40775

Van Gils (box3)

€ 335.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 227
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 227 investeerders

Samenvatting

John van Gils (1969) is actief als vastgoedbelegger. Dit doet hij vooralsnog samen met andere vastgoedbeleggers. De verhuur vindt plaats in box3. Op dit moment is hij 50% eigenaar van een portefeuille met daarin een café en vier appartementen. De totale waarde van de portefeuille bedraagt op dit moment € 1.125.000,- met een financiering van € 630.000,- en een jaarhuur ter hoogte van ruim € 82.000,-.

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van vijf nieuwbouw bedrijfunits. De heer Van Gils wordt 100% eigenaar. De bedrijfsunits zijn gelegen aan het Bedrijventerrein Kerkhoven, te Oisterwijk, ook wel Businesscenter Oisterwijk genoemd. De aankoopsom bedraagt € 446.000,- en de ondernemer brengt zelf € 111.000,- aan eigen middelen in. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 75% bij aanvang en 70% aan de het einde van de looptijd.

Invloed coronavirus
Al het verhuurde vastgoed en de bedrijfsunits bevinden zich in Oisterwijk. Het coronavirus heeft geen negatieve invloed gehad op de vastgoedmarkt in Oisterwijk en de huurinkomsten van de ondernemer.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 446.000,-. Er wordt € 111.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 335.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn ter hoogte van € 315.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is voor deze aanvraag niet van toepassing, aangezien het een financiering in box3 betreft. De overall Collin Credit Score is Goed.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer J.C.P.H. van Gils. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim, gezien de overwaarde in de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 335.000,- op de bedrijfsunits, met een totale aankoopsom van € 446.000,-, met als adressen:
  • Veldweg 10 19, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 21 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 20, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 19 te Oisterwijk
  • Veldweg 10 23, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 13 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 24, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 11 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 25, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 9 te Oisterwijk 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de bedrijfsunits, die na de transactie in bezit zijn van dhr. Van Gils, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund met als adressen:
  • Veldweg 10 19, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 21 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 20, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 19 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 23, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 13 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 24, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 11 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 25, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 9 te Oisterwijk 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, éénmalig maximaal € 150.000,- tussentijds vervroegd af te lossen (bij verkoop van één van de units) tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor de vervroegde aflossing in mindering wordt gebracht op de slottermijn.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor de extra aflossing in mindering wordt gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van een vijftal nieuwbouw bedrijfsunits voor de commerciële verhuur.

Ondernemer

John van Gils (1969) is al jaren ondernemer en is in 2000 gestart als horecaondernemer in Oisterwijk en heeft ruim 18 jaar Café Koosje geëxploiteerd. Hij heeft de zaak in 2019 verkocht en is nu uitbater van souterrain De Twaalf Trappisten onder Kasteel Nemelaer, te Haaren. Daarnaast is hij vastgoedbelegger. Zijn portefeuille bestaat uit onder andere uit verhuurde appartementen en hij kan zijn portefeuille nu uitbreiden met de aankoop van vijf nieuwe bedrijfsunits, te Oisterwijk.

Onderneming

John is actief als vastgoedbelegger. Dit doet hij vooralsnog samen met andere vastgoedbeleggers. De verhuur vindt plaats in box3. Op dit moment bestaat de portefeuille, waar hij 50% eigenaar van is, uit een café en vier appartementen. De totale waarde van de portefeuille bedraagt op dit moment € 1.125.000,- met een financiering van € 630.000,- en een jaarhuur ter hoogte van ruim € 82.000,-.

Bedrijfsunits
De financiering wordt aangewend voor de aankoop van vijf nieuwbouw bedrijfsunits. De bedrijfsunits zijn gelegen aan het Bedrijventerrein Kerkhoven, te Oisterwijk, ook wel Businesscenter Oisterwijk genoemd. 

De gemeente Oisterwijk kent vier bedrijventerreinen, waarvan Kerkhoven ruimschoots de grootste is met 225 aanwezige bedrijven. Het bedrijventerrein is stevig in ontwikkeling en het heeft de gemeentelijke aandacht om zich verder te moderniseren. De gemeente heeft geen grond meer in uitgifte, het Businesscentrum komt op de laatste beschikbare kavel.

De ondernemer koopt vijf units aan, inclusief vides, waarvan units 9, 11 en 13 een grootte hebben van 40m² en 12m² vide. Unit 19 is 48m² groot en heeft 16m² vide. Unit 21 is de grootste met een grootte van 60m² en 20m² vide. De aankoopsom, inclusief vides, bedraagt € 446.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop vijf bedrijfsunits, inclusief vides € 446.000,-
Totale investeringsbehoefte € 446.000,-
Eigen middelen € 111.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 335.000,-

Leenbedrag: € 335.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing, met een slottermijn van € 315.000,-.

Overige financiers
Het onroerend goed in de portefeuille is momenteel gefinancierd via Domivest voor een totaal van € 630.000,- op een totale waarde ter hoogte van € 1.125.000,-. De leningen zijn aflossingsvrij, met een rente van 3,5% per jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een box3 financiering betreft, is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de IB-aangifte 2020, taxatierapporten, vastgoedoverzicht, het huuroverzicht in privé van de heer Van Gils en de potentiële huurinkomsten vanuit de bedrijfsunits. Voor deze aanvraag is de overall Collin Credit Score Goed.

Afloscapaciteit
Op basis van de huidige huurinkomsten en de toekomstige huurinkomsten uit de bedrijfsunits bedraagt de huur op jaarbasis naar verwachting € 76.000,-. De ondernemer is niet afhankelijk van de huurinkomsten gezien zijn inkomen uit zijn zakelijke activiteiten. Er hoeven dus geen privé opnames uit de huuropbrengsten worden gehaald waardoor het netto cashflow overschot € 25.000,- bedraagt na rente en aflossing van alle leningen op de vastgoedportefeuille. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De ondernemer heeft na aankoop van de bedrijfsunits, in box3, een solvabiliteit van 36% op een balanstotaal van ruim € 1.000.000,-. In de berekening van de solvabiliteit hebben we de overwaarde op de eigen woning niet meegenomen. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer J.C.P.H. van Gils. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim, gezien de overwaarde in de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 335.000,- op de bedrijfsunits, met een totale aankoopsom van € 446.000,-, met als adressen:
  • Veldweg 10 19, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 21 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 20, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 19 te Oisterwijk
  • Veldweg 10 23, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 13 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 24, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 11 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 25, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 9 te Oisterwijk 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de bedrijfsunits, die na de transactie in bezit zijn van dhr. Van Gils, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund met als adressen:
  • Veldweg 10 19, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 21 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 20, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 19 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 23, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 13 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 24, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 11 te Oisterwijk 
  • Veldweg 10 25, 5061 KJ Oisterwijk, kadastraal bekend als sectie A nummer 8004, appartementsindex 9 te Oisterwijk 
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de eerste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, éénmalig maximaal € 150.000,- tussentijds vervroegd af te lossen (bij verkoop van één van de units) tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor de vervroegde aflossing in mindering wordt gebracht op de slottermijn.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor de extra aflossing in mindering wordt gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid als de 1e hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60074 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2021 om 11:06
investeerder-88450 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
02-09-2021 om 11:06
investeerder-110240 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2021 om 11:06
investeerder-59233 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2021 om 11:06
investeerder-51152 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2021 om 11:06

Ondernemer

John van Gils

Crowdfund Coach


Rick van Griensven