32758

Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V.

€ 130.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 144
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 144 investeerders

Samenvatting

In 2016 is het plan ontstaan om de kennis en krachten te bundelen van meer dan 20 jaar kennis op het gebied van bouw- en installatieadvies. Vervolgens zijn Wout van Houten met een bouwkundige achtergrond en René Versteeg met een installatie-achtergrond in april 2017 gestart met Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V. Inmiddels heeft Van Houten & Versteeg een goede naam opgebouwd bij een groeiende klantenkring.

Van Houten & Versteeg is in staat om met haar dienstverlening bouwprojecten volledig te begeleiden. De betreffende projecten zijn zeer divers, van woningen, een ziekenhuis, kantoor tot winkelcentrum.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.

De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V., Van Houten Holding B.V. en Versteeg Investments B.V.
 • De heer W.J.A. van Houten en mevrouw L. van Houten-Heitman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer G.D. Versteeg en mevrouw V. Versteeg-Bovenberg geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van Van Houten Holding B.V. ter hoogte van € 55.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. 
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer W.J.A. van Houten geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige bedrijfspand met bijbehorende parkeerplaats te Zwijndrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op bedrijfspand te Zwijndrecht wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. De negatieve hypotheekverklaring is 2,5 jaar geldig. Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand.
 • Een bankgarantie ten behoeve van de investeerders op naam van Van Houten Holding B.V. met een saldo van € 40.000,-, die gedurende de gehele looptijd van de lening geblokkeerd blijft.
 • Een bankgarantie ten behoeve van de investeerders op naam van Versteeg Investments B.V. met een saldo van € 10.000,-, die gedurende de gehele looptijd van de lening geblokkeerd blijft.

Leendoel

Door de ontwikkeling van het bedrijf is aanvullend werkkapitaal noodzakelijk. De gevraagde lening wordt gebruikt ter voorfinanciering van onderhanden werk en debiteuren, ter financiering van de verhuiskosten en de inrichting van een nieuwe kantoorlocatie, almede ter herfinanciering van een lening van de aandeelhouder die gebruikt is ten behoeve van de start van het bedrijf.

Ondernemer

Op 1 oktober 2007 is Wout van Houten (1956, MTS Bouwkunde, uitgebreid met allerlei certificaten op HBO-niveau) gestart met Van Houten Bouwadvies. Dit na ruim 20 jaar ervaring te hebben opgedaan bij diverse bouwgerelateerde bedrijven in Rotterdam en de Drechtsteden op het gebied van projectbegeleiding, projectmanagement, werkvoorbereiding, planontwikkeling en calculatie. In 2017 is de samenwerking met René Versteeg geconcretiseerd in de nieuwe onderneming Van Houten & Versteeg. 
Wout staat bekend om zijn analytisch vermogen en de hoge kwaliteitseisen die hij stelt aan de te leveren (en geleverde) dienstverlening.

René Versteeg (1975, HIT-E Hogere Installatietechniek, pd Technische Bedrijfskunde) is 21 jaar werkzaam geweest in de installatiebranche en heeft daar ruime ervaring opgebouwd, onder andere via een detachering-/engineeringbureau. In deze tijd is hij actief geweest voor adviseurs, installateurs en beheerders op het gebied van engineering, projectleiding en beheer (o.a. bij Royal Haskoning). Hierbij waren de projecten uiteenlopend van kantoor of woning tot grotere combinatieprojecten en rail infra.
Bij het Engineeringsbureau was hij van 1996 t/m 2017 in vaste dienst, waar hij een ontwikkeling doormaakte van technicus tot aan projectleider en uiteindelijk hoofd van de afdeling Installatietechniek en lid van het managementteam.

René is goed thuis in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van BIM (Building Information Model), waarbij met behulp van 3D-techniek projecties kunnen worden vervaardigd van bestaande en/of geplande gebouwen, die opgebouwd zijn uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. 

René heeft tevens een aantal artikelen in vakbladen en andere van belang zijnde activiteiten op zijn naam staan:

 • Gastspreker: Het Nationaal BIMplatform “Communicatie en Leidinggeven in BIM projecten”
 • Oprichter en voorzitter van Revit ontwikkelplatform “Connect, Develop and Enjoy”.
 • Artikel Vakblad Gawalo: “10 vragen aan”
 • Artikel Vakblad Installatie & Bouw: “Projectinfo Hagaziekenhuis in BIM en Revit”
 • Artikel Vakblad CAD Magazine: artikel Bouw en totaalaanbod.
 • Artikel NPQ CAD Solutions: BIM update voor de installatiebranche.

Onderneming

Van Houten & Versteeg adviseert bij nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitssector, alsmede in renovatie- en onderhoudsprojecten. Opdrachtgevers zijn woningbouwverenigingen, architecten, projectontwikkelaars, ziekenhuizen en aannemers, waarbinnen een hecht netwerk is opgebouwd. 

In 2016 is het plan ontstaan om de kennis en krachten te bundelen van meer dan 20 jaar kennis op het gebied van bouw- en installatieadvies. Vervolgens zijn Wout van Houten met een bouwkundige achtergrond en René Versteeg met een installatie-achtergrond in april 2017 gestart met Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V. Inmiddels heeft Van Houten & Versteeg een goede naam opgebouwd bij een groeiende klantenkring.

Van Houten & Versteeg is in staat om met haar dienstverlening bouwprojecten volledig te begeleiden. De betreffende projecten zijn zeer divers, van woningen, een ziekenhuis, kantoor tot winkelcentrum.

Haar activiteiten vinden plaats op het gebied van bouwkundig advies, planontwikkeling, projectmanagement, bouwcalculatie, BIM-regie/-coördinatie en documentenbeheer.

Het onderscheidend vermogen van Van Houten & Versteeg ten opzichte van de concurrentie is met name het kwaliteitsniveau, het meedenkend vermogen en de diepgang van de door hen uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden. 
Dit wordt door de klanten ook onderkend en om die reden ontstaat er continuïteit in de opdrachten van steeds meer vaste opdrachtgevers.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering onderhanden werk en debiteuren € 39.000,-
Inrichting nieuwe werkplekken en verhuizen € 26.000,-
Herfinanciering lening aandeelhouder € 58.000,-
Overig werkkapitaal € 7.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V., Van Houten Holding B.V. en Versteeg Investments B.V.
 • De heer W.J.A. van Houten en mevrouw L. van Houten-Heitman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer G.D. Versteeg en mevrouw V. Versteeg-Bovenberg geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van Van Houten Holding B.V. ter hoogte van € 55.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer W.J.A. van Houten geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige bedrijfspand met bijbehorende parkeerplaats te Zwijndrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op bedrijfspand te Zwijndrecht wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. De negatieve hypotheekverklaring is 2,5 jaar geldig. Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand.
 • Een bankgarantie ten behoeve van de investeerders op naam van Van Houten Holding B.V. met een saldo van € 40.000,-, die gedurende de gehele looptijd van de lening geblokkeerd blijft.
 • Een bankgarantie ten behoeve van de investeerders op naam van Versteeg Investments B.V. met een saldo van € 10.000,-, die gedurende de gehele looptijd van de lening geblokkeerd blijft. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V. is Verhoogd risico.
Voor Van Houten Holding B.V. en Versteeg Investments is een Laag risico van toepassing.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. 
Wij beschikken over de jaarcijfers van de kredietnemers, alsmede over prognoses voor 2019 en 2020 die door de accountant Lansigt gevalideerd zijn.
De Collin Credit score is Voldoende. 

Afloscapaciteit 
Het boekjaar 2018 is het eerste volledige exploitatiejaar van deze onderneming. In 2018 werd een break-even resultaat bereikt, met een door een fiscale correctie op betaalde belastingen positief resultaat van € 7.000,- middels een omzet van € 434.000,-. Door de behoorlijke afschrijvingen (met name op goodwill), is de cashflow in 2018 significant hoger met € 21.000,-. Op basis van de in 2019 tot nu toe reeds gerealiseerde omzet, wordt er voor geheel 2019 een omzetgroei verwacht naar € 522.000,- hetgeen volgens de prognoses een netto winst na belastingen zal opleveren van € 22.000,-. Dit levert een cashflow op van € 37.000,-. De omzetgroei is mede te danken aan de uitbreiding van personeel, welke ontwikkeling in 2020 naar verwachting wordt voortgezet. Ook in dat jaar is sprake van een geprognosticeerde genormaliseerde cashflow die voldoende is om de aflossingen op de Collin lening te kunnen voldoen met een geprognosticeerd netto cashflowoverschot van € 36.000,-. We beschikken over een uitgebreide toelichting op het werk in portefeuille, waarvan een behoorlijk deel doorlopend is. Omdat de afloscapaciteit voornamelijk gebaseerd is op prognoses, kwalificeren wij de score voor afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
Zonder correctie van de achter te stellen lening van € 55.000,- van Van Houten Holding B.V., is er in 2018 en 2019 nog sprake van een matige solvabiliteit. Met inbegrip van de voornoemde lening (waarop niet afgelost mag worden) is er sprake van een positief risicodragend vermogen van € 48.000,-, waarbij de solvabiliteit per ultimo 2019 24% is. In 2020 neemt de solvabiliteit naar verwachting door winsttoevoeging toe tot 38%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De heer W.J.A. van Houten en mevrouw L. van Houten-Heitman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer G.D. Versteeg en mevrouw V. Versteeg-Bovenberg geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van Van Houten Holding B.V. ter hoogte van € 55.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Van Houten & Versteeg Bouw- en Installatieadvies B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer W.J.A. van Houten geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige bedrijfspand met bijbehorende parkeerplaats te Zwijndrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand te Zwijndrecht wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. De negatieve hypotheekverklaring is 2,5 jaar geldig. Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand.
 • Een bankgarantie ten behoeve van de investeerders op naam van Van Houten Holding B.V. met een saldo van € 40.000,-, die gedurende de gehele looptijd van de lening geblokkeerd blijft.
 • Een bankgarantie ten behoeve van de investeerders op naam van Versteeg Investments B.V. met een saldo van € 10.000,-, die gedurende de gehele looptijd van de lening geblokkeerd blijft. 

Door zowel de als materieel te kwalificeren persoonlijke borgstelling van de heer en mevrouw Van Houten als de verpanding van aanwezige spaargelden, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-118266 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:21
investeerder-109439 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:21
investeerder-102869 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:20
investeerder-102426 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:20
investeerder-96012 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2020 om 11:20

Ondernemer

W.J.A. van Houten

G.D. Versteeg

Crowdfund Coach


Peter Stout