46177

Van Laere Investments B.V.

€ 220.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 224
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

21 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-09-2023 in 6 dagen volgeschreven door 224 investeerders

Samenvatting

Van Laere Investments B.V. is in 2018 opgericht door drie leden van de familie Van Laere, die allen reeds actief zijn als zelfstandig ondernemer met hun eigen bedrijven. Met de gezamenlijke onderneming richten zij zich op de exploitatie van onroerend goed. Hanz-Peter, Marlou en Luc van Laere zijn ieder voor 33,3% aandeelhouder via hun persoonlijke holdings. 
Het in 2018 aangekochte bedrijfspand in Goes, bestaande uit 13 kantoorunits, is op dit moment volledig verhuurd. De Loan-to-Value (LTV) bij de start bedraagt 57%. Bij de Slottermijn bedraagt de LTV 50%.
Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 230.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 220.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing van € 508,48 en met een slottermijn van € 190.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.
Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Van Laere Investments B.V.
 • Er wordt een vernieuwde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Stationsplein 11, 4461 HP te Goes, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4541 appartementsindex 3, te Goes verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 383.000,- op basis van de WOZ waarde, met peildatum 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Stationsplein 11, 4461 HP te Goes, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4541, appartementsindex 3 te Goes worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van M.L.M.T. van Laere en Astrantia Support Beheer B.V. ter hoogte van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • De lening van L.E.M. van Laere en PeatValley B.V. ter hoogte van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • De lening van J.P.T.E. van Laere en Synsys B.V. ter hoogte van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt gebruikt om de slottermijn van de bestaande lening van Collin Crowdfund  te herfinancieren.

Ondernemer

J.P.T.E. (Hanz-Peter) van Laere (1964). Heeft een bedrijfseconomische opleiding genoten op universitair niveau. Hij heeft zich, na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest bij o.a. Ernst & Young en Dow Chemical, met zijn eigen bedrijf HPVL Consult  gespecialiseerd in het verzorgen van Excel trainingen en het bouwen van Excel applicaties. Tot zijn huidige klantenkring behoren o.a. het Ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt. 
M.L.M.T. (Marlou) van Laere (1958). Marlou is gedurende een lange periode werkzaam geweest op het gebied van research bij Pfizer en Parke Davis als respectievelijk Clinical Trial Administrator en Administrative Clinical Research Associate. Na een specifiek gericht scholingstraject en cursussen op het gebied van cryolipolyse, is Marlou haar eigen bedrijf gestart onder de naam Team Vital Capelle .
L.E.M. (Luc) van Laere (1960). Luc heeft na de afronding van de Pedagogische Academie, een aantal jaren het familiebedrijf NHI geleid. Tevens was hij docent in diverse vakken bij NHI. Nadien maakte hij de switch naar automatisering/ICT. Door gerichte studies en in de praktijk opgedane ervaring, heeft hij zich ontwikkeld tot Software Engineer, in welke functie hij voor verschillende bedrijven in loondienst heeft gewerkt.

Onderneming

Met de in 2018 opgerichte onderneming wordt het in 2018 aangekochte bedrijfspand in Goes geëxploiteerd. De onderneming is opgericht door 3 leden van de familie Van Laere waarmee zij zich bezig houden met de exploitatie van commercieel vastgoed. 
Het huidige onroerend goed betreft een bedrijfsruimte op een goede locatie (boven het NS station Goes), bestaande uit een 13-tal individueel te verhuren kantoorunits met bijbehorende centrale ruimten. Op dit moment worden alle beschikbare units langjarig verhuurd aan een psychologie praktijk met een totale huursom van € 52.000,-. 
De grootte van het betreffende ontroerend goed is ca 429 m2 VVO. De kantoorunits zijn via een lift bereikbaar. De voorbije jaren zijn er flinke verbeteringen aan het gebouw aangebracht. Dit mede ten behoeve van het verbeteren van het energielabel. Nu is dat B, maar binnenkort wordt dit A+ door het aanbrengen van zonnepanelen en de verbetering van de dakisolatie. 
De gunstige energieklasse en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer komen de courantheid van het betreffende vastgoed ten goede. 

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande lening € 220.000,-
Kosten financiering € 10.000,-
Totaal € 230.000,-
Eigen middelen € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 220.000,-

Leenbedrag: € 220.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, met een maandelijkse lineaire aflossing van € 508,48 en met een slottermijn van € 190.000,-.
Overige financiers:
Er zijn, behalve de achtergestelde leningen van de aandeelhouders, geen overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Laere Investments B.V. is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Gemiddeld risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2022 en de prognoses voor 2023 en 2024. De overall Collin Credit Score is Goed. 
Afloscapaciteit 
De geprognotiseerde omzet over 2023 bedraagt € 52.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 13.000,-. De geprognotiseerde omzet over 2024 bedraagt € 54.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 18.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 
Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverstrekking en winstreservering bedroeg ultimo 2022 38% op een balanstotaal van € 464.000. In deze berekening zijn de achtergestelde leningen van de aandeelhouders meegenomen. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.
Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Van Laere Investments B.V.
 • Er wordt een vernieuwde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 220.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Stationsplein 11, 4461 HP te Goes, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4541 appartementsindex 3, te Goes verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 383.000,- op basis van de WOZ waarde, met peildatum 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Stationsplein 11, 4461 HP te Goes, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 4541, appartementsindex 3 te Goes worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van M.L.M.T. van Laere en Astrantia Support Beheer B.V. ter hoogte van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • De lening van L.E.M. van Laere en PeatValley B.V. ter hoogte van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening.
 • De lening van J.P.T.E. van Laere en Synsys B.V. ter hoogte van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire zekerheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-403839 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
18-09-2023 om 17:41
investeerder-9207 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2023 om 17:27
investeerder-132629 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2023 om 17:09
investeerder-101181 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2023 om 16:55
investeerder-345930 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2023 om 16:48

Ondernemer

Hanz-Peter van Laere

Marlou van Laere

Luc van Laere

Crowdfund Coach


Peter Stout