42116

Van Wees OG B.V.

€ 1.275.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 758
Reeds
geïnvesteerd

97 %

43.500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

45 %

16 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende

Samenvatting

Autobedrijf John van Wees is een echt familiebedrijf gespecialiseerd in de in- en verkoop van auto’s (specialisme Volvo en BMW) en velgen. Het familiebedrijf bestaat uit het echtpaar John en Monique en hun zonen Mitchel en Sebastiaan. Voor de uitbreiding van het bedrijf (grotere showroom voor het autobedrijf en verhuur van bedrijfsruimtes) gaan zij het bedrijfspand met bedrijfswoning aanschaffen aan de Parkweg 43 en 43b te Beesd. De Loan-To-Value (LTV) bij aanvang van de financiering bedraagt 73%. Aan het eind van de looptijd bedraagt de LTV 65%. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.877.000,-. Aan eigen middelen wordt er € 322.000,- ingebracht. Daarnaast wordt er € 280.000,- gefinancierd door middel van een achtergestelde lening.  De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.275.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.145.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun&Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De voorwaarden en zekerheden voor deze aanvraag zijn:

 • De debiteuren zijn Van Wees OG B.V. en de eenmanszaak John van Wees. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer na de eigen inbreng van € 322.000,- beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.275.000,-  op het bedrijfspand met bedrijfswoning aan de Parkweg 43 en 43b, 4153 XL te Beesd, kadastraal bekend als sectie E nummers 1963 en 1964 te Beesd verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.750.000,-  op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 november 2021.
 • De lening van bekenden van de ondernemer ter hoogte van € 280.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van John van Wees worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met bedrijfswoning aan de Parkweg 43 en 43b, 4153 XL te Beesd, kadastraal bekend als sectie E nummers 1963 en 1964 te Beesd worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aanschaf van het bedrijfspand met bedrijfswoning aan de Parkweg 43 en 43b te Beesd. 

Ondernemer

John van Wees (1957) heeft de verkoop van auto’s van huis uit meegekregen. Zijn ouders hadden een Volvo-dealer-schap en hij is dus opgegroeid met techniek en verkoop. Doordat zijn vader jong is overleden is hij op jonge leeftijd in de autowereld terecht gekomen. Op latere leeftijd is hij als zelfstandige verder gegaan en heeft hij zijn kwaliteiten, zoals de technische kennis van auto’s, verder kunnen uitbreiden. Ook zijn verkooptalenten heeft hij goed benut. John heeft de IVA doorlopen en dat is vooral in de autowereld een voordeel. John heeft de algehele dagelijkse leiding binnen het bedrijf. John is trots op het functioneren van het familiebedrijf.

Monique van Wees – Hollenga (1962) heeft eveneens het ondernemerschap van haar ouders meegekregen. Haar vader was actief in de verkoop van Edelmetaal en haar moeder was zelfstandig ondernemer. Monique is na haar schoolperiode op jonge leeftijd aan de slag gegaan bij de Volvo Importeur waar zij de kneepjes van het vak in de auto verkoop heeft meegekregen. Nu werkt ze mee in het familiebedrijf samen met haar man en zonen. Monique is verantwoordelijk voor de administratie en de boekhouding.

Ook zijn de zonen Mitchel (1994) en Sebastiaan (1997) zijn in het bedrijf werkzaam. Mitchel en Sebastiaan zijn verantwoordelijk voor de verkoop van auto’s en velgen. In de toekomst zullen zij naar verwachting het bedrijf van hun vader overnemen.

Onderneming

De activiteiten van de eenmanszaak John van Wees (eenmanszaak) bestaan uit de in- en verkoop van automobielen (specialisme Volvo en BMW) en velgen. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie zullen de bedrijfsactiviteiten uitgebreid gaan worden met de verhuur van bedrijfs- en kantoorruimtes en vergaderlocaties. Ook zal voor het eigen garagebedrijf een grotere showroom met omliggend voldoende parkeerruimtes in gebruik worden genomen hetgeen de groei van het bedrijf extra kracht bij dient te zetten.

De onderneming is aangesloten bij BOVAG. BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 8.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Voor de consument is BOVAG een bekend en breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk. Het BOVAG-keurmerk staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en garantie. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf onroerend goed Parkweg 43 en 43b te Beesd € 1.725.000,-
Kosten Koper € 120.000,-
Verbouwing € 32.000,-
Totale investering € 1.877.000,-
Inbreng eigen middelen € 322.000,-
Achtergestelde lening € 280.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.275.000,-

Leenbedrag: € 1.275.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 1.145.000,-

Overige financiers
Bij bekenden van de ondernemer is een achtergestelde lening afgesloten van € 280.000,-. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en is aflossingsvrij. De rente bedraagt 8%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van Wees OG B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor John van Wees (eenmanszaak) is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op basis van de aangeleverde historische cijfers van John van Wees (eenmanszaak) en aangeleverde prognoses voor de Van Wees OG B.V. en John van Wees (eenmanszaak). De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Wij hebben de afloscapaciteit gebaseerd op basis van de aangeleverde (geconsolideerde) begroting van Van Wees OG en John van Wees (eenmanszaak). Voor de eenmanszaak wordt een omzet begroot van € 2.555.000,-. Dit is gebaseerd op basis van de historische resultaten (in 2021 € 2.001.000,- omzet) en de verhuizing naar de nieuwe grotere locatie. Van de verwachte huurpenning aan derden van € 75.000,-  is voor een bedrag van € 50.000,- aan intentieovereenkomsten overlegd. Na aftrek van bedrijfskosten en financiële lasten resteert een cashflow overschot van € 43.000,-. Daar de afloscapaciteit gedeeltelijk is gebaseerd op prognoses kwalificeren wij deze als Ruim voldoende.                        

Solvabiliteit
De eigen inbreng in de OG BV vanuit de aandeelhouders bedraagt in totaal € 322.000. In combinatie met de achtergestelde lening van € 280.000 bedraagt de (geconsolideerde) solvabiliteitsratio 27% op een balanstotaal van € 2.212.000. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Van Wees OG B.V. en de eenmanszaak John van Wees. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer na de eigen inbreng van € 322.000,- beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.275.000,-  op het bedrijfspand met bedrijfswoning aan de Parkweg 43 en 43b, 4153 XL te Beesd, kadastraal bekend als sectie E nummers 1963 en 1964 te Beesd verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.750.000,-  op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 november 2021.
 • De lening van bekenden van de ondernemer ter hoogte van € 280.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van John van Wees worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met bedrijfswoning aan de Parkweg 43 en 43b, 4153 XL te Beesd, kadastraal bekend als sectie E nummers 1963 en 1964 te Beesd worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed als de privé aansprakelijkheid van John van Wees kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders met een minimale investering van € 1.000,- ontvangen een kortingsvoucher van € 100,- op een set autovelgen waarbij de minimale aanschafprijs 1.000 euro bedraagt.

Investeerders met een minimale investering van € 2.000,- euro ontvangen een kortingsvoucher van € 350,- bij de aankoop van een auto bij van Wees Automobielen waarbij de aanschafprijs na inruil tenminste € 10.000,- bedraagt.

De kortingsvoucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-20815 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:52
investeerder-189514 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:36
investeerder-121163 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:23
investeerder-288550 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:05
investeerder-1710 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 19:04

Reacties

Investeerder – 228973
16-09-2022 16:44
Wat is de afloopdatum van de achtergestelde lening?

Collin Crowdfund
16-09-2022 17:02
Beste investeerder,

De looptijd van de achtergestelde lening is gelijk aan de looptijd van de lening bij Collin Crowdfund.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Familie Van Wees

Crowdfund Coach


Lars van Meer