38849

Vastgoedbeleggers H.S. Anand en T.S. Anand

€ 800.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 663
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-12-2020 in 2 uur volgeschreven door 663 investeerders

Samenvatting

De heren Anand zijn ervaren vastgoedondernemers met een huidige vastgoedportefeuille van vier grote bedrijfspanden in de omgeving Rotterdam. De panden zijn goed verhuurd met een goede spreiding in huurders. Recent hebben we het vierde pand gefinancierd. Nu gaan ze investeren in verhuurde garageboxen en bedrijfsruimtes in Gouda met als doel om dit terrein op termijn te gaan herontwikkelen naar appartementen.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 915.000,-, de eigen inbreng is € 115.000,-, de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 752.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt. Op basis van de taxatiewaarde is bij start de Loan To Value (LTV) 63% en bij slottermijn is deze 59%. Op basis van de aankoopwaarde is de LTV bij start 93% en bij slottermijn 87%.

Risico
De Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer T.S. Anand en zijn zoon H.S. Anand. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van met name T.S. Anand ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het onroerend goed met als adres: Nijverheidsstraat 25-39 te Gouda gevestigd met een marktwaarde van € 1.266.000,- conform taxatierapport met waardepeildatum 29-10-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Nijverheidsstraat 25-39 te Gouda worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, geheel of in gedeelten van € 200.000,-, welke in mindering worden gebracht op de slottermijn, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel van de financiering is de aankoop van verhuurde garageboxen en bedrijfsruimtes in Gouda.

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is vanaf 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld. Een zeer groot deel hiervan is aangehouden voor belegging. De heer Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon H.S. Anand (1990) en 2 dochters.

Naast het beleggingsvastgoed bezit de heer Anand nog een privé woning.

Onderneming

Het aan te kopen onroerend goed
Het onroerend goed bestaat uit 19 garageboxen en vijf bedrijfsruimtes. De eenheden zijn gedeeltelijk verhuurd aan particulieren en gedeeltelijk zakelijk. De huuropbrengst is op dit moment € 95.000,- per jaar waarbij er nog wat ruimte is voor optimalisatie van deze opbrengst. 

Dit onroerend goed is onderdeel van een groter plan. Het is de bedoeling in 2021 ook het tweede deel te kopen en vervolgens de vergunningen aan te vragen om een wooncomplex met appartementen op deze locatie te realiseren. De gesprekken hierover lopen reeds met de gemeente welke enthousiast is over de herontwikkeling op deze locatie. Het wordt een wooncomplex met parkeerkelder en vier woonlagen. In totaal is er ruimte voor meer dan 80 appartementen. Zodra de vergunningen rond zijn is het de bedoeling om samen met een grote aannemer dit te realiseren. Onze financiering zal dan worden afgelost uit de bouwfinanciering dan wel de verkoop van de te realiseren appartementen.

De aankoopprijs bedraagt € 860.000,-. De recent op basis van de te realiseren huuropbrengsten getaxeerde waarde bedraagt € 1.266.000,-. Hiermee is de LTV (Loan to Value) bij de start ten opzichte van de aankoopprijs 93% en ten opzichte van de taxatie 63%. Bij de slottermijn is dit respectievelijk 87% en 59%. Het onroerend goed is enigszins gedateerd en was in eigendom van meerdere eigenaren. Dit is nu via een makelaar in 1 keer gekocht door de ondernemers. Hierdoor ontstaat het verschil met de taxatie die met name is gebaseerd op de goede huuropbrengsten van het onroerend goed.

De bestaande vastgoedportefeuille
De bestaande vastgoedportefeuille bestaat uit vier omvangrijke bedrijfspanden met meerdere bedrijfsruimtes, kantoorruimtes en parkeerplaatsen. De adressen van de panden zijn: Aert van Nesstraat 1 A-Z en Evertsenstraat 51-59 te Capelle aan de IJssel, Singaporestraat 61-65-67-69 te Rotterdam, Nieuwe Langeweg 55-175 te Hoogvliet Rotterdam en Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse.

De totale getaxeerde marktwaarde bedraagt € 13.003.000,- de voorbelasting naast onze eerdere crowdfunding is een eerste hypothecaire inschrijving van € 6.000.000,- en een lagere schuldpositie. Er is veel overwaarde in de panden waarbij de huidige LTV (Loan To Value) minder dan 50% bedraagt.

Vastgoedontwikkeling
H.S. Anand heeft vorig jaar in een vastgoed B.V. een grondpositie aangekocht alwaar hij 22 bedrijfsunits wil gaan ontwikkelen. Over de financiering van deze ontwikkeling zijn we ook in gesprek. Het onderpand van deze crowdfunding zal daarin niet worden betrokken.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoop pand € 860.000,-
Kosten € 55.000,-
Totaal € 915.000,-
Eigen inbreng € 115.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,- 
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 752.000,- 

De financieringslasten van de bestaande financieringen naast de eerdere crowdfunding bedragen ca. € 450.000,- per jaar waarvan € 240.000,- aflossingen. Op basis van de taxatiewaarde is bij start de Loan To Value (LTV) 63% en bij slottermijn is deze 59%. Op basis van de aankoopwaarde is de LTV bij start 93% en bij slottermijn 87%.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer T.S. Anand en zijn zoon H.S. Anand. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van met name T.S. Anand ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het onroerend goed met als adres: Nijverheidsstraat 25-39 te Gouda gevestigd met een marktwaarde van € 1.266.000,- conform taxatieraport met waardepeildatum 29-10-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Nijverheidsstraat 25-39 te Gouda worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, geheel of in gedeelten van € 200.000,-, welke in mindering worden gebracht op de slottermijn, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen derhalve is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie beschikbaar. Voor deze aanvraag hanteren we dan ook de kwalificatie “Niet van toepassing”. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de fictieve winst- en verliesrekening en balans in privé gebaseerd op de exploitatie van het onroerend goed in Nederland. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huidige huuropbrengsten van het aan te kopen onroerend goed bedragen € 95.000,- wat toereikend is voor de exploitatiekosten en de rente en aflossing van de crowdfunding. De totale huurinkomsten op de gehele portefeuille na aankoop bedragen € 1.400.000,-. De totale exploitatiekosten inclusief rente en aflossingen bedragen circa € 825.000,- waardoor er nog ruimte in de cashflow is, ook na de privé-opnames. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
De totale waarde van de beleggingspanden inclusief het aan te kopen pand bedraagt € 13.863.000,-, de bestaande schuld bedraagt € 6.660.000,- met een forse jaarlijkse aflossing. Het totale vermogen van de ondernemer in privé is dus zeer ruim te noemen. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- op het onroerend goed met als adres: Nijverheidsstraat 25-39 te Gouda gevestigd met een marktwaarde van € 1.266.000,- conform taxatierapport met waardepeildatum 29-10-2020.
 • De debiteuren zijn de heer T.S. Anand en zijn zoon H.S. Anand. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van met name T.S. Anand ruim.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Nijverheidsstraat 25-39 te Gouda worden in eerste verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid als de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1723 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 12:29
investeerder-15616 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 12:28
investeerder-41233 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 12:25
investeerder-196857 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 12:24
investeerder-19661 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-12-2020 om 12:21

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels