39109

Vastgoedbelegster J.E.P.G. Schepers Groenewald

€ 1.200.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 893
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

36 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-02-2021 in 11 dagen volgeschreven door 893 investeerders

Samenvatting

Mevrouw Schepers heeft een mooie vastgoedportefeuille met een zestal appartementen, een winkelpand met appartementen en drie winkelpanden. De LTV (Loan To Value) op de totale portefeuille is laag. Deze financiering is voor de herfinanciering van de vier zakelijke panden om zo een lagere aflossingsdruk te krijgen. De LTV van de financiering is 70% bij aanvang en 64% bij slottermijn. Daarnaast wordt er een tweede hypothecaire inschrijving verstrekt op de privéwoning voor aanvullend comfort voor de investeerders.

Invloed Coronavirus
Tot nu toe hebben alle huurders de huur maandelijks betaald conform overeengekomen contracten. Op dit moment ligt er wel een verzoek van HEMA voor een gesprek over de huur van Januari tot en met Maart. Het gesprek moet nog plaatsvinden. Een eventuele tijdelijke korting op de huur kan prima worden opgevangen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.100.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is mevrouw J.E.P.G. Schepers – Groenewald. Door de gekozen rechtsvorm is ze hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen. Haar privévermogenspositie is op dit moment ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- op het onroerend goed aan de Salmstraat 56, 58, 100, 102 en 104 te Geleen en Zandstraat 60 te Gennep met een totaal getaxeerde waarde van € 1.710.000,- d.d. 17 en 18 november 2020 gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op de privéwoning aan de Logterheuvel 11, 6591 HE te Gennep gevestigd. Welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Fortis) van € 249.579,- met een openstaande schuld ter hoogte van de inschrijving. De WOZ-waarde d.d. 01-01-2019 is € 477.000,-. 
 • Bij een eventuele verkoop van een pand onder de eerste hypothecaire inschrijving wordt 80% van de huidige taxatiewaarde afgelost. Hierover wordt geen extra rentevergoeding betaald
 • Het is mogelijk per kalenderjaar een bedrag van maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van een deel van de portefeuille met daarbij extra liquiditeiten voor klein onderhoud aan de panden. De huidige financier vraagt hogere aflossingen. Mevrouw Schepers – Groenewald wil gezien de lage LTV op de totale portefeuille lagere aflossingen om meer rendement te maken.

Ondernemer

Mevrouw Schepers – Groenewald (1949) heeft de portefeuille via vererving in haar bezit na het overlijden van haar man in 2019. Ze heeft een zoon en een dochter. Haar zoon behartigt haar belangen. Hij heeft zelf ook een vastgoed gerelateerd eigen bedrijf waarin hij in opdracht van vastgoedbeleggers onderhoud, verhuur, bemiddeling etc. uitvoert. Dankzij deze activiteiten heeft hij goede kennis van vastgoed en goed zicht op de markt en de ontwikkelingen in die markt.

Onderneming

Het te financieren onroerend goed
Salmstraat 58 te Geleen is een winkelpand met bouwjaar 1960 met een verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van 133 m².

Salmstraat 56 te Geleen is een winkelpand met bouwjaar 1960 en een VVO van 390 m² en is verhuurd aan Kruidvat.

Salmstraat 100-102-104 te Geleen betreft een winkelpand met souterrain en daarboven twee appartementen gebouwd in 1970. Het zakelijk deel is 273 m² VVO en is kortlopend verhuurd. De appartementen hebben een totaal woonoppervlak van 80 m² per appartement. 

Zandstraat 60 te Gennep is een winkelpand met bouwjaar 2003 en een VVO van 535 m² en is verhuurd aan Hema. 

Het onroerend goed kent een totale marktwaarde in verhuurde staat van € 1.710.000,- op basis van een recente taxatie d.d. 17 en 18 november 2020. De huuropbrengst bedraagt op dit moment € 196.419,- per jaar. De LTV op deze financiering is 70% bij de start en 64% bij de slottermijn indien er op dat moment nog geen panden zijn verkocht.

De vastgoedportefeuille 
Naast de te financieren panden bestaat de portefeuille nog uit een zestal verhuurde appartementen in Gennep met een totale getaxeerde waarde van € 1.850.000,- en een jaarlijkse huuropbrengst van € 70.000,- deze panden zijn belast met een financiering met een huidige LTV van 47%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 1.114.000,-
Kosten en onderhoud € 86.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.200.000,-

Leenbedrag: € 1.200.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.100.000,-

Overige financiers
Naast deze financiering lopen er nog twee leningen bij Volksbank (met als onderpand 6 appartementen) met een totaal obligo van € 865.000,- met € 35.566,- aflossingen per jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen derhalve is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie beschikbaar. Voor deze aanvraag hanteren we dan ook de kwalificatie “Niet van toepassing”. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de fictieve winst- en verliesrekening en balans in privé gebaseerd op de exploitatie van het onroerend goed. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De verhuuropbrengst uit de gehele portefeuille in 2021 bedraagt naar verwachting € 267.000,-, de getaxeerde exploitatiekosten bedragen € 27.000,-. Uit de resterende inkomsten kunnen de totale financieringslasten worden betaald met een verwacht netto cashflow overschot van € 86.000,-. Er hoeven geen privé-opnames uit de inkomsten te worden betaald aangezien mevrouw Schepers – Groenewald voldoende pensioeninkomsten heeft. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
De getaxeerde waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 3.540.000,-. Ultimo 2021 bedraagt naar verwachting de solvabiliteit 45% bij een balanstotaal van € 3.671.000,-. Naast dit vermogen is er ook nog de overwaarde van de woning in privé. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is mevrouw J.E.P.G. Schepers – Groenewald. Door de gekozen rechtsvorm is ze hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen. Haar privévermogenspositie is op dit moment ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- op het onroerend goed aan de Salmstraat 56, 58, 100, 102 en 104 te Geleen en Zandstraat 60 te Gennep met een totaal getaxeerde waarde van € 1.710.000,- d.d. 17 en 18 november 2020 gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op de privéwoning aan de Logterheuvel 11, 6591 HE te Gennep gevestigd. Welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. (voorheen Fortis) van € 249.579,- met een openstaande schuld ter hoogte van de inschrijving. De WOZ-waarde d.d. 01-01-2019 is € 477.000,-. 
 • Bij een eventuele verkoop van een pand onder de eerste hypothecaire inschrijving wordt 80% van de huidige taxatiewaarde afgelost. Hierover wordt geen extra rentevergoeding betaald
 • Het is mogelijk per kalenderjaar een bedrag van maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid als de eerste en tweede hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48052 heeft € 27.000 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:32
investeerder-35321 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:31
investeerder-12966 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:31
investeerder-220606 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:24
investeerder-71845 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 11:24

Reacties

A.J. de Schipper
22-01-2021 9:59
Leenbedrag: € 1.200.000,- Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.100.000,- Nu lijkt het alsof er slechts 100.000 in 60 mnd lineair wordt afbetaald en de rest aan het eind na 60 mnd. Klopt dit?

Collin Crowdfund
22-01-2021 10:17
Geachte investeerder,

Het klopt inderdaad dat er € 100.000,- in 5 jaar wordt afgelost en de rest aan het eind. We vinden dat passend omdat de LTV (Loan to Value) dan nog 64% is, het om meerdere panden die gaat die ook separaat te financieren zijn, er waarschijnlijk gedurende de looptijd van de financiering reeds panden worden verkocht en de klant als extra zekerheid een 2e hypothecaire inschrijving op de eigen woning heeft gegeven met materiele waarde wat extra comfort geeft.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 10174
22-01-2021 11:16
Wanneer loopt het huurcontract van de Kruidvat af?

Collin Crowdfund
22-01-2021 11:33
Geachte investeerder,

Het contract met Kruidvat is recent met vijf jaar verlengd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 176355
25-01-2021 10:41
Is de rente (naast de beperkte aflossingen) niet te laag in vergelijking met andere Collin-vastgoed-financieringen op bedrijfsmatig commercieel vastgoed? Betreft voornamelijk winkelpanden!

Collin Crowdfund
25-01-2021 16:00
Beste investeerder,

Naar onze mening is de rente van 6% passend voor deze pitch. Naast de genoemde winkelpanden met een LTV van 70% zitten er ook 2 appartementen in het onderpand (waarde € 265.000), geeft de klant een aanvullende materiele hypotheek op de privé woning, is er veel overwaarde in de 6 appartementen van de andere financiering waar middels de hoofdelijke aansprakelijkheid grip op is en is de cashflow uit de huurovereenkomsten ruimschoots toereikend met ruimte voor tegenvallers mede omdat de onderneemster voldoende inkomen heeft en geen privé-onttrekkingen hieruit hoeft te doen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 5365
25-01-2021 13:17
Kunt u aangeven welke panden/adressen op de nominatie staan om verkocht te worden gedurende de looptijd van deze lening?

Collin Crowdfund
25-01-2021 18:15
Beste investeerder,

Bij het juiste bod wil de familie voor elk pand bekijken of ze het willen verkopen. Op dit moment is er met name interesse in het pand in Gennep, verhuurd aan Hema.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels