44940

Van Poppel Consultancy

€ 35.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 69
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 69 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van Poppel Consultancy
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 28-09-2005
Website www.vanpoppelconsultancy.nl

Leendoel

In 2005 is Bas van Poppel voor zichzelf begonnen met Van Poppel Consultancy. Als cultuurpsycholoog, HRD specialist en docent had hij de wens zelf aan het roer te staan om zijn fascinatie voor mens en gedrag om te zetten in specifieke dienstverlening. Deze dienstverlening richt zich op het versterken van individu, team en organisatie middels training en coaching gericht op ontwikkeling, welzijnsbevordering en gedragsverandering.

Bas heeft een nieuw concept ontwikkeld: de GoedVoorMekaarBox, GoedVoorMekaarMonitor, GoedVoorMekaarGesprek. De GoedVoorMekaarBox is een maatwerk informatie- en goodiepakket dat de mantelzorger krijgt bij een coachgesprek (GoedVoorMekaarGesprek) waarin de mantelzorger op basis van de eigen wensen en de uitslag op de laagdrempelige GoedVoorMekaarMonitor (12 voorspellende factoren) zelf kiest waarin ze verbetering in zou willen en kunnen aanbrengen wat betreft invulling van de mantelzorger-rol. Mantelzorgers zijn beter geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden én het helpt mantelzorgers hun rol slimmer in te vullen en het langer en beter vol te houden.

De mantelzorger staat zelf aan het roer en voert regie over de zelfgekozen veranderwens en vergroot zo de kans op het doorbreken van routine(s) ten goede van het eigen welbevinden. Het gesprek en de monitor levert waardevolle informatie op voor zowel mantelzorger als afnemende partij. Het helpt mantelzorgers en zorg- en welzijnsprofessionals anders kijken naar mantelzorg als urgent en immens ‘thema’ en tegelijk biedt deze werkwijze potentieel ook een kapstok voor andere thema’s in het sociaal domein.

Dit concept is geschikt voor gemeenten, omdat zij verantwoordelijk zijn voor mantelzorgondersteuning. Een gemeente (of zorg- en welzijnsorganisatie die door de gemeente wordt ingehuurd) heeft de keuze aangaande de standaard huisstijl of gepersonaliseerde huisstijl om een eigen lokaal of gemeentelijk karakter te geven aan de dienst. Voor marketing en salesactiviteiten ten behoeve van dit nieuw ontwikkelde én beproefde concept zoekt Van Poppel Consultancy een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 35.000
Totaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is B.A. van Poppel handelend onder de naam Van Poppel Consultancy. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemer is momenteel van materiële aard.
  • B.A. van Poppel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Nemelaerhof 194, 5709 NN te Helmond, kadastraal bekend als sectie N nummer 2066 te Helmond. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 338.000,- op basis van WOZ-waarde rapport met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 275.000,- en een openstaande schuld van € 241.500,- per d.d. 26-02-2023.
  • De mogelijkheid bestaat om gedurende de looptijd van de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Poppel Consultancy is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021 en 2022 van Van Poppel Consultancy. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 en prognose 2023

Activa

  2022 2023 (prognose)
Vaste activa € 1.000 € 1.000
Vlottende activa € 4.000 € 39.000
Overige vlottende activa € 1.000 € 1.000
Totaal € 6.000 € 41.000

Passiva

  2022 2023 (prognose)
Eigen vermogen € -33.000 € —
Langlopende schulden € — € 35.000
Kortlopende schulden € 39.000 € 6.000
Totaal € 6.000 € 41.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 51.000
Bruto winst € 46.000
Kosten € 7.000
Resultaat € 38.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 101.000
Bruto winst € 96.000
Kosten € 11.000
Resultaat € 85.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-299623 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 16:03
investeerder-15966 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 16:02
investeerder-123114 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 16:02
investeerder-325689 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 16:02
investeerder-298520 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2023 om 16:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders