38413

Vastgoedbeleggers T.S. Anand en H.S. Anand

€ 900.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 604
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-10-2020 in 8 uur volgeschreven door 604 investeerders

Samenvatting

De heren Anand zijn ervaren vastgoedondernemers met een huidige vastgoedportefeuille van drie grote bedrijfspanden in de omgeving Rotterdam. De panden zijn verhuurd met een goede spreiding in huurders. Nu krijgen ze de mogelijkheid om te investeren in een bedrijfsverzamelgebouw in Spijkenisse. De LTV (Loan To Value) op de crowdfunding is 66% bij aanvang en bij de slottermijn 53%.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 1.060.000,-, de eigen inbreng is € 160.000,-, de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 900.000,- met een ondergrens van € 750.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 720.000. De maandelijkse aflossingen blijven identiek ongeacht de hoogte van leningen. Zodra de ondergrens behaald wordt, zal de slottermijn € 570.000,- bedragen. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag 4 dagen, waarna de lening rentedragend wordt. 

Risico
De Collin Credit Score is Goed. 

 • De debiteuren zijn de heer T.S. Anand en de heer H.S. Anand. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van met name T.S. Anand ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met adres: Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.370.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 16 september 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met adres: Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, geheel of in gedeelten van € 200.000,-, welke in mindering worden gebracht op de slottermijn, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel van de financiering is de aankoop van een bedrijfsverzamelgebouw voor de verhuur.
 

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is vanaf 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld. Een zeer groot deel hiervan is aangehouden voor belegging. De heer Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon H.S. Anand (1990) en twee dochters.

Naast het beleggingsvastgoed bezit de heer T.S. Anand nog een privé woning.

Onderneming

Het aan te kopen onroerend goed
Het onroerend goed aan de Puntweg 1a t/m 1g ligt op het bedrijventerrein Halfweg te Spijkenisse en is goed bereikbaar via dichtbij liggende grote rijkswegen. Het betreft een multifunctioneel bedrijfscomplex bestaande uit drie separate bouwwerken en een verhard buitenterrein. Het betreft een bedrijfsruimte met showroom, een kantoorruimte en een bedrijfshal. Het bouwjaar is 1976. Het totale perceeloppervlak is 4.033 m². Er is sprake van een eeuwigdurend erfpacht. De staat van onderhoud is door de taxateur als redelijk beoordeeld, courantheid en verkoopbaarheid redelijk tot goed en verhuurbaarheid goed. Het pand is middels negen huurcontracten verhuurd voor in totaal € 148.000,- per jaar. De markthuur is getaxeerd op € 159.000,- per jaar en de marktwaarde in verhuurde staat is getaxeerd op € 1.370.00,-. De LTV (Loan to Value) is daarmee aan de start 66% en bij de slottermijn 53%.

De bestaande vastgoedportefeuille
De bestaande vastgoedportefeuille bestaat uit drie omvangrijke bedrijfspanden met meerdere bedrijfsruimtes, kantoorruimtes en parkeerplaatsen. De adressen van de panden zijn: Aert van Nesstraat 1 A-Z en Evertsenstraat 51-59 te Capelle aan de IJssel, Singaporestraat 61-65-67-69 te Rotterdam en Nieuwe Langeweg 55-175 te Hoogvliet Rotterdam.

De totale getaxeerde marktwaarde d.d. 24-01-2020 bedraagt € 11.633.000,-, de voorbelasting is een eerste hypothecaire inschrijving van € 6.000.000,- en een lagere schuldpositie. Er is veel overwaarde in de panden waarbij de huidige LTV (Loan To Value) minder dan 45% bedraagt.

Vastgoedontwikkeling
H.S. Anand heeft vorig jaar in een vastgoed B.V. een grondpositie aangekocht alwaar hij 22 bedrijfsunits wil gaan ontwikkelen. Over de financiering van deze ontwikkeling zijn we ook in gesprek. Het onderpand van deze crowdfunding zal daarin niet worden betrokken.

Juridische structuur

 

Financieringsbehoefte

De klant kan het onroerend goed gunstig aankopen in verband met het overlijden van de eigenaar en tevens gedeeltelijke leegstand ten tijde van de aankoop. De ondernemers hebben er inmiddels reeds voor gezorgd dat de expirerende huurcontracten zijn verlengd en de leegstand is ingevuld zoals ook in de taxatie is meegenomen. Het aan te kopen pand is dus inmiddels volledig verhuurd. De ondernemers hebben reeds drie grote panden met meerdere huurders in bezit waardoor men een groot netwerk heeft en goed weet hoe huurders te vinden en te contracteren. 

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 1.000.000,-
Kosten € 60.000,-
Totaal  1.060.000,-
Eigen inbreng  € 160.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 900.000,-

Leenbedrag: € 900.000,- met een ondergrens van € 750.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 720.000,-.
De maandelijkse aflossingen blijven identiek ongeacht de hoogte van leningen. Zodra de ondergrens behaald wordt, zal de slottermijn € 570.000,- bedragen.

Indien niet het volledige streefbedrag wordt opgehaald wordt het verschil met eigen middelen ingevuld.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag 4 dagen, waarna de lening rentedragend wordt. 

De financieringslasten van de bestaande financieringen bedragen ca. € 450.000,- per jaar waarvan € 240.000,- aflossingen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer T.S. Anand en de heer H.S. Anand. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van met name T.S. Anand ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met adres: Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.370.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 16 september 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met adres: Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, geheel of in gedeelten van € 200.000,-, welke in mindering worden gebracht op de slottermijn, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen derhalve is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie beschikbaar. Voor deze aanvraag hanteren we dan ook de kwalificatie “Onvoldoende informatie”. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de fictieve winst- en verliesrekening en balans in privé gebaseerd op de exploitatie van het onroerend goed in Nederland. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huidige huuropbrengsten van het aan te kopen pand bedragen € 148.000,-, de servicekosten inclusief de erfpacht canon bedragen € 48.000,- waardoor de resterende ruimte voldoende is voor de rente en aflossing van de crowdfunding. De totale huurinkomsten op de gehele portefeuille na aankoop bedragen circa € 1.300.000,-. De totale exploitaitekosten en financieringlasten bedragen circa €750.000,- inclusief aflossingen waardoor er sprake is van een groot overschot in de cashflow, ook na de prive-opnames. De afloscpaciteit kwalificeren we als Goed

Solvabiliteit
De totale waarde van de beleggingspanden inclusief het aan te kopen pand bedraagt € 13.003.000,-, de bestaande schuld bedraagt circa € 4.950.000,- met een forse jaarlijkse aflossing. Het totale vermogen van de ondernemer in privé is dus zeer ruim te noemen. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn de heer T.S. Anand en de heer H.S. Anand. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van met name T.S. Anand ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met adres: Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.370.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 16 september 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met adres: Puntweg 1a t/m 1g te Spijkenisse worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de debiteuren, de verpanding van de huurpenningen als de eerste hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-93835 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-10-2020 om 18:28
investeerder-32332 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2020 om 18:23
investeerder-24350 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-10-2020 om 18:04
investeerder-187116 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-10-2020 om 17:56
investeerder-186312 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-10-2020 om 17:50

Reacties

Investeerder – 7805
26-10-2020 11:00
Op Funda staat het pand aan de Singaporestraat-61-71 te Rotterdam te koop aangeboden. Waarom wordt hierover niets gemeld in de Pitch?

Collin Crowdfund
26-10-2020 11:05
Beste investeerder,

In het verleden is dit object te koop aangeboden. Al geruime tijd is door de ondernemers het besluit genomen om dit object niet meer te verkopen waarbij de opdracht tot verkoop ook geruime tijd is ingetrokken.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 5689
26-10-2020 12:51
Wat is de lengte van de huurcontracten, op het aan te kopen pand.

Collin Crowdfund
26-10-2020 13:01
Beste investeerder,

Er is sprake van 9 huurcontracten waarvan er 1 tot 2026 loopt, 2 tot 2024 en de overige een kortere looptijd hebben. De contracten worden veelal automatisch voor 1 jaar verlengd. De klant maakt ook in zijn andere panden veel gebruik van kortlopende contracten omdat ze op die manier veel huurders kunnen vinden die zich niet graag lang vastleggen (maar vaak wel lang blijven zitten). In de bestaande panden is er op die manier een zeer goede bezettingsgraad waardoor het rendement hoog is.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 5365
26-10-2020 12:56
Waarom wordt er op 1 van de andere 3 beleggingspanden geen tweede hypotheek gevestigd ter zekerheid van de investeerders?

Collin Crowdfund
26-10-2020 13:02
Beste investeerder,

De klant was bereid de genoemde rente te betalen welke naar onze mening passend is bij de combinatie van de zekerheid, afloscapaciteit en solvabiliteit zoals gepresenteerd in de pitch. Een 2e hypothecaire inschrijving op 1 van de andere panden was daarbij naar onze mening niet noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 67969
26-10-2020 13:04
Op basis van de casus zoals deze hierboven is beschreven, waaronder LTV, cashflow-overschot, eigen vermogen en huurinkomsten verbaast het mij dat voor de aankoop van het vastgoed financiering via crowdfunding tegen 7% rente gekozen is. Het zal voor de heren toch mogelijk zijn om deze aankoop te financieren tegen voor hen aanzienlijk gunstiger voorwaarden, ook als men dit graag obv vreemd vermogen wil doen? Is hiervoor een nadere verklaring te geven?

Collin Crowdfund
26-10-2020 13:16
Beste investeerder,

De klant is begeleid door een ervaren financieel adviseur die goed zicht heeft op de gehele financieringsmarkt. Deze markt voor verhuurd bedrijfsmatig onroerend goed van deze omvang is op dit moment lastig. De traditionele banken zijn zeer terughoudend, andere partijen richten zich met name op verhuurde woningen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

A.W.M. Huijgens
26-10-2020 16:38
Het pand wordt gekocht voor € 1 miljoen. Dan is de marktwaarde € 1 miljoen en niet een getalletje wat in een taxatierapport staat? Die “taxatiewaarde” van € 1.370.000 is, ook al is het rapport door een erkende makelaar opgesteld, onjuist. Dat wordt in deze transactie zelf bewezen door de aankoop ad € 1 miljoen. Dit is de redenering zoals die normaal door financiers wordt toegepast.

Collin Crowdfund
26-10-2020 16:45
Beste meneer Huijgens,

In de pitch benoemen we nadrukkelijk het aankoopbedrag en de taxatiewaarde. Daarnaast geven we aan waarom er verschil zit tussen deze waardes. Naar onze mening hebben we het op deze manier volledig en transparant opgenomen in de pitch en is het voor beide “waardes” een passende investeringskans voor onze investeerders.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels