41318

VB2 B.V.

€ 350.000  |  6,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 292
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 292 investeerders

Samenvatting

Cor van Beers is een ervaren vastgoedontwikkelaar en is gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling, financiering en realisatie van zorgvastgoed en (zorg)woningen. Cor wil middels deze financiering een grondpositie innemen aan de Albert Schweitzerstraat 16 te Ulestraten. Op deze locatie zal een woon-zorgcomplex gerealiseerd worden met 28 zorgappartementen met bijbehorende gezamenlijke ruimten en personeelsruimten inclusief tuin en parkeerterrein. De vergunning voor het realiseren van een woon-zorgcomplex is reeds afgegeven en VB2 B.V. heeft reeds een huurovereenkomst gesloten met een zorginstantie om dit woon-zorgcomplex te gaan huren na realisatie. 

Invloed coronavirus
De invloed van corona is beperkt, aangezien de activiteiten zijn gericht op bouw en onroerend goed.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 450.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarde en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn VB2 B.V. en VB2 Projecten B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het perceel grond met het te realiseren woon-zorgcomplex aan de Albert Schweitzerstraat 16, 6235 CV te Ulestraten, kadastraal bekend als sectie B, nummer 4195, 4296 en 4299, te Ulestraten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het perceel grond kent een marktwaarde van € 1.300.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15 december 2021. Het verschil in waarde met de koopsom komt voort uit de goedgekeurde planvorming betreffende dit project. 
  • De heer C.A.M. van Beers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
  • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van de grondpositie aan de Albert Schweitzerstraat 16 te Ulestraten om hier een woon-zorgcomplex te realiseren met 28 zorgappartementen met bijbehorende gezamenlijke ruimten en personeelsruimten inclusief tuin en parkeerterrein.

Ondernemer

Cor van Beers woont samen met zijn gezin in Oirschot. Cor is inmiddels tien jaar zelfstandig vastgoedontwikkelaar en is gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling, financiering en realisatie van zorgvastgoed en (zorg)woningen. Daarvoor heeft Cor gewerkt als vastgoedmanager bij een woningcorporatie en is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en realisatie van 2200 (zorg)woningen.

Onderneming

VB2 is een gespecialiseerd vastgoed ontwikkelbureau voor zorg en wonen. VB2 werkt aan transformaties en nieuwbouwprojecten met unieke concepten. Er wordt bij elk project vanaf de initiatieffase samengewerkt met gekozen partners op het gebied van zorg, planologie, financiering en overige disciplines. Zo worden bijzondere leefomgevingen gerealiseerd waarin het heerlijk is om verzorgd te worden en te wonen. 

Het verdienmodel van VB2 B.V. is tweeledig en bestaat enerzijds uit het maken van uren voor vaste opdrachtgevers, anderzijds werkt hij aan ontwikkeltrajecten waarbij er wordt afgerekend op basis van een totale ontwikkeling / winst van een vastgoedproject. 

VB2 gaat dit project zelf financieren en vraagt hiervoor een lening aan bij Collin om de grondpositie aan de Albert Schweitzerstraat 16 te Ulestraten te kunnen innemen. De vergunning voor het realiseren van een woon-zorgcomplex is reeds afgegeven en VB2 B.V. heeft reeds een huurovereenkomst gesloten met een zorginstantie die dit woon-zorgcomplex zal gaan huren na realisatie. 

Nadat de grond is aangetrokken zal op zoek worden gegaan naar een financier die het gehele project wilt financieren of een grotere vastgoedontwikkelaar die het eigenaarschap van het project wilt overnemen, waarbij VB2 op projectbasis zorgdraagt voor de realisatie ervan. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grondpositie € 360.000,-
BTW + kosten € 90.000,-
Totale investeringsbehoefte € 450.000,-
Inbreng eigen middelen € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 18 maanden aflossingsvrij

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VB2 B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor VB2 Projecten B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekeningen, de aangifte inkomstenbelasting en het taxatierapport. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2020 is in VB2 B.V. een omzet behaald van € 156.000,- met een netto cashflowoverschot van € 15.000,-. In 2021 is er tot en met september een omzet behaald van € 317.000,- met een netto cashflowoverschot van € 64.000,-. Voor 2022 wordt een omzet verwacht van € 300.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot na renteverplichtingen van de lening van Collin van € 71.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Op basis van tussentijdse cijfers van 2021 tot en met september van VB2 B.V. is er sprake van een solvabiliteit van 33% op een balanstotaal van € 429.000,-. Doordat de aankoopsom van de grond lager ligt dan de getaxeerde waarde neemt de solvabiliteit in de balans na krediet toe naar 61% op een balanstotaal van € 1.629.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn VB2 B.V. en VB2 Projecten B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het perceel grond met het te realiseren woon-zorgcomplex aan de Albert Schweitzerstraat 16, 6235 CV te Ulestraten, kadastraal bekend als sectie B, nummer 4195, 4296 en 4299, te Ulestraten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het perceel grond kent een marktwaarde van € 1.300.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15 december 2021. Het verschil in waarde met de koopsom komt voort uit de goedgekeurde planvorming betreffende dit project. 
  • De heer C.A.M. van Beers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
  • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2746 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 11:04
investeerder-36605 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 11:04
investeerder-294292 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 11:03
investeerder-291058 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 11:03
investeerder-291471 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 11:03

Ondernemer

Cor van Beers

Crowdfund Coach


Lars van Meer