fbpx
39336

Van Wandelen

€ 285.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 273
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 273 investeerders

Samenvatting

Van Wandelen is een klein, regionaal, installatiebedrijf dat al meer dan 150 jaar bestaat en onder andere Vaillant dealer is, maar zich ook steeds meer richt op de duurzame energievoorzieningen. Met de crowdfunding worden bestaande faciliteiten geherfinancierd. Er wordt een materiele eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand met bedrijfswoning gevestigd op basis van een LTV van 75% bij aanvang en een LTV van 60% bij slottermijn.

Invloed coronavirus
Het bedrijf heeft beperkte hinder van het coronavirus ondervonden. De installatie en het onderhoud heeft veelal op normale wijze, met in acht name van de voorschriften, kunnen doorgaan.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 285.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 225.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor V.O.F. Van Wandelen is Laag Risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn de heren W.M. van Wandelen en B. Van Wandelen ten deze handelen voor zich en als vennoten van de V.O.F. Van Wandelen, daarnaast is mevrouw M.A.T. van Wandelen-Cox ook debiteur. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 285.000,- op het woonhuis met bedrijfsmatig onroerend goed aan de Vlaskuilseweg 74, 6105 CP te Maria Hoop verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 28-10-2019.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van de bestaande faciliteiten zodat er sprake is van één financiering met een passende aflossingsdruk.

Ondernemer

De ondernemers zijn vader W.M. van Wandelen (1960), moeder M.A.T. van Wandelen-Cox (1960) en zoon B. Van Wandelen (1986). De ondernemers zijn loyale hardwerkende ondernemers die altijd klaar staan voor het klantenbestand.

Met name zoon Bart specialiseert zich in de markt van duurzame energievoorziening wat een forse groeimarkt is. Door mee te ontwikkelen met de veranderingen in de markt kan het bedrijf blijven groeien en een belangrijke regionale speler blijven in de toekomst.

Onderneming

Activiteiten
Van Wandelen is een kleinschalig installatiebedrijf dat al meer dan 150 jaar bestaat. Men maakt een combinatie tussen het plaatsen en onderhouden van traditionele verwarmingsketels, loodgieterswerk en duurzame energieopwekking zoals palletkachels en warmtepompen. Men beschikt over de noodzakelijke vaktechnische opleidingen wat ook noodzakelijk is voor de dealerschappen van Vaillant en Intergas. Door de hoge servicegraad en flexibiliteit hebben ze een vast klantenbestand opgebouwd in de regio.

Men verwacht met name groei in de plaatsing van palletkachels en warmtepompen. Onder andere door gemeente Venlo als klant wordt men in deze markt snel een gevestigde naam, wat nieuwe opdrachten oplevert.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een bedrijfspand met bedrijfswoning, werkplaats, garages/magazijn en winkels met bouwjaar 1973. Het totale oppervlak van het perceel bedraagt 1355 m². Het perceel wordt door de specifieke bouw en ligging als matig courant voor verkoop en verhuur getaxeerd. De staat van onderhoud wordt als voldoende getaxeerd. Na taxatie datum is het dak nog gerenoveerd en voorzien van zonnepanelen. De getaxeerde marktwaarde is € 380.000,- d.d. 28-10-2019. Daarmee is de LTV (Loan to Value) bij de start 75% en bij de slottermijn 60%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande leningen  € 280.000,-
Kosten € 5.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 285.000,-

Leenbedrag: € 285.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 225.000,-

Na herfinanciering zijn er naast de crowdfunding geen andere financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Van Wandelen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op een bestaand taxatierapport van het onroerend goed, de voorlopige cijfers van de V.O.F. voor 2020 en de prognose voor 2021. De overall Collin Credit score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet over 2020 bedroeg € 278.000,- met een genormaliseerde cashflow na lage privé-onttrekkingen van € 15.000,-. Als gevolg van de ontwikkelingen met de palletkachels en warmtepompen en een aantal grotere projecten die gaan vallen, wordt er in 2021 een omzet van € 324.000,- met een genormaliseerde cashflow, na hogere privé-opnames, van € 39.000,- verwacht wat voldoende is voor de aflossingen van de crowdfunding. We kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Het zichtbare eigen vermogen op de balans is negatief. Het onroerend staat echter maar voor € 154.000,- op de balans. Indien we dit voor de getaxeerde marktwaarde opnemen zou de solvabiliteit 22% bedragen. Hierdoor kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heren W.M. van Wandelen en B. Van Wandelen ten deze handelen voor zich en als vennoten van de V.O.F. Van Wandelen, daarnaast is mevrouw M.A.T. van Wandelen-Cox ook debiteur. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 285.000,- op het woonhuis met bedrijfsmatig onroerend goed aan de Vlaskuilseweg 74, 6105 CP te Maria Hoop verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 28-10-2019.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers als de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-211890 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-03-2021 om 11:06
investeerder-22875 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2021 om 11:06
investeerder-52836 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2021 om 11:05
investeerder-232834 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2021 om 11:05
investeerder-5413 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2021 om 11:05

Ondernemer

B. van Wandelen

W.M. van Wandelen

Crowdfund Coach


Marc Kogels