fbpx
33250

VAN EKERIS TENTEN

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 121
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 121 investeerders

Samenvatting

De ondernemers betreffen de broers Mike en Ben van Ekeris. Zij hebben gezamenlijk al 15 jaar lang ervaring in deze branche. Zij hebben een groot netwerk opgebouwd welke dagelijks verder uitgebouwd wordt. Hun netwerk heeft hen gebracht naar waar ze op dit moment staan. Zij hebben een prima start gemaakt met een stijgende rentabiliteit. Op dit moment verhuren zij zich aan Donselaar Tenten, Donselaar heeft hen voor 2020 ook al geboekt. Tevens hebben zij vier eigen opdrachten in de orderportefeuille staan en kunnen zij eigen zzp’ers verhuren aan Donselaar Tenten. Tussentijdse cijfers tonen een stijgende rentabiliteit welke naar verwachting de komende jaren verder wordt uitgebouwd. De onderneming betreft een startup, echter met voldoende perspectief dat de broers een goedlopend bedrijf kunnen neerzetten.

Financieringsbehoefte
De totale investering voor het aankopen van voorraad en materialen bedraagt € 85.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 10.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico en de Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is V.O.F. Van Ekeris Tenten. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Ekeris Tenten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Ondernemers wensen ten behoeven van uitbreiding van bedrijfsactiviteiten grotere voorraad aan te kunnen houden.

Ondernemer

Ondernemers betreffen de broers Mike (1990) en Ben van Ekeris (1988). Gezamenlijk hebben zij meer dan 15 jaar ervaring in de tentenbouw en festivalwereld. In deze periode zijn zij beiden werkzaam geweest in loondienstverband en hebben zij verschillende tentsoorten opgebouwd. De laatste jaren hebben zij zich gespecialiseerd in de opbouw van stretchtenten. 

Op een gegeven moment paste de werkwijze van hun werkgever niet meer de werkwijze van de broers Ben en Mike. Zij hadden inmiddels zo’n breed netwerk opgebouwd in de tentenbranche dat zij per april 2019 volledig voor zichzelf zijn gestart. De broers hebben contact opgenomen met één van de grootste tentenbouwers uit de regio: Donselaar Tenten. Vanaf dag een konden zij zichzelf verhuren aan Donselaar Tenten waarbij zij zich laten inhuren in het festivalseizoen voor de stretchtenten alsmede in de overige maanden voor de safaritenten voor Outstanding tenten. 

Gemiddeld draaien zij 40-45 uur per week voor Donselaar Tenten. Op deze manier maken zij de verschillende werkingen van de tentdoeken eigen en hebben zij hun netwerk verder uitgebouwd. Zij hebben richting Donselaar altijd uitgesproken dat zij hun eigen bedrijf verder willen laten groeien, Donselaar ondersteunt hen hierbij. Daarnaast hebben zij al enkele eigen projecten gedraaid, zoals onlangs het Bokbier festival in Amersfoort. De eigen projecten zijn goed te combineren met de bestaande werkzaamheden bij Donselaar. 

Overall tonen ondernemers aan dat zij een vliegende start hebben gemaakt en dat zij, dankzij hun jarenlange ervaring kunnen voldoen in hun ondernemersbestaan.

Onderneming

Mike en Ben van Ekeris zijn eigenaar van Van Ekeris Tenten. Van Ekeris Tenten levert en monteert verschillende stretchtenten voor festivals en trouwerijen. Daarnaast verhuren de ondernemers zich als zzp’ers in de tentenbranche. Zij hebben geen personeel in dienst, maar werken samen met zzp’ers in de branche. Vanaf 2020 mogen zij eigen zzp’ers meebrengen naar klussen bij Donselaar Tenten. Dit zorgt voor een extra verdiensleutel in de bedrijfsactiviteiten. 

Ondernemers willen kwaliteit blijven leveren met de juiste toewijding. Met de eigen tentenverhuur richtten ondernemers zich op de trouwbranche waarbij de eerste vier boekingen een feit zijn. Komende jaren willen zij deze opdrachten steeds meer uitbouwen, waarbij zij de zzp’ers de tenten laten opbouwen, zodat de broers zich kunnen richten op de intake en de inhuuractiviteiten richting Donselaar Tenten. 

Voor 2020 ziet de werkverdeling er als volgt uit:
Van 15 januari tot 15 april worden de broers ingehuurd door Outstanding Tenten (onderdeel van de Donselaar groep), waarbij zij de verschillende safaritenten gaan opbouwen. Dit mogen zij doen met hun eigen zzp’ers. Hierdoor is er een vaste werkgroep met vier leden. Na deze maanden stromen zij door naar Donselaar Tenten, ook met behoud van de eigen zzp’ers.

Daarnaast gaan zij de verhuur van hun eigen tenten sterk promoten. De ondernemers richten zich in eerste instantie op de trouwerijen, waarbij zij al in contact zijn getreden met verschillende weddingplanners en eventmanagers. Zij hebben zichzelf tot doel gesteld om in 2020 minimaal 30 tenten te gaan verhuren. Op dit moment hebben zij al een definitieve boeking voor vier tenten. Deze verhuur vindt doorgaans veel in de weekenden plaats, waardoor dit te combineren is met de overige werkzaamheden. 

Op dit moment zijn er weinig aanbieders van stretchtenten. De tentenwereld is een kleine wereld waarin veel wordt samengewerkt. Een grote speler is Donselaar tenten. Donselaar Tenten richt zich niet specifiek op de trouwerijen, waar de ondernemers nu wel op inspelen. Dit maakt de concurrentie op deze specifieke activiteit klein.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf voorraden en materialen € 85.000,-
Eigen inbreng € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing

Er is een zakelijke lease voor een bus afgesloten met als hoofdsom € 13.000,- zonder slottermijn. Deze heeft 24 mei 2024 als einddatum. De bus in kwestie is hierbij als onderpand gegeven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is V.O.F. Van Ekeris Tenten. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Ekeris Tenten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Ekeris Tenten is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score hebben wij gebaseerd op de tussentijdse cijfers tot oktober 2019 tezamen met nog te ontvangen doch reeds gefactureerde omzet en prognoses. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Betreft een startup waarbij ondernemers in de periode van april (start) tot oktober een stijgende rentabiliteit laten zien. Ondernemers hebben tot op heden € 70.000,- gefactureerd, waarbij € 62.000,-ontvangen is. Het resultaat bedraagt € 54.000,-. Met deze resultaten kunnen de privé-onttrekkingen ad € 5.000,- per maand evenals de toekomstige aflossing en rente van deze Collin lening en de leaseverplichtingen à € 240,- per maand worden voldoen. Volgend jaar zijn ondernemers het gehele jaar ingehuurd door Donselaar Tenten (partij met een jarenlang trackrecord). Daarnaast verhuren zij eigen zzp'ers en zullen zij de eigen bedrijfsactiviteiten verder gaan doorvoeren. Hierdoor wordt er een stijging in het netto cashflowoverschot verwacht van een kleine 30% ten opzichte van het huidige jaar. Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Met een trackrecord van 6 maanden is een solvabiliteit van ruim 50% ontstaan. De balanswaarde is gering, het eigen vermogen bedraagt op dit moment € 22.000,- op een balanstotaal van € 42.000,-. De ondernemers onttrekken genoeg om te kunnen voldoen in hun levensonderhoud waarbij er voldoende gelden in de onderneming aanwezig blijven om een solvabel geheel te vormen. Komende jaren wordt verwacht dat de vermogenspositie verder gepositioneerd en verbeterd zal worden. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende.

Liquiditeit
De ondernemers hebben op dit moment een positief saldo op de bankrekening, echter niet voldoende voor deze volledige investering. De ondernemers hebben geen rekening courant-kredieten. Er is voldoende werkkapitaal aanwezig, waarbij er binnen de huidige werkzaamheden niet voorgefinancierd wordt. Dit met een actuele current ratio van 3,7. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders welke een investering van € 1.500,- of meer hebben gedaan, ontvangen een voucher voor een eenmalige korting van 10% bij Van Ekeris Tenten. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-65794 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 11:08
investeerder-12203 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 11:07
investeerder-82516 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 11:07
investeerder-91637 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 11:06
investeerder-28782 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-11-2019 om 11:06

Ondernemer

Ben en Mike van Ekeris

Crowdfund Coach


Bianca Reussink