41922

VB EVENTS

€ 125.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 326
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-08-2022 in 4 dagen volgeschreven door 326 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam VB Events
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand voor eigen gebruik
Datum van oprichting 10-01-2011
Website n.v.t.

Leendoel

Mandy Brunselaar (1987) is via haar onderneming actief in de verkoop van ijs, churros en oliebollen. De verkoop vindt plaats op een tweetal recreatiegebieden in Gelderland, in verschillende wijken in de omgeving en tijdens evenementen. Mandy heeft een nieuw te bouwen bedrijfsunit in Angerlo (vlakbij Zevenaar) gekocht. Deze unit is onderdeel van het nog te leveren Business Centrum De Koppeling. Het pand wordt aangekocht voor eigen gebruik en zal gebruikt worden voor de opslag van de verkoopwagens (vier stuks) en voor de bereiding van producten.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn van € 85.000,- (inclusief verplichte eenmalige aflossing van minimaal € 10.000,-). De rente bedraagt 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Uiterlijk 31-03-2023 vindt er een verplichte tussentijdse aflossing plaats ter hoogte van minimaal € 10.000,-, deze wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 125.000
Inventaris € 15.000
BTW € 26.250
Totaal € 166.250
Eigen middelen € 41.250
Collin Direct

€ 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw M.  Brunselaar, handelend onder de naam VB Events. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel, vanwege de overwaarde op de privéwoning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,-, verkregen op een nieuw te bouwen bedrijfsunit appartementsindex 20 en 21 (kadastraal bekend als Angerlo, sectie K, complexaanduiding 677-A, appartementsindex 20 en appartementsindex 21), staande en gelegen aan De Koppeling (een nieuw te vervaardigen bedrijfsverzamelgebouw) te Angerlo, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De totale koop-/ aanneemprijs is € 125.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VB Events worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze nieuwe financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in deze herfinanciering.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
  • Uiterlijk 23-03-2023 wordt er eenmalig vergoedingsrentevrij minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- afgelost. De aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor VB Events is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van VB Events De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans na investering VB Events

Activa

  Na investering
Vaste activa € 159.000
Vlottende activa € 31.000
Overige vlottende activa €4.000
Totaal € 194.000

Passiva

  Na investering
Eigen vermogen € 66.000
Langlopende schulden € 112.000
Kortlopende schulden € 16.000
Totaal € 194.000

Winst- en verliesrekening 2021 VB Events

Omzet € 120.000
Bruto winst € 92.000
Kosten € 44.000
Afschrijvingen € 7.000
Resultaat € 41.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-334790 heeft € 400 geïnvesteerd.
13-08-2022 om 8:25
investeerder-109077 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-08-2022 om 7:14
investeerder-60224 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-08-2022 om 5:02
investeerder-83909 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 23:32
investeerder-249870 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-08-2022 om 21:24

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders