47098

Van Samson Financieel Advies

€ 175.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 336
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 336 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Van Samson Financieel Advies
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing onroerend goed
Datum van oprichting 06-06-2019
Website www.financieelfit.nl

Leendoel

Van Samson Financieel Advies is in juni 2019 opgericht door Niven van Samson (37 jaar). Niven is een ervaren hypotheekadviseur en regelt eigen woning financieringen. Van Samson Financieel Advies handelt onder meerdere bedrijfsnamen zoals Financieel Fit Amstelveen, VSFA en Financieel Fit Amsterdam West.

Het leendoel is bedoeld voor het verkrijgen van liquiditeit om zijn kantoorpand gelegen aan de Amsterdamseweg 178 te Amstelveen te verbouwen. Het pand wordt dusdanig verbouwd dat zowel Niven zelf zijn kantoor hier vestigt als dat hij het gedeeltelijk zal verhuren aan een derde partij. Op basis van de eerste hypotheekverstrekker en de gevraagde financiering bij Collin Crowdfund bedraagt de Loan To Value gezamenlijk 87%.

Niven heeft na zijn HAVO diverse WFT modules gevolgd als basis, vermogen, hypothecair krediet, schade, inkomen en consumptief en is hierdoor financieel planner. Tevens heeft hij in 2017 zijn HBO Financial Service Management behaald.

Niven heeft naast zijn onderneming ook vastgoed privé in eigendom. De overwaarde op dit vastgoed wat volledig aan Niven toekomt bedraagt op basis van een aangeleverd vastgoedoverzicht d.d. januari 2024 ruim 3 miljoen. Na betaling van rente en aflossing blijft er in privé op het verhuurde onroerend goed een surplus over van € 98.283,- per jaar.

Er wordt een lineaire lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een slottermijn van € 125.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing onroerend goed € 175.000
Totaal € 175.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Van Samson Financieel Advies. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Amsterdamseweg 178, 1182 HL te Amstelveen, kadastraal bekend als sectie H, complexaanduiding 12481 appartementsrecht 1 te Amstelveen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 315.000,- en een openstaande schuld van € 308.700,- per heden. Het onroerend goed kent een waarde van € 560.000,- na verbouwing op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 02-11-2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het kantoorpand met als adres: Amsterdamseweg 178, 1182 HL te Amstelveen, kadastraal bekend als sectie H complexaanduiding 12481 appartementsrecht 1 te Amstelveen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Samson Financieel Advies is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Van Samson Financieel Advies. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers 2021 en 2022 waren goede jaren waarbij het resultaat voor belasting € 146.000,- respectievelijk € 161.000,- was. 2023 was voor de vastgoedmarkt een minder goed jaar dankzij de stijgende rentes, inflatie, hoge huizenprijzen en uitblijvende woningverkopen en dat uit zich ook in de jaarcijfers. In 2023 is een resultaat voor belasting behaald van €79.000,-. Op basis van de prognosecijfers 2024 verwacht Niven een winst voor belasting te behalen van € 152.000,- met een cashflowoverschot van € 28.000, waarbij hij de financieringslasten vanuit zijn eenmanszaak prima kan betalen. Daarnaast heeft Niven vanuit zijn vastgoedportefeuille een surplus aan huurinkomsten van € 98.283,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022-2023 en prognosecijfers na investering 2024

Activa

  2022 2023 2024
Vaste activa € 518.000 € 518.000 € 550.000
Vlottende activa € 186.000 € 309.000 € 511.000
Totaal € 704.000 € 827.000 € 1.061.000

Passiva

  2022 2023 2024
Eigen vermogen € 331.000 € 493.000 € 575.000
Langlopende schulden € 369.000 € 316.000 € 466.000
Kortlopende schulden € 4.000 € 18.000 € 20.000
Totaal € 704.000 € 827.000 € 1.061.000

Winst- en verliesrekening 2022-2023 en prognosecijfers na investering 2024

  2022 2023 2024
Omzet € 478.000 € 263.000 € 525.000
Bruto winst € 286.000 € 240.000 € 325.000
Kosten € 125.000 € 161.000 € 173.000
Resultaat € 161.000 € 79.000 € 152.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
30-01-2024 om 11:29
investeerder-298662 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2024 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2024 om 11:20
investeerder-59022 heeft € 600 geïnvesteerd.
30-01-2024 om 11:20
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2024 om 11:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders