42526

van Doesburg

€ 35.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 101
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 101 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van Doesburg
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 26-03-2007

Leendoel

Jan van Doesburg exploiteert de eenmanszaak Van Doesburg. Hij verhuurt bouwmachines (voornamelijk een shovel) en werkt als zelfstandige in de bouw. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de herfinanciering van een krediet bij de ABN. 

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. Daarnaast wordt er in de eerste 12 maanden € 200,- per maand afgelost, gevolgd door 48 aflossingstermijnen van € 679,17. Er is gekozen voor deze maatwerkoplossing vanwege de maandelijkse leaseverplichting die in oktober 2023 afloopt. De rente en aflossing wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 35.000
Totaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer J.G. van Doesburg handelend onder de eenmanszaak Van Doesburg. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is materieel van aard en beperkt zich op dit moment tot de overwaarde in de woning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het woonhuis aan de Livingstonehage 27, 8302 WG te Emmeloord verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, kadastraal bekend Noordoostpolder AX 1156. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 198.000,- en een openstaande schuld van € 191.000,-. De WOZ waarde per 1 januari 2021 is € 348.000,-.
  • Mevrouw A. van Dijk (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde in de privé woning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Doesburg worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De leasemaatschappij heeft het eerste pandrecht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Doesburg is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Van Doesburg. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld bestaat deels uit een lopende leaseverplichtingen, die in oktober 2023 afgelost is. Om de aflosdruk het eerste jaar te verlagen is er gekozen voor een beperkte aflossing in voor de eerste 12 maanden. De ondernemer heeft tevens nog de onderneming Deltho Verhuur B.V., hier vinden geen activiteiten meer in plaats. Er is sprake van een negatief vermogen en een schuld aan de aandeelhouder. Deze schuld zal door de B.V. niet voldaan kunnen worden. Deze B.V. zal op termijn geliquideerd worden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 97.000
Vlottende activa € 9.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 106.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 7.000
Langlopende schulden € 76.000
Kortlopende schulden € 23.000
Totaal € 106.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 124.000
Bruto winst € 124.000
Kosten € 66.000
Netto winst € 58.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38368 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-06-2022 om 14:06
investeerder-17611 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-06-2022 om 14:06
investeerder-67349 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-06-2022 om 14:06
investeerder-17247 heeft € 300 geïnvesteerd.
09-06-2022 om 14:06
investeerder-61185 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-06-2022 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders