38396

Vastgoedbelegger Wieger van den Broek

€ 100.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 110
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 110 investeerders

Samenvatting

Wieger van den Broek is een jonge ondernemer die eerder in twee verhuurde panden heeft geïnvesteerd. Nu investeert hij in een groter winkelpand met een goede huurder en langlopend huurcontract. Voor de financiering zet hij het eerder uit eigen middelen gekochte bedrijfspand onder. De financiering is opgebouwd uit twee aparte crowdfund campagnes via Collin Crowdfund. Deze crowdfunding is om geld vrij te maken op het reeds in eigendom en verhuurde bedrijfspand in Barneveld. De LTV (Loan To Value) is 80%. 

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van een winkelpand is in totaal € 420.000,- benodigd. Naast de inbreng van € 35.000,- eigen middelen en een crowdfund campagne via Collin op het aan te kopen pand van € 285.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 80.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag 7 dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed. 
De geldende voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is W. van den Broek ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Van den Broek bouw en montage. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie ruim door overwaarde in de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving van € 385.000,- op het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom en het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn gevestigd. Waarbij de hypotheek op het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom in eerste rang voor deze crowdfunding geldt. Het onderpand kent een marktwaarde van € 125.000 volgens recent taxatierapport d.d. 05-10-2020. De hypothecaire inschrijving op het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn is in tweede rang voor deze crowdfunding. Het pand is voorbelast met een crowdfunding via Collin van € 285.000,- en kent een marktwaarde van € 405.000,- volgens recent taxatierapport d.d. 05-10-2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom en het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ondernemer heeft de mogelijkheid om jaarlijks, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in gedeeltes van € 15.000,-, welke in mindering worden gebracht op de slottermijn, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders. 
 • Tenslotte heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een verhuurd winkelpand in Apeldoorn.

Ondernemer

Wieger van den Broek (1998) is al op jonge leeftijd gestart als ZZP-er in de bouw. Zijn broer heeft een eigen metselbedrijf, hier heeft Wieger van jongs af aan mee gewerkt. Zijn gehele familie is feitelijk werkzaam in de bouw. Wieger verhuurd zichzelf als ZZP-er in de bouw. Hij verricht met name montage werkzaamheden op daken.

Doordat Wieger nog bij zijn ouders woont heeft hij weinig lasten en heeft hij al op jonge leeftijd geïnvesteerd in een appartement en een bedrijfshal voor de verhuur. Dit was de start van zijn vastgoedportefeuille. Wieger heeft de wens om de komende jaren deze portefeuille verder uit te breiden, zodat hij op latere leeftijd niet meer afhankelijk hoeft te zijn van een inkomen uit zijn onderneming.

Onderneming

Bestaande portefeuille
Het Laar 9C te Wekerom is onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein “Het Laar” en betreft een bedrijfsunit met parkeerplaatsen. Het perceel is 210 m² groot en heeft inclusief een tussenverdieping een VVO (verhuurbare vloeroppervlakte) van 177 m². Bouwjaar is 2017. Het pand is verhuurd voor € 9.000,- per jaar aan goed betalende huurder. De recent getaxeerde marktwaarde is € 125.000,- d.d. 05-10-2020.

Het appartement Hoilanden 3 te Barneveld betreft een portiekflat met bouwjaar 2003, kent een oppervlakte van 52 m² en een inhoud van 230 m³ en is verhuurd aan een particulier. De WOZ-waarde van 2019 bedraagt € 150.000,-. De geschatte marktwaarde is € 185.000,-.

Aan te kopen vastgoed
Het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn is onderdeel van winkelcentrum “Kayershof”. Het betreft een VVO van 291 m². Het bouwjaar is 1956. De onderhoudsstaat is redelijk tot goed, de bereikbaarheid is goed en er is een parkeerterrein voor de deur. De huurder is een groot concern met mooie financials en een Dun & Bradstreet score van Minimaal Risico. Het huurcontract loopt tot 2028 en kent een huur van € 39.500,- per jaar. De recente getaxeerde marktwaarde is € 405.000,- d.d. 05-10-2020.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop winkelpand incl. k.k. € 420.000,-
Eigen middelen € 35.000,-
Crowdfunding Collin Crowdfund € 285.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 80.000,-.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag 7 dagen, waarna de lening rentedragend wordt. 

Er is sprake van één andere hypothecaire (op het appartement) lening bij Rabobank met een restant hoofdsom van € 82.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is W. van den Broek ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Van den Broek bouw en montage. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie ruim door overwaarde in de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving van € 385.000,- op het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom en het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn gevestigd. Waarbij de hypotheek op het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom in eerste rang voor deze crowdfunding geldt. Het onderpand kent een marktwaarde van € 125.000 volgens recent taxatierapport d.d. 05-10-2020. De hypothecaire inschrijving op het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn is in tweede rang voor deze crowdfunding. Het pand is voorbelast met een crowdfunding via Collin van € 285.000,- en kent een marktwaarde van € 405.000,- volgens recent taxatierapport d.d. 05-10-2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom en het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ondernemer heeft de mogelijkheid om jaarlijks, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in gedeeltes van € 15.000,-, welke in mindering worden gebracht op de slottermijn, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.
 • Tenslotte heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Van den Broek bouw en Montage is Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de fictieve winst- en verliesrekening en balans in privé gebaseerd op het resultaat uit de eenmanszaak en de exploitatie van het onroerend goed. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De ondernemer maakt een mooi resultaat in zijn eenmanszaak. In 2019 bedroeg het resultaat € 119.000,-. Daarnaast woont hij nog bij zijn ouders waardoor zijn privé-uitgaven beperkt zijn. Na investering heeft hij drie, op weg naar meer, volledig verhuurde panden. De totale huurinkomsten bedragen dan € 58.700,-. Voor 2021 wordt dan ook een totaal omzet verwacht van € 180.000,- met een overschot in de cashflow na privé opnames en aflossingsverplichtingen van € 63.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
In de eenmanszaak zitten geen schulden. De totale waarde van de beleggingspanden inclusief het aan te kopen pand bedraagt € 715.000,- De solvabiliteit van de ondernemer in privé is daarmee 35%. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is W. van den Broek ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Van den Broek bouw en montage. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie ruim door overwaarde in de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving van € 385.000,- op het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom en het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn gevestigd. Waarbij de hypotheek op het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom in eerste rang voor deze crowdfunding geldt. Het onderpand kent een marktwaarde van € 125.000 volgens recent taxatierapport d.d. 05-10-2020. De hypothecaire inschrijving op het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn is in tweede rang voor deze crowdfunding. Het pand is voorbelast met een crowdfunding via Collin van € 285.000,- en kent een marktwaarde van € 405.000,- volgens recent taxatierapport d.d. 05-10-2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand Het Laar 9C te Wekerom en het winkelpand Monseigneur Nolenstraat 25- 31 Apeldoorn worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid, de verpanding van de huurpenningen als de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9161 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 11:28
investeerder-23053 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 11:27
investeerder-109607 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 11:26
investeerder-9201 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 11:26
investeerder-7676 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 11:25

Ondernemer

W. van den Broek

Crowdfund Coach


Marc Kogels