 vitaminen behandeling, Aptos Threading behandeling, TCA behandeling en de lipolaser behandeling.

Missie
Het leveren van medisch specialistische zorg van kwalitatief hoog niveau en optimale facilitaire service. De zorg zal beperkt blijven tot maximaal 2 uur intern. Primair richt de organisatie zich op de in haar visie omschreven specialismen. De zorg is uitsluitend gericht op particuliere zorg. Kernwaarden in het algemeen innovatief, servicegericht, inzichtelijk, uitgebreid en zorgvuldig

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
Ter plaatse zijn enkele concurrenten. Via haar grote netwerk, waaronder ook diverse influencers, weet Caroline aan klanten te komen. Er is een brede doelgroep, mensen vanaf een leeftijd van 18 jaar. Er wordt met diverse partijen gewerkt waar Caroline al jaren mee werkt. Afspraken zijn daardoor duidelijk en overzichtelijk. USP’s zijn optimale kwaliteit in producten (AA kwalificatie), service en scholing.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing     € 30.000,-
Inventaris   € 30.000,-
Aanschaf Lipolaser   € 15.000,-
Voorraad € 13.000,-
Promotie en aanloopkosten   € 33.000,-
Werkkapitaal  € 69.000,-
Totaal   € 190.000,-
Eigen middelen € 25.000,-
Lease € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossingen.

Let op: In tegenstelling tot de nieuwe regeling inzake bedenktermijn per 1 januari 2021, geldt voor deze leningaanvraag een bedenktermijn van 14 dagen. 

Overige financiers
De leasemaatschappij heeft een verpanding op de Lipolaser.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Van Dijk Clinic B.V. en CH Holding B.V.
 • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Van Assenraadstraat 2 D te Amersfoort verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 575.000,- en openstaande schuld van € 561.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 675.000,- op basis van een taxatierapport opgesteld door een NWWI gekwalificeerde taxateur.
 • Mevrouw C.M.J. Houben geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Van Dijk Clinic B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en vorderingen van Van Dijk Clinic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het door de onderneemster verhuurde appartement met als adres Leusderweg 24 V, 3817 KA Amersfoort. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Leusderweg 24 V, 3817 KA Amersfoort wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde van € 90.000,- in het onderpand.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Dijk Clinic B.V. en CH Holding B.V. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op het worst case scenario in het bedrijfsplan.
De Collin Credit Score overall is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De afloscapaciteit die is vastgesteld is gebaseerd op het worst case scenario. De cijfers zijn op basis van branchegegevens en eigen ervaring van de ondernemer opgesteld. Startfase zal maart 2021 zijn. Op basis van de onderbouwde prognose is de verwachting dat het netto cashflow overschot in boekjaar 2021 (na verstrekking van de lening) zal uitkomen op € 60.000,-. Voor 2022 wordt een netto cashflow overschot verwacht van € 36.000,-.
De score komt daarmee uit op Ruim voldoende. Omdat de prognoses nog gerealiseerd moeten worden hebben wij de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Na realisatie van de prognose wordt ultimo 2021 een solvabiliteit verwacht van ca. 21% bij een balanstotaal van € 219.000,-. Eind 2022 wordt een solvabiliteit verwacht van ruim 44% bij een balanstotaal van € 241.000,-. Omdat de prognoses nog gerealiseerd moeten worden hebben wij de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Van Assenraadstraat 2 D te Amersfoort verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 575.000,- en openstaande schuld van € 561.000,- p.r. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 675.000,- op basis van een taxatierapport opgesteld door een NWWI gekwalificeerde taxateur. 
 • Mevrouw C.M.J. Houben geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Van Dijk Clinic B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en vorderingen van Van Dijk Clinic B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het door de onderneemster verhuurde appartement met als adres Leusderweg 24 V, 3817 KA Amersfoort. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Leusderweg 24 V, 3817 KA Amersfoort wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde van € 90.000,- in het onderpand.

Op basis van de afgegeven zekerheden kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-140414 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2021 om 11:16
investeerder-109204 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2021 om 11:16
investeerder-13118 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2021 om 11:10
investeerder-6639 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2021 om 11:10
investeerder-30806 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2021 om 11:10

Ondernemer

C.M.J. Houben

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas