43860

VB2 B.V. 2

€ 300.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 264
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-12-2022 in 1 uur volgeschreven door 264 investeerders

Samenvatting

Cor van Beers is een ervaren vastgoedontwikkelaar en is gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling, financiering en realisatie van zorgvastgoed en (zorg)woningen. Cor is bezig met de ontwikkeling van een project waarbij een oude Hooiperserij getransformeerd wordt naar 31 wooneenheden (4 grondgebonden woningen, 13 appartementen en 14 maisonnettewoningen) en 17 zorgwooneenheden. Er is reeds een principeakkoord vanuit de gemeente over dit project. Ook is er reeds een koopovereenkomst waarbij Cor het perceel van de Hooiperserij afneemt als de bestemming onherroepelijk is gewijzigd. Het object dat nu wordt aangetrokken is gelegen tegen dit project. Cor wilt dit zelf in bezit krijgen zodat er geen bezwaren gemaakt worden tegen zijn plannen en dit geen vertraging oploopt. Het aan te kopen object zal verhuurd gaan worden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 486.000,-. Er wordt € 186.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 48 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 300.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn VB2 Vastgoed B.V., VB2 B.V. en VB2 Projecten B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres ’t Vaartje 27, 5165 NA te Waspik, kadastraal bekend als sectie O nummer 1142 te Waspik verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeil datum 23 maart 2022.
 • De heer C.A.M. van Beers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres ’t Vaartje 27, 5165 NA te Waspik, kadastraal bekend als sectie O nummer 1142 te Waspik worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aanschaf van het object aan ’t Vaartje 27 te Waspik. 

Ondernemer

Cor van Beers woont samen met zijn gezin in Oirschot. Cor is inmiddels tien jaar zelfstandig vastgoedontwikkelaar en is gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling, financiering en realisatie van zorgvastgoed en (zorg)woningen. Daarvoor heeft Cor gewerkt als vastgoedmanager bij een woningcorporatie en is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en realisatie van 2200 (zorg)woningen.

Onderneming

VB2 is een gespecialiseerd vastgoed ontwikkelbureau voor zorg en wonen. VB2 werkt aan transformaties en nieuwbouwprojecten met unieke concepten. Er wordt bij elk project vanaf de initiatieffase samengewerkt met gekozen partners op het gebied van zorg, planologie, financiering en overige disciplines. Zo worden bijzondere leefomgevingen gerealiseerd waarin het heerlijk is om verzorgd te worden en te wonen. 
Het verdienmodel van VB2 B.V. is tweeledig en bestaat enerzijds uit het maken van uren voor vaste opdrachtgevers, anderzijds werkt de ondernemer aan ontwikkeltrajecten waarbij er wordt afgerekend op basis van een totale ontwikkeling / winst van een vastgoedproject. 

Cor is bezig met de ontwikkeling van een project waarbij een oude Hooiperserij getransformeerd wordt naar 31 wooneenheden (4 grondgebonden woningen, 13 appartementen en 14 maisonnettewoningen) en 17 zorgwooneenheden. Er is reeds een principeakkoord vanuit de gemeente over dit project. Er is reeds een koopovereenkomst waarbij Cor het perceel van de Hooiperserij afneemt als de bestemming onherroepelijk is gewijzigd. Het object dat nu wordt aangetrokken is gelegen tegen dit project. Cor wilt dit zelf in bezit krijgen zodat er geen bezwaren gemaakt worden tegen zijn plannen en dit geen vertraging oploopt. Het aan te kopen object zal verhuurd gaan worden.

Juridische structuur:

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 450.000,-
Kosten koper € 36.000,-
Totale investering € 486.000,-
Eigen middelen € 186.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, aflossingsvrij

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VB2 Projecten B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor VB2 Vastgoed B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor VB2 B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op basis van aangeleverde jaarrekeningen, tussentijdse cijfers en prognoses. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2021 heeft VB2 Vastgoed B.V. een winst behaald van € 217.000,- (inclusief resultaat deelneming VB2 B.V.). Op basis van tussentijdse cijfers tot en met september maken wij op dat VB2 B.V. een omzet heeft behaald van € 84.000,- en een winst van € 55.000,-. In VB2 Projecten B.V. is in deze periode een omzet behaald van € 2.016.000,- (gedeelte verkoop van een project) en een winst van € 423.000,-. Voor 2023 wordt een geconsolideerde omzet begroot van € 2.475.000,- (grootste gedeelte vormt de tweede termijn voor het verkochte project). Na aftrek van kosten, financieringslasten en fiscus resulteert een netto cashflow overschot van € 295.000,-. Hiermee kwalificeren wij de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Op basis van de geconsolideerde jaarrekeningen 2021 is sprake van een solvabiliteit van 84% op een balanstotaal van € 358.000,-. Na kredietverstrekking bedraagt de solvabiliteit 45% op een balanstotaal van € 660.000,-. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn VB2 Vastgoed B.V., VB2 B.V. en VB2 Projecten B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres ’t Vaartje 27, 5165 NA te Waspik, kadastraal bekend als sectie O nummer 1142 te Waspik verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeil datum 23 maart 2022.
 • De heer C.A.M. van Beers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres ’t Vaartje 27, 5165 NA te Waspik, kadastraal bekend als sectie O nummer 1142 te Waspik worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-97340 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 11:11
investeerder-82516 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 11:10
investeerder-164686 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 11:10
investeerder-308806 heeft € 50.000 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 11:09
investeerder-325641 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2022 om 11:09

Ondernemer

Cor van Beers

Crowdfund Coach


Lars van Meer