46724

Vastgoed Beheer Sonny

€ 55.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 99
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 99 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Vastgoed Beheer Sonny
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 22-10-2023

Leendoel

Sonny Schoenmaker is een vastgoedondernemer. Hij heeft vlakbij attractiepark de Efteling een B&B; het Eftelhuysje. Deze locatie loopt goed en zit vrijwel gedurende het gehele jaar volgeboekt. Daarnaast bezit hij nog onroerend goed in Frankrijk. Sonny wil nu graag zijn vastgoedbedrijf verder professionaliseren. 

Er wordt een lineaire lening van € 55.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, met een slottermijn van € 35.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 55.000
Collin Direct € 55.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is S.J.P.M. Schoenmaker handelend onder de naam Vastgoed Beheer Sonny. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie materieel op basis van het onroerend goed in privé bezit.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 55.000,- op het huidige onroerend goed aan de Dijkstraat 12, 5161 BV te Sprang-Capelle, kadastraal bekend als sectie C nummer 949 te Sprang, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 311.937,- en openstaande schuld van € 257.000,-. Het onroerend goed een marktwaarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 4-10-2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Dijkstraat 12, 5161 BV te Sprang-Capelle, kadastraal bekend als sectie C nummer 949 te Sprang, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Vastgoed Beheer Sonny is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en de prognose van het Eftelhuysje. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  BNI
Vaste activa € 30.000
Vlottende activa € 89.000
Overige vlottende activa € 16.000
Totaal € 135.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € -18.000
Langlopende schulden € 60.000
Kortlopende schulden € 93.000
Totaal € 135.000

Prognose jaar 1

Omzet € 33.000
Bruto winst € 33.000
Kosten € 27.000
Resultaat € 6.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-95586 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:18
investeerder-403705 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:15
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:14
investeerder-405703 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:13
investeerder-22916 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-11-2023 om 16:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders