31575

Van Meteren Vervoer

€ 50.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 28
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 28 investeerders

Samenvatting

Van Meteren Vervoer verzorgt busvervoer in het binnen- en buitenland. U kunt daarbij denken aan de meest uiteenlopende vormen van busvervoer zoals schoolreisjes, dagtochten, bedrijfsuitjes, personeelsfeesten et cetera. Naast het incidentele busvervoer is het mogelijk om bij Van Meteren Vervoer een compleet maatwerk arrangement te laten samenstellen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Van Meteren Vervoer B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Van Meteren Vervoer B.V. De heer M.E.G. van Meteren geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze is momenteel materieel van aard. Er wordt er een eerste hypothecaire inschrijving van € 50.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed gevestigd dat een WOZ waarde heeft van € 143.000,-. (2017, peildatum 2016)

Leendoel

De lening wordt aangevraagd ter financiering van het werkkapitaal, met name de debiteuren, om de verdere groei van het bedrijf te kunnen realiseren. 

Ondernemer

Martin van Meteren (55) is al jaren ondernemer en heeft een VWO opleiding afgerond. Daarna is hij vijf jaar Technisch Specialist bij Defensie en vijf jaar vrachtrijder van groente en bloemen geweest. Vervolgens is hij de eerste kinderopvang in Westland gestart, Trumpy Kinderopvang BV, dat in 2011 verkocht is. Daarna is hij verdergegaan met het uitbouwen van Van Meteren Vervoer.

Onderneming

Historie
Van Meteren Vervoer (www.vanmeteren.net) is een echt familiebedrijf. Een aantal jaar geleden zijn Martin en Carolien van Meteren begonnen met wat kleine (taxi)busjes om het vervoer te regelen van schoolkinderen tussen school en het kinderdagverblijf. Later kwam daar een grotere bus bij voor 21 kinderen. Niet alleen van en naar school, maar ook met uitjes van het kinderdagverblijf was het altijd een groot feest voor de kinderen om met de bus mee te mogen.
Dagelijks verzorgen zij voor zowel het bedrijfsleven als voor particulieren het busvervoer naar verschillende bijzondere plaatsen in het binnen- en buitenland. U kunt daarbij denken aan de meest uiteenlopende vormen van busvervoer, van schoolreisjes tot zomervakanties en al het overige vervoer waar een bus de meest geschikte oplossing voor is

Diensten
Naast het incidentele busvervoer is het mogelijk om bij Van Meteren Vervoer een compleet maatwerk arrangement te laten samenstellen. Van Meteren Vervoer is een zeer betrokken organisatie die graag het busvervoer organiseert, uit handen neemt en daarmee kan ontzorgen. Logistiek is bij de organisatie van een uitje, dagtocht of andere reis vaak een van de meest lastige punten op de agenda en vereist een strakke planning en een goede organisatie. Van Meteren vervoer weet daar als geen ander de juiste draai aan te geven en kan daarbij de helpende hand bieden. 

Wagenpark
Van Meteren Vervoer beschikt over een zeer uitgebreid en goed onderhouden wagenpark waarmee zij de meeste wensen over huren van een bus kunnen vervullen. Zo beschikt Van Meteren Vervoer onder andere over het volgende:

  • Bussen voor 50 personen voor het vervoer van grote groepen reizigers 
  • Bussen voor 16, 17, 18 en 19 personen.
  • Taxibusjes voor het vervoer tot 8 personen, 
  • Een partybus
  • Een bus met een rolstoellift zodat ook minder valide mensen zorgeloos kunnen reizen 
  • Oldtimers voor bijvoorbeeld een bruiloft 
  • Een pendelbus voor evenementenvervoer. 

Door dit uiteenlopende wagenpark kunnen de verschillende bussen efficiënt worden ingezet en kan vraag en aanbod bij Van Meteren Vervoer goed op elkaar aansluiten. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal/financiering debiteuren  € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Van Meteren Vervoer B.V.
  • De heer M.E.G. van Meteren geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bovendijk 35P, 2295 RV Kwintsheul verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 143.000,- op basis van de WOZ waarde uit 2017. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Meteren Vervoer B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers van 2017 en de tussentijdse cijfers per 30 september 2018. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 heeft Van Meteren Vervoer een omzet gerealiseerd van ruim € 552.000,- met een resultaat na belasting van ruim € 11.000,-. De positieve cashflow van ruim € 39.000,- zorgt ervoor dat aan alle aflossingsverplichtingen kan worden voldaan. Tot en met september 2018 kwam de omzet uit op ruim € 425.000,- en een resultaat van ruim € 13.000,-. De ondernemer verwacht de groei van de omzet en het resultaat in 2019 voort te zetten. Wij kwalificeren de rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Exclusief achterstelling van de lening van de directie, is er sprake van een negatieve solvabiliteit. Inclusief de achterstelling komt de solvabiliteit ultimo 2017 uit op ruim 18% bij een balanstotaal van € 241.000,-.
Per 30 september 2018 komt de solvabiliteit naar verwachting uit op ruim 23% bij een balanstotaal van € 244.000,-. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) komt direct na financiering uit op 1,2 en scoort daarmee Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17405 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2019 om 13:11
investeerder-5729 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2019 om 13:07
investeerder-63151 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2019 om 13:04
investeerder-32234 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2019 om 13:02
investeerder-29651 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-01-2019 om 13:00

Ondernemer

Martin van Meteren

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas