38522

Vastgoedfinanciering Foodcafé Burgers & Zo

€ 1.100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 839
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-12-2020 in 6 uur volgeschreven door 839 investeerders

Samenvatting

Aan Praamstra (1960) en zijn partner Janine van der Heide (1968) zijn samen woonachtig in het Drentse Roden. Aan heeft na de mts de koksopleiding op de hotelvakschool gedaan, ook heeft hij zijn sociale hygiëne behaald. Hij is al jarenlang actief in de horeca.

Janine van der Heide (1968) heeft de meao-opleiding voor secretaresse gevolgd. In het familiebedrijf van haar ex, een interieurwinkel / woninginrichting in Roden was zij verkoopster en gastvrouw. Vanuit deze functie heeft zij een groot netwerk opgebouwd in Roden en omgeving. 

Foodcafé Burgers & Zo is in maart 2019 opgericht. De roots liggen in de regio, beide ondernemers zijn er geboren en getogen. Na de ondertekening van het huurcontract zijn ze enthousiast maar klein begonnen met twee full time en drie losse oproepkrachten. Er was al snel sprake van onderbezetting. Op dit moment is men men met 15 personen, waarvan twee in vaste dient (parttime) en de twee vennoten fulltime. 

De ondernemers willen een warme plek voor jong en oud zijn om te genieten van een full service beleving, en alle klanten met een lach zien binnenkomen en een lach zien vertrekken.

Invloed coronavirus
Men is erg trots op het feit snel geschakeld te hebben in maart toen Covid-19 de kop opstak in het land. Hiertoe is abrupt de focus verlegd op bezorging. Dit is tot op heden een groot succes, getuige onder meer de inmiddels 3 auto’s voor bezorging en de omzetstijging en rendabele exploitatie in 2020.

Financieringsbehoefte
Voor de aanschaf en de herfinanciering van vastgoed is de investeringsbehoefte € 1.167.000,- waarvan € 67.000,- uit eigen middelen komt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 850.000,-. Na de verplichte eenmalige aflossing à € 100.000,- zal deze € 750.000,- bedragen, de LTV is dan 74%. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Foodcafé Burgers & Zo als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op het horecapand met bovenwoningen (3 appartementen) aan de Heerestraat 4- 8, evenals op het horecapand aan De Kolk 44 A te Surhuisterveen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 825.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 25-11-2020, respectievelijk een marktwaarde van € 195.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 10-07-2019.
 • De debiteur is Vennootschap onder Firma Foodcafé Burgers & Zo. Vennoten van de vof zijn de heer A. Praamstra en mevrouw J.F. van der Heide. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de forse investering, grotendeels uit eigen middelen aan het begin van 2019, is de privévermogenspositie van de ondernemers, buiten de vordering van mevrouw Van der Heide op haar ex, beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Foodcafé Burgers & Zo en haar vennoten worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Foodcafé Burgers & Zo worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste twee jaar, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Er zal, niet later dan ultimo 2021, € 100.000,- uit de afkoop van de helft van de huwelijkse boedel door de ex van Janine van der Heide aangewend worden voor een eenmalige vervroegde aflossing. In afwijking van de Algemene Voorwaarden wordt dit bedrag afgelost zonder vergoedingsrente. Deze aflossing komt in mindering op de slottermijn.

Leendoel

De financiering zal enerzijds worden gebruikt om het huidige huurpand aan te kopen om zo ook inkomsten te kunnen gaan genereren uit de bovenliggende appartementen, anderzijds om het verhuurde pand wat reeds in bezit is, te herfinancieren. 

Ondernemer

Aan Praamstra (1960) is woonachtig in het Drentse Roden. Na de mts heeft hij de koksopleiding op de hotelvakschool gedaan en heeft hij zijn sociale hygiëne behaald. Hij is al jarenlang actief in de horeca. Vanaf 1996 tot 2010 actief als eigenaar van een snackbar/cateringbedrijf. Hij is begonnen met één personeelslid, dit is inmiddels uitgegroeid tot 15 personeelsleden. De omzetten zijn vanaf 1996 vertienvoudigd. Dit heeft plaats gevonden in Surhuisterveen, in het te herfinancieren pand. Hij heeft een relatie met Janine van der Heide.

Janine van der Heide (1968) heeft de meao-opleiding voor secretaresse gevolgd. Ze heeft daarnaast een specialisatie gedaan middels een cursus privaatrecht. In het verleden heeft Janine secretaresse-/receptiewerk gedaan bij een assurantiekantoor. In het familiebedrijf van haar ex, een interieurwinkel / woninginrichting in Roden was zij verkoopster en gastvrouw. Vanuit deze functie heeft zij een groot netwerk opgebouwd in Roden en omgeving.

Onderneming

Foodcafé Burgers & Zo is in maart 2019 opgericht. De roots liggen in de regio, beide ondernemers zijn er geboren en getogen. Na de ondertekening van het huurcontract zijn ze enthousiast maar klein begonnen met twee full time en drie losse oproepkrachten. Er was al snel sprake van onderbezetting. Op dit moment is men met 15 personen, waarvan twee in vaste dient (parttime) en de twee vennoten fulltime. 
Na een week testfase kwamen de media (gemeentelijke kranten, social media) bij hen. Via mond-tot-mondreclame, maar ook vanuit de band met Roden en de klandizie vanuit de vorige werkgever van Aan begon de stroom op gang te komen, zonder hier extra kosten aan uit te hoeven geven. De geplande (kostbare) grote opening is nooit nodig geweest. 

Men is natuurlijk ook erg trots op het terras, de vaste gasten, de mooie aankleding van het pand en de liefde en passie die men elke dag weer voor de zaak heeft.

Burgers en Zo is het paradepaardje geworden voor bijvoorbeeld hun inkooporganisatie VHC Actifood, zij gebruikt Burgers en Zo als voorbeeld richting mede-ondernemers.

De ondernemers willen een warme plek voor jong en oud zijn om te genieten van een full service beleving, en alle klanten met een lach zien binnenkomen en een lach zien vertrekken.

Aan houdt zich hoofdzakelijk bezig met:

 • Voorbereiding keuken;
 • Aansturen personeel;
 • Inkoop;
 • Productbereiding;
 • Bij onderbezetting zelf bezorgen.

Janine houdt zich hoofdzakelijk bezig met: 

 • Dagelijkse administratie;
 • Presentatie en interieur bijhouden;
 • Gastvrouw (ook vloeiend in Engels en Duitse taal);
 • Orderverwerking;
 • Ondersteuning productbereiding;
 • Bediening;
 • Bij onderbezetting zelf bezorgen.

Beide ondernemers kunnen en kennen inmiddels alle facetten van het bedrijf. Bij afwezigheid van één van de ondernemers kan de ander dit prima opvangen.

Juridische structuur  

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoop Heerestraat 4-8     € 950.000,-
Herfinanciering pand Surhuisterveen en boeterente   € 80.000,-
Aankoop- en financieringskosten € 90.000,-
Werkkapitaal € 47.000,-
Totaal € 1.167.000,-
Eigen inbreng € 67.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.100.000,-

De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing ter hoogte van € 4.237,29 en een slottermijn van € 850.000,-. Na de verplichte eenmalige aflossing à € 100.000,- zal deze € 750.000,- bedragen, de LTV is dan 74%. Leenbedrag: € 1.100.000,-
Rente: 8,0%. 
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Overige financiers
Er is bij de start van de onderneming een zakelijke lening voor de inventaris bij Qredits afgesloten tegen een rentepercentage van 9,5%. Hierbij is de inventaris in eerste verband verpand. Er staat hier nog een bedrag open van € 51.000,-. De resterende looptijd bedraagt 68 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op het horecapand met bovenwoningen (3 appartementen) aan de Heerestraat 4- 8, evenals op het horecapand aan De Kolk 44 A te Surhuisterveen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 825.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 25-11-2020, respectievelijk een marktwaarde van € 195.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 10-07-2019.
 • De debiteur is Vennootschap onder Firma Foodcafé Burgers & Zo. Vennoten van de vof zijn de heer A. Praamstra, mevrouw J.F. van der Heide. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de forse investering, grotendeels uit eigen middelen aan het begin van 2019, is de privévermogenspositie van de ondernemers, buiten de vordering van mevrouw Van der Heide op haar ex, beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Foodcafé Burgers & Zo en haar vennoten worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Foodcafé Burgers & Zo worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste twee jaar, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Er zal, niet later dan ultimo 2021, € 100.000,- uit de afkoop van de helft van de huwelijkse boedel door de ex van Janine van der Heide aangewend worden voor een eenmalige vervroegde aflossing. In afwijking van de Algemene Voorwaarden wordt dit bedrag afgelost zonder vergoedingsrente. Deze aflossing komt in mindering op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Foodcafé Burgers & Zo is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd over de jaarcijfers over 2019, de tussentijdse cijfers tot en met september 2020 en de prognose over 2020 & 2021 (allen door een boekhouder opgemaakt).
De overall Collin Credit score is Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2019, gestart in maart, was de omzet € 270.000,- met een brutomarge van 58% en een negatief netto cashflowoverschot van € 16.000,-. In 2020 is men, ondanks Corona, door afhaal en bezorging, omzet kunnen blijven generen. Deze omzet zal, mede door een prijsverhoging à 10%, zelfs significant stijgen naar een geprognosticeerde omzet van € 461.000,- met wederom een brutomarge van 58%. De genormaliseerde cashflow zal naar verwachting € 87.000,- bedragen. Deze verwachting is gebaseerd op de definitieve cijfers tot en met september 2020. Voor 2021 verwacht men, mede door de verhuur van de bovenwoningen (3 appartementen) van het aan te kopen pand, de omzet door te kunnen laten stijgen naar € 572.000,- (waarvan € 52.000,- inkomsten uit de totale verhuur) met een geprognosticeerde brutomarge van 68%, leidend tot een netto cashflowoverschot van € 82.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.     

Solvabiliteit
De solvabiliteit was ultimo 2019 nihil, met een negatief eigen vermogen van € 1.000,- op een balanstotaal van € 89.000,-. In 2020 verwacht men hier op in te kunnen lopen (5,6%), met een geprognosticeerd stand aan het einde van 2020 van € 70.000,- op een balanstotaal van € 1.252.000,-. Ultimo 2021 verwacht men een solvabiliteit van 13,2% met een eigen vermogen van € 172.000,- op een balanstotaal van € 1.303.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit vooralsnog als Matig.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op het restaurant met bovenwoningen aan de Heerestraat 4- 8, evenals op het restaurant aan De Kolk 44 A te Surhuisterveen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 825.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 25-11-2020, respectievelijk een marktwaarde van € 195.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 10-07-2019.
 • De debiteur is Vennootschap onder Firma Foodcafé Burgers & Zo. Vennoten van de vof zijn de heer A. Praamstra, mevrouw J.F. van der Heide. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Foodcafé Burgers & Zo en haar vennoten worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Foodcafé Burgers & Zo worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Door zowel de hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de verpandingen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-198259 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2020 om 16:55
investeerder-10174 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2020 om 16:51
investeerder-200023 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2020 om 16:45
investeerder-110839 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-12-2020 om 16:42
investeerder-44625 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-12-2020 om 16:38

Reacties

Investeerder – 2612
01-12-2020 12:32
Waarom kwalifiseren julie de zekerheden op ruimvoldoende en niet als goed? Komt dat omdat de 100000 euro niet als zekerheid mee gerekend wodt?

Collin Crowdfund
01-12-2020 13:16
Beste investeerder,

Het klopt inderdaad dat wij de eenmalige verhoogde aflossing, niet mee hebben genomen in de zekerheidsscore, aangezien de zekerheidsscore is gebaseerd op basis van het moment van kredietverstrekking. In dit geval bestaan de zekerheden uit de eerste hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de beide verpandingen, wat leidt tot een score van Ruim voldoende.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

A. Praamstra en J.F. van der Heide

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen