47944

Van Rijn Stukadoorsbedrijf

€ 60.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 123
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-07-2024 in 24 uur volgeschreven door 123 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van Rijn Stukadoorsbedrijf
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Crediteuren en werkkapitaal
Datum van oprichting 31-05-2011
Website www.vanrijnstukadoors.nl

Leendoel

Tim van Rijn exploiteert een stukadoorsbedrijf in de regio Amsterdam en ’t Gooi. Door een niet betalende debiteur is er liquiditeitsdruk ontstaan en wordt verzocht om een financiering van € 60.000,- voor de aflossing van achterstallige crediteuren en het hebben van werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Crediteuren € 49.000
Werkkapitaal € 11.000
Totaal € 60.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer T.K.W. van Rijn, h.o.d.n. Van Rijn Stukadoorsbedrijf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de J.H. Leopoldhof 69, 1382 TH, Weesp, kadastraal bekend als sectie B, complexaanduiding 4942 appartementsindexen 15 en 42, te Weesp, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 134.500,- en een openstaande schuld van € 107.443,- per d.d. 26-02-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 249.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1-1-2023.
  • De familiaire leningen ter hoogte van respectievelijk € 53.430,- en € 82.570 worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Rijn Stukadoorsbedrijf is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van jaarcijfers 2022/2023 en de prognosecijfers 2024, alsmede de overwaarde op het onroerend goed waarop een hypotheek wordt verkregen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Er is een periode gewerkt voor een projectontwikkelaar. Hier zou nog € 117.000,- aan gefactureerd mogen worden, waarvoor nog geen goedkeuring is gegeven vanuit deze projectontwikkelaar. Het is zeer twijfelachtig of deze gelden nog geïnd kunnen gaan worden. Hierdoor kunnen ook enkele crediteuren niet betaald worden, waarvoor deze lening benodigd is. Voorzichtigheidshalve hebben wij deze vordering in de balans afgeboekt.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 en Balans na investering

Activa

  2023 BNI
Vaste activa € 15.000 € 15.000
Overige vlottende activa € 56.000 € 67.000
Totaal € 71.000 € 82.000

Passiva

  2023 BNI
Risicodragend vermogen € -/-22.000 € -/-22.000
Langlopende schulden € – € 45.000
Kortlopende schulden € 93.000 € 59.000
Totaal € 71.000 € 82.000

Winst- en verliesrekening 2023 en prognose 2024

  2023 P2024
Omzet € 446.000 € 435.000
Bruto winst € 172.000 € 162.000
Kosten € 71.000 € 80.000
Resultaat € 101.000 € 82.000

Bijlage(n)

  • Essentiële Beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23949 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 10:47
investeerder-374935 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 10:46
investeerder-288550 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 10:45
investeerder-299060 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 10:42
investeerder-417147 heeft € 300 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 10:40

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders