31507

Van Hirtum en Partners

€ 150.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 127
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 127 investeerders

Samenvatting

Van Hirtum en Elan zijn twee vergelijkbare administratiekantoren waardoor na de overname de nodige synergievoordelen en kostenbesparingen zijn te realiseren. Beide bedrijven hebben een goed gespreid en trouw klantenbestand in het MKB. De verkopende ondernemer zal waar nodig ook nog meewerken in het nieuwe bedrijf. Van Hirtum kan profiteren van de goede website en automatisering van Elan. Ondernemer René Oosterveen kan door de overname zijn bedrijf laten groeien tot een stabiel en middelgroot regionaal administratiekantoor dat voldoet aan de standaard van de huidige tijd.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Reno Beheer B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteur voor de financiering is Reno Beheer B.V. De ondernemer de heer R. Oosterveen en zijn echtgenote L.M. Oosterveen-Vink verstrekken een gezamenlijke persoonlijke borgstelling van € 150.000,- welke wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op het woonhuis. Mede door de hypotheekvestiging is de borgstelling materieel van aard. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Reno Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Reno Beheer B.V. mogen plaatsvinden gedurende de looptijd van de crowdfund lening.

Leendoel

De gevraagde financiering is voor de overname van Elan Advies middels een activa-passiva transactie en voor aanvullend werkkapitaal dat nodig is voor de voorfinanciering van de debiteuren die na overname zullen ontstaan.

Ondernemer

René Oosterveen (50) is sinds 2000 actief met zijn huidige onderneming. Daarvoor is hij werkzaam geweest bij de accountantskantoren BDO en PWC. 
René is getrouwd met Lynette en samen hebben ze twee kinderen in de leeftijd van 17 en 18 jaar. Lynette is ook administratief onderlegd en werkt waar nodig ook mee in de zaak.

Onderneming

Voor zowel Van Hirtum als Elan advies geldt dat ze een grote verscheidenheid aan MKB-klanten hebben waarbij de werkzaamheden en dienstverlening vooral bestaan uit administratieve werkzaamheden met bijbehorende fiscale advisering. Er zijn geen concentratieklanten. De grootste klant van Van Hirtum heeft een omzet van ongeveer € 10.000,- per jaar. De grootste klant van Elan Advies betreft € 8.600,- omzet per jaar.

Voordelen overname Elan Advies
De overname heeft een aantal voordelen. Elan Advies heeft een moderne website (www.elan-adviseurs.nl) en is goed geautomatiseerd met onder andere een app voor de klanten. Elan Advies is qua omzet enigszins groter. De samenvoeging levert een betere economische eenheid op met minder persoonlijke afhankelijkheid en beperking van overheadkosten. De huidige gehuurde kantoorhuisvesting van Van Hirtum & Partners te Rosmalen dient door herontwikkeling van het pand te worden verlaten. In het huurpand van Elan Advies te Heeswijk-Dinther is voldoende ruimte om de activiteiten uit te voeren. 

Markt
Beide bedrijven zijn actief in een hoog competitieve markt waarbij met persoonlijk advies onderscheid gemaakt kan worden in de dienstverlening. De markt is in het MKB groot. Van Hirtum & Partners voert een Customer Intimacy strategie met voldoende automatisering maar vooral uitstekende persoonlijke aandacht en service in combinatie met regionale aanwezigheid. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overnamesom € 136.000,-
Opbouw debiteurenportefeuille € 40.000,-
Kosten en werkkapitaal € 54.000,-
Totaal € 230.000,-
Earn-out regeling (te voldoen in twee termijnen per 01-01-2020 en 01-01-2021) € 55.000,-
Ruimte in rekening courant Rabobank € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Reno Beheer B.V.
  • De ondernemer de heer R. Oosterveen en zijn echtgenote L.M. Oosterveen-Vink verstrekken een gezamenlijke persoonlijke borgstelling van € 150.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment gedeeltelijk materiële waarde door de hypothecaire inschrijving.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 699.000,- en een resterende openstaande schuld van € 444.039,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 505.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling. De ondernemer heeft verklaard geen nieuwe schulden op te nemen onder de eerste hypothecaire inschrijving. De inschrijving is ongeveer voor de helft materieel. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Reno Beheer B.V. mogen plaatsvinden.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Reno Beheer B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Reno Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de cijfers van 2017, conceptcijfers van 2018 en de prognose voor 2019 na overname.

Rentabiliteit
De omzet in Reno Beheer B.V. in 2017 bedroeg € 113.481,- met een operationele cashflow van € 37.878,- wat ruim voldoende was voor de verplichtingen. Elan had in 2017 een omzet van € 221.068,- met een operationele cashflow van € 46.445,-. In 2018 was de omzet van Reno Beheer B.V. € 112.491,- met een cashflow van € 29.027,-. Voor het bedrijf na overname is een omzet van € 285.000,- en een operationele cashflow van € 112.120,- geprognosticeerd. Door de overname wordt er met name bezuinigd op huurkosten aangezien er van gezamenlijk drie locaties naar één locatie wordt gegaan. De rentabiliteit kwalificeren we als Ruim Voldoende

Solvabiliteit
De solvabiliteit is per ultimo 2018 volgens de concepcijfers 79% op een balans van € 162.000,-. Aan de activakant is wel goodwill en ook een vordering op de aandeelhouder opgenomen. Deze vordering mag middels de niet onttrekkingsverklaring niet verder oplopen. Na overname zal de balans fors groeien in 2019 en zal de solvabiliteit zo’n 40% bedragen. De solvabiliteit kwalificeren we als Ruim Voldoende

Liquiditeit
De verwachting is volgens de prognose van 2019 dat na de overname een ruime liquiditeitspositie ontstaat. De verwachting is dat dit zal aanhouden in de komende jaren. De score voor liquiditeit is Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende 
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50072 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:03
investeerder-66040 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:03
investeerder-12788 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:03
investeerder-14725 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:03
investeerder-3361 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:03

Ondernemer

René Oosterveen

Crowdfund Coach


Marc Kogels