38104

Vastgoedfinanciering Anthony Sam-Sin

€ 320.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 296
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-10-2020 in 8 dagen volgeschreven door 296 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Anthony Sam-Sin heeft een passie voor alles wat met beleggen en vastgoed heeft te maken. Hij heeft al eerder aan het ondernemerschap in de vastgoedwereld geproefd toen hij op 24-jarige leeftijd een woonhuis heeft gekocht, grotendeels zelf gerenoveerd, twee jaar verhuurd en vervolgens met overwaarde verkocht. Nu doet zich de kans voor om een perceel van 1.739 m² met bedrijfshal en bedrijfswoning aan te kopen aan de Kerkhoflaan 4-6 te Winterswijk waar hij zelf ook vandaan komt. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 397.000,- waarvan voor € 77.000,- aan eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 320.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 270.000,-. De Loan-to-Value (LTV) is dan nog 65%. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen.

Risico
Er is geen Dun & Bradstreet kwalificatie beschikbaar. Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen en daarnaast vinden de overige activiteiten van de ondernemer in Australië plaats. 
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteur is de heer A.F.D. Sam-Sin. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na inbreng van de € 77.000,- aan eigen middelen is de vermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- op het perceel met bedrijfshal en bedrijfswoning aan de Kerkhoflaan 4-6, 7103 KC te Winterswijk, kadastraal bekend als sectie M nummers 737, 738 en 1254 te Winterswijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 415.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 4 september 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen bedrijfshal en bedrijfswoning aan de Kerkhoflaan 4-6 te Winterswijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijfshal en bedrijfswoning bestemd voor commerciële verhuur. 

Ondernemer

Anthony Sam-Sin (1990) geboren in Rotterdam, verhuisd naar Winterswijk en is de oudste zoon uit een gezin van drie kinderen. Anthony heeft de opleiding bank- en verzekeringswezen niveau 4 aan het Graafschap college te Doetinchem afgerond. Al op jonge leeftijd ontwikkelde Anthony een passie voor beleggen, de beurs en vastgoed, waarna hij op 16-jarige leeftijd met zijn vader het destijds jaarlijkse symposium van Rienk Kamer over beleggingsstrategieën en financiële strategie bezocht. Hier is zijn liefde geboren voor alles wat met financiële markten en vastgoed te maken heeft. 
Anthony heeft een koopwoning in Winterswijk, echter verblijft hij momenteel voor langere tijd in Australië waar hij een werkvisum heeft en actief is in de mijnbouw.

Onderneming

Anthony Sam-Sin heeft de ambitie om een vastgoedportefeuille op te bouwen in box 3 (buy-to-let: de aankoop van een onroerend goed dat specifiek bedoeld is om te verhuren). Nadat Anthony op 24-jarige leeftijd zijn eerste woning heeft gekocht, grotendeels zelf gerenoveerd, twee jaar verhuurd en vervolgens met overwaarde verkocht, heeft hij nu zijn oog laten vallen op een perceel van 1.739 m² met potentie: de Kerkhoflaan 4-6 te Winterswijk.

Object
Het aan te kopen object bestaat uit twee gebouwen:

 1. Een bedrijfsgebouw met bedrijfswoning, ondergrond, erf en alle daartoe behorende onroerende aangelegenheden. Het bedrijfsgebouw betreft een rechthoekig gebouw met aan elkaar gekoppelde ruimten. Achter dit gebouw bevindt zich een garage die separaat toegankelijk is.
 2. Het andere gebouw bestaat uit twee woningen en een kantoor/showroom. De benedenwoning bestaat uit een woonkamer met open keuken, een badkamer en twee slaapkamers. De bovenwoning bestaat uit een woonkamer met open keuken, drie slaapkamers en een badkamer. De woningen zijn middels één contract verhuurd aan een uitzendbureau met een minimum duur van één jaar met de intentie om dit te verlengen tot twee á drie jaar. 

Huurovereenkomsten
De gesloten huurovereenkomst met het uitzendbureau kent een maandhuur van € 2.200,-. De overige drie huurovereenkomsten zijn reeds mondeling toegezegd door mensen die Anthony vanuit zijn netwerk kent (in Winterswijk geldt nog het “ons kent ons” principe). De mondelinge toezeggingen worden vóór de uitboeking van de gelden aan de notaris geformaliseerd middels getekende huurovereenkomsten. De totale maandhuur van deze drie huurovereenkomsten bedraagt € 2.480,- waarmee de totale jaarhuur op circa € 56.000,- uitkomt. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfswoning en bedrijfshal € 372.000,-
Kosten koper € 25.000,-
Totale investeringsbehoefte € 397.000,-
Eigen inbreng € 77.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 320.000,-

Leenbedrag: € 320.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 270.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 77% en aan het eind van de looptijd 65%.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer A.F.D. Sam-Sin. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,-  op het perceel met bedrijfshal en bedrijfswoning aan de Kerkhoflaan 4-6, 7103 KC te Winterswijk, kadastraal bekend als sectie M nummers 737, 738 en 1254 te Winterswijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 415.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 4 september 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen bedrijfshal en bedrijfswoning aan de Kerkhoflaan 4-6 te Winterswijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen en daarnaast vinden de overige activiteiten van de ondernemer in Australië plaats. Derhalve is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie beschikbaar. Voor deze aanvraag hanteren we dan ook de kwalificatie “Onvoldoende info”. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op prognosecijfers 2021 welke onderbouwd worden middels vier huurovereenkomsten. Er is reeds één huurovereenkomst getekend welke 47% van de verhuurinkomsten vertegenwoordigt. De overige huurovereenkomsten zijn ten tijde van pré-publicatie van deze pitch nog niet geformaliseerd, echter wel mondeling toegezegd en worden vóór uitboeking van de gelden naar de notaris, getekend aangeleverd bij Collin Crowdfund.  De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
Met de aankoop van het onroerend goed aan de Kerkhoflaan 4-6 te Winterswijk gaat de ondernemer een commerciële vastgoedportefeuille opbouwen. De huuropbrengsten van de bedrijfshal en bedrijfswoning bestaat uit vier huurcontracten met een totale omzet van € 56.000,- in 2021, resulterend in een netto cashflowoverschot €13.000,-.  Met de inkomsten vanuit zijn activiteiten in Australië verdient de ondernemer voldoende om geen privéonttrekkingen te hoeven doen uit zijn vastgoedactiviteiten in Nederland. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende omdat de cashflow is gebaseerd op prognoses. 

Solvabiliteit
Door de inbreng van € 77.000,- aan eigen middelen, wat overeenkomt met circa 20% van de totale investeringsbehoefte, bedraagt de solvabiliteit na financiering 24%. Ultimo 2021 komt de solvabiliteit volgens prognose uit op 25%. Ten aanzien van de solvabiliteit gaan wij uit van de box 3 financiering en bijbehorend vastgoed. De privévermogenspositie in box 1 met daarin een geringe overwaarde op het woonhuis van de ondernemer hebben wij buiten beschouwing gelaten om een zuiver beeld ten aanzien van de nieuwe vastgoedportefeuille te tonen. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit op Voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is de heer A.F.D. Sam-Sin. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,-  op het perceel met bedrijfshal en bedrijfswoning aan de Kerkhoflaan 4-6, 7103 KC te Winterswijk, kadastraal bekend als sectie M nummers 737, 738 en 1254 te Winterswijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 415.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 4 september 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen bedrijfshal en bedrijfswoning aan de Kerkhoflaan 4-6 te Winterswijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid als de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed, als de verpanding van de huurpenningen, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-201438 heeft € 12.000 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 15:59
investeerder-8752 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 15:29
investeerder-161796 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 14:47
investeerder-165007 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 14:42
investeerder-200200 heeft € 7.000 geïnvesteerd.
09-10-2020 om 14:26

Ondernemer

Anthony Sam-Sin

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh