42703

Vastgoed Molenstraat B.V.

€ 350.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 323
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 323 investeerders

Samenvatting

De ondernemer exploiteert momenteel 5 kapperszaken en heeft nu de mogelijkheid om Vastgoed Molenstraat B.V. over te nemen. Een van de kapperszaken is momenteel in een pand gevestigd welke in eigendom is van om Vastgoed Molenstraat B.V. Het pand betreft een combinatiepand met kapperszaak en daarboven 2 appartementen. De Loan To Value op het pand bedraagt 58%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 405.000,-. Naast de eigen middelen van € 55.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 2 maanden aflossingsvrij met daarna een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van 
€ 310.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd, met uitzondering van de eerste 2 maanden waarbij de rentevergoeding 3,0% op jaarbasis bedraagt. Deze rente is verlaagd aangezien de gelden bij ons Collin depot blijven zolang de passage nog niet heeft plaatsgevonden.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Vastgoed Molenstraat B.V., Passion for Hair & Beauty B.V. en Passion for Hair & Beauty Holding B.V.;
 • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving € 350.000 op het winkelpand met 2 appartementen aan de Molenstraat 126-128, kadastraal bekend als Sectie 1, nr 1209 Gemeente Helmond gevestigd met een marktwaarde van € 600.000 conform een taxatie d.d. 14 juni 2022;
 • De heer E. Leyendecker geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Molenstraat 126-128, kadastraal bekend als Sectie 1, nr 1209 Gemeente Helmond, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders;
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van de aandelen van de Vastgoed Molenstraat B.V. en de herfinanciering van de leningen in de B.V.

Ondernemer

Edwin Leyendecker (1973) exploiteert sinds 2014 een aantal kapperszaken. De kapperszaken worden geëxploiteerd vanuit 5 vestigingen. 3 huurvestigingen in Helmond (waarvan er nu 1 wordt aangekocht), 1 vestiging vanuit een eigen pand in Venray en 1 vanuit een huurvestiging in Geldrop. De echtgenote van Edwin, Shirley (1977), is kapster en werkzaam in de kapperszaak in Helmond. 
Naast de eigen woning met een forse overwaarde bezit de ondernemer nog 2 beleggingsobjecten in privé. Zijnde een woning in de straat van de eigen woning en een winkelpand met 2 appartementen naast het nu aan te kopen pand in Helmond. De gemiddelde LTV op deze panden bedraagt circa 45%.

Onderneming

De ondernemer exploiteert in de werkmaatschappij 5 kapperszaken in Brabant.  Hij heeft uiteraard in 2020 en 2021 veel last gehad van Corona waarbij de omzet met ruim 25% is gedaald. Met behulp van de subsidies van de overheid en gedeeltelijk het laten oplopen van de belastingschuld is men de periode goed doorgekomen. Voor 2022 en de jaren erna verwacht men een voldoende cashflow voor de (financierings)verplichtingen.

Onroerend goed
Het onderpand betreft een combinatiepand met winkelruimte op de begane grond en twee zelfstandige appartementen op de 2 verdiepingen. Het bouwjaar is 1961, het perceeloppervlakte is 202 m2, de totale oppervlakte is 364 m2 verdeeld over een oppervlakte van de winkelruimte met toebehoren van 180 m2, een appartement van 106 m2 en een appartement van 78 m2. De markthuur voor de appartementen is bepaald op € 17.340,-, de totale bruto huurwaarde is bepaald op € 41.275,-. De marktwaarde in deels verhuurde staat (winkel als eigen gebruik) is bepaald op € 600.000,- conform taxatie d.d. 14 juni 2022.

De LTV (Loan To Value) bij start bedraagt 58% en ten tijde van de slottermijn 52%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname aandelen  €60.000,-
Kosten overdracht €45.000,-
Herfinanciering leningen €300.000,-
Totale investeringsbehoefte €405.000,-
Eigen inbreng €55.000,-
Lening via Collin Crowdfund €350.000,-

Rente: 6,0% (met uitzondering van de eerste 2 maanden waarbij de rentevergoeding 3,0% op jaarbasis bedraagt*)
Looptijd: 60 maanden met de eerste 2 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 310.000,-

*De prijsafspraken dateren reeds uit 2016. Om fiscale redenen kan de overdracht van de aandelen pas over 2 maanden plaatsvinden. De ondernemer wil niet wachten met het aantrekken van de gelden en daarmee een fundingrisico lopen. De gelden van de financiering blijven gedurende deze 2 maanden in depot bij Collin. De rentevergoeding aan de investeerders over deze eerste 2 maanden bedraagt 3% op jaarbasis.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vastgoed Molenstraat B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de toekomstige exploitatie van het onroerend goed in Vastgoed Molenstraat BV. De overall Collin credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten na overname en volledige verhuur in Vastgoed Molenstraat BV bedragen € 43.000,-. De kosten bestaan uitsluitend uit de exploitatiekosten en de rente en aflossing op de crowdfunding. De netto cashflow overschot eind 2022 bedraagt naar verwachting € 7.000,-. Daarnaast is er sprake van een omzet van circa € 580.000,- en een positieve kasstoom in de bestaande werkmaatschappij. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De zichtbare solvabiliteit op de balans bedroeg ultimo 2021 15% op een balanstotaal van € 368.000,-. Er zit echter meer dan € 200.000 stille reserve in het te financieren pand waardoor de werkelijke solvabiliteit hoger ligt. Daardoor kwalificeren we de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Vastgoed Molenstraat B.V., Passion for Hair & Beauty B.V. en Passion for Hair & Beauty Holding B.V.;
 • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving € 350.000 op het winkelpand met 2 appartementen aan de Molenstraat 126-128, kadastraal bekend als Sectie 1, nr 1209 Gemeente Helmond gevestigd met een marktwaarde van € 600.000 conform een taxatie d.d. 14 juni 2022;
 • De heer E. Leyendecker geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Molenstraat 126-128, kadastraal bekend als Sectie 1, nr 1209 Gemeente Helmond, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders;
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de borgtocht kwalificeren we de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-254855 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2022 om 11:27
investeerder-283782 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2022 om 11:26
investeerder-109595 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2022 om 11:26
investeerder-315315 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2022 om 11:26
investeerder-58912 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2022 om 11:26

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels