45261

Vastgoedbeleggers HS en TS Anand

€ 1.100.000  |  8,0% rente  |  30 maanden  Investeerders: 796
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-05-2023 in 8 dagen volgeschreven door 796 investeerders

Samenvatting

D.d. 22-05-2023: Het leenbedrag via de crowdfundcampagne is verlaagd met € 600.000,- van € 1.700.000,- naar € 1.100.000,-. Er wordt een private lening opgetuigd ter hoogte van € 600.000,-. De investeerders uit de crowdfundlening en de investeerders uit de private lening delen de zekerheden als hieronder omschreven in gelijke rang.

Na een succesvol project in Gouderak voor het ontwikkelen van bedrijfsunits willen de ondernemers een aantal nieuwe grondposities aankopen voor het realiseren van bedrijfsunits. De vraag naar deze vaak relatief goedkope bedrijfsunits is groot. Met deze financiering willen de ondernemers geld vrijmaken op de beleggingsportefeuille in privé om zo waarborgsommen en voorbereidingskosten te kunnen betalen. De daadwerkelijke aankoop van de grondposities vindt plaats na ontvangst van een principeakkoord van de betrokken gemeente voor de bouwplannen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.700.000,-. De looptijd is 30 maanden, aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers zijn DKA Capital B.V., HSA Investment B.V., HSA Vastgoed B.V. en de heren H.S. Anand en T.S. Anand in privé, waarbij de vermogenspositie in privé zeer ruim is door de overwaarde in het verhuurd onroerend goed.
  • Er is een bestaande tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.000.000,- op de Nieuwe Langeweg 55-175, 3194DC te Hoogvliet Rotterdam kadastraal bekend als sectie B nummer 4700 te Hoogvliet, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 6.000.000,- en openstaande schuld van ca. € 3.993.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 8.500.000,- op basis van een recent taxatierapport met als waardepeildatum d.d 16-01-2023. Het resterende obligo van € 300.000,- van een eerdere crowdfunding heeft de eerste rechten op deze hypothecaire inschrijving. De geldnemers hebben verklaard binnen de eerste hypothecaire inschrijving geen nieuwe financiering op te nemen.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

Het leendoel betreft de betalingen van waarborgsommen voor de aankoop van grondposities en de voorbereidingen voor het ontwikkelen van bedrijfsunits hierop.

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is vanaf 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld en verworven. Een deel hiervan is aangehouden voor belegging (in box 3). De heer Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon H.S. Anand (1990) en twee dochters.
Naast het beleggingsvastgoed bezit de heer T.S. Anand nog een privéwoning in Nederland.

Onderneming

Beleggingspand in privé waar tweede hypothecaire inschrijving op is gevestigd 
Nieuwe Langeweg 55-175 te Hoogvliet Rotterdam betreft een omvangrijk bedrijfspand met 3.448 m² te verhuren kantoorruimte, 1.395 m² sportschool, 538 m² kinderdagverblijf en 120 parkeerplaatsen. De getaxeerde markthuur bedraagt van € 720.445,-. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat is € 8.500.000,- conform een taxatie met als waardepeildatum d.d. 16-01-2023.

Overige panden in privé
Aert van Nesstraat 1 A-Z, Capelle aan de IJssel, marktwaarde € 4.000.000,- conform taxatie d.d. 9-5-2019

Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse is in 2020 succesvol gefinancierd via Collin Crowdfund.

Nijverheidsstraat 25-39 te Gouda is in 2020 succesvol gefinancierd via Collin Crowdfund.

Aan te kopen grondposities
Na het succesvol ontwikkelen van bedrijfunits in Gouderak hebben de ondernemers een aantal grondposities in beeld om ook bedrijfsunits te gaan ontwikkelen. Voor twee posities heeft men een koopovereenkomst ondertekent en moet men afnemen zodra er een principe-akkoord van de betrokken Gemeente is voor de bouwplannen. Het betreft een locatie in Nijmegen waar men 60 bedrijfsunits wil gaan ontwikkelen op een positie van 7.565 m2 en een grondpositie in Roosendaal waar men 55 bedrijfsunits wil gaan realiseren op 7.922 m2 grond. De totale aankoopsom van beide percelen bedraagt € 4.250.000,-. Zodra de aankoop actueel is zal er waarschijnlijk via Collin een crowdfunding voor de projecten worden aangeboden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Waarborgsommen en voorbereidingen ontwikkeling bedrijfsunits € 1.700.000,-
Totale investering € 1.700.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.700.000,-

Leenbedrag: € 1.700.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 30 maanden, aflossingsvrij

De bestaande financiering bij Volksbank op het pand Hoogvliet heeft een restant obligo van € 4.101.717,- met een jaarlijkse aflossing van € 336.800,- en een totale jaarlijkse last van € 470.176,-.

De ondernemers hebben nog een tweetal andere financieringen lopen via Collin Crowdfund ter hoogte van € 808.474,50 en € 761.599,96.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de financiering in privé is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overal scores is gebaseerd op de Box3 exploitatie van de heer Anand. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten van al het onroerend goed bedragen € 1.319.000,- per jaar. Hiervan kunnen de exploitatiekosten, privé opnames en de lasten op de financiering bij Volksbank en de crowdfundings ruimschoots worden betaald met een overschot van € 287.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De LTV (Loan to Value) op de totale vastgoedportefeuille bedraagt 49% op een portefeuille van circa € 15.000.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Zeer Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn DKA Capital B.V., HSA Investment B.V., HSA Vastgoed B.V. en de heren H.S. Anand en T.S. Anand in privé, waarbij de vermogenspositie in privé zeer ruim is door de overwaarde in het verhuurd onroerend goed.
  • Er is een bestaande tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.000.000,- op de Nieuwe Langeweg 55-175, 3194DC te Hoogvliet Rotterdam kadastraal bekend als sectie B nummer 4700 te Hoogvliet, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 6.000.000,- en openstaande schuld van ca. € 3.993.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 8.500.000,- op basis van een recent taxatierapport met als waardepeildatum d.d 16-01-2023. Het resterende obligo van € 300.000,- van een eerdere crowdfunding heeft de eerste rechten op deze hypothecaire inschrijving. De geldnemers hebben verklaard binnen de eerste hypothecaire inschrijving geen nieuwe financiering op te nemen.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Totaal: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-53344 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 12:05
investeerder-16131 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 12:03
investeerder-378871 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:59
investeerder-316828 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:19
investeerder-47048 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-05-2023 om 11:17

Reacties

Investeerder – 9399
22-05-2023 10:57
Welk bedrag staat nu nog open bij Volksbank? Is dat € 4,1/mio waarvoor een 1e hypotheek gevestigd is van € 6/mio? En de restant schuld bij Collin van een eerdere campagne bedraagt € 400/k waarvoor een 2e inschrijving geldt van € 2/mio. Die 2e inschrijving geldt nu dus ook voor deze € 1,750/mio. Dus voor een schuld van € 2,150/mio wordt een bestaande inschrijving gebruikt van € 2/mio. Zo is het toch?

Collin Crowdfund
22-05-2023 11:01
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

De Volksbank heeft per heden een openstaande hoofdsom van € 3.993.000,-, waarbij er een eerste hypotheek gevestigd is voor € 6.000.000,-. De ondernemers hebben verklaard geen nieuwe financiering onder de eerste hypothecaire inschrijving op te nemen. De nieuwe financiering van Collin bedraagt € 1.700.000,-. De hypothecaire inschrijving bedraagt € 2.000.000,-, waarbij er nog een openstaande hoofdsom op de andere lening is van € 300.000,-. Belangrijk hierbij is dat er bij de andere lening ook nog een eerste hypotheekrecht is gevestigd op nog 4 grondpercelen met nog te verkopen units. Die percelen hebben een door de ondernemer geschatte (niet getaxeerde) waarde van € 1.000.000,-. Hierdoor is de kans dat de tweede hypotheek aangesproken wordt voor de eerdere crowdfunding nihil.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels