46531

Non publieke funding

€ 175.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 215
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-10-2023 in 3 uur volgeschreven door 215 investeerders

Samenvatting

De heer Van der Sluis is sinds 2018 ondernemer. In 1996 startte hij in loondienst in de doe-het-zelf branche. Na drie jaar heeft hij de overstap gemaakt naar Raab Karcher. Hier is hij gestart in de verkoop binnendienst. Vervolgens is hij binnen deze onderneming accountmanager geworden en daarna product specialist. Tot 2018 is Van der Sluis werkzaam geweest bij PPG Industries als accountmanager. PPG Industries is een wereldwijde speler op het gebied van coatings en verf. Gedurende deze beide functies bij Raab Karcher en PPG Industries richtte van der Sluis zich op de B2B markt. In 2018 kreeg hij de mogelijkheid om een bestaande bouwmarkt in Wijhe over te nemen. Gelijk met de overname is deze winkel aangepast aan het meest recente Hubo-concept.
In 2020 zette de heer Van der Sluis een volgende stap met de overname van een bestaande bouwmarkt in Hasselt (de woonplaats van de ondernemer). Deze bouwmarkt werd direct omgebouwd naar de Hubo-formule. 
De omzet en resultaten ontwikkelen zich voorspoedig. De stijgende omzet leidt tot een grotere behoefte aan financiering van werkkapitaal. Naast de invulling van deze financieringsbehoefte wil de ondernemer graag twee leningen bij de Rabobank algeheel aflossen. 
Voor de financiering hiervan is een totaalbedrag van € 350.000,- benodigd. Deze wordt voor € 175.000,- ingevuld via een private investeerder en voor € 175.000,- via Collin Crowdfund. De beide financieringen hebben dezelfde condities en de zekerheden worden op gelijke basis gedeeld.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 350.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 175.000,-. De looptijd is 60 maanden. De aflossing in de eerste twee jaren is € 5.000,- per jaar. In de drie jaren daarna zal jaarlijks € 30.000,- worden afgelost. De slottermijn bedraagt derhalve € 75.000,-.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De Geldnemers zijn:
  • VDS Holding B.V.
  • VDS Bouwmarkt Wijhe B.V.
  • VDS Bouwarkt Hasselt B.V.
  • VDS Montage B.V.
 • De heer C.A.H.H. van der Sluis heeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde in het woonhuis.
 • Ter securering van bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- verkregen op het woonhuis met als adres: Katoenweversgilde 23 te Hasselt, kadastraal bekend als sectie K nummer 125 te Hasselt en het perceel grond kadastraal bekend als sectie K nummer 272 te Hasselt, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een WOZ-waarde van € 635.000,- (peildatum 1-1-2022) en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- en een openstaande schuld van € 280.000,- per 1-10-2023.
 • Voornoemde twee zekerheidsrechten (hypotheekrecht én borgtocht) kunnen los van elkaar worden uitgewonnen. Collin zal echter niet meer dan € 200.000,- uitwinnen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (in afwijking van de Algemene Voorwaarden), indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de Lening de Lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders (in afwijking van de Algemene Voorwaarden).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (in afwijking van de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld voor de uitbreiding van het werkkapitaal en aflossing van de twee bestaande Rabobank leningen.

Ondernemer

De heer André van der Sluis (1973) is sinds 1996 actief in de doe-het-zelf branche. Voor zijn zelfstandigondernemerschap in 2018 werkte hij voornamelijk bij doe-het-zelf retail organisaties. In 2018 kreeg André de kans om de Formido (wat later de Hubo werd) in Wijhe te exploiteren. Deze exploitatie verliep voortvarend, waardoor ondernemer in 2020 de kans heeft benut om ook de Hubo zaak in Hasselt over te nemen. André is enig aandeelhouder in VDS Holding B.V. VDS Holding B.V. bezit alle aandelen van de onderliggende B.V.’s zoals getoond in het organogram. Van de Sluis heeft de afgelopen 3 jaar bewezen dat hij goed renderende Hubo's exploiteert.

Onderneming

De formule Hubo bestaat sinds 1967 en is de oudste doe-het-zelf formule van Nederland. Inmiddels heeft Hubo met zijn 175 vestigingspunten in Nederland veel ervaring op het gebied van doe-het-zelven. Elk filiaal wordt vanuit zelfstandig ondernemerschap geëxploiteerd. In de formule staat de totaaloplossing van de klant centraal onder de belofte ‘Hubo helpt’. 

Binnen het Hubo-concept is er de mogelijkheid om ruimte in de winkel vrij te maken voor het concept van Decorette en/of voor Hubo Homed. Hubo Homed is een shop-in-shop concept gericht op het interieur. Hierdoor kan de consument naast de bouwmaterialen, de gereedschappen en de diverse klussen ook voor het interieur terecht bij Hubo. De Decorette formule gaat weer een stap verder en is de full-service woonwinkel. Met dit (shop-in-shop) concept kunnen ze de consument van begin tot eind helpen met het realiseren van de door hem of haar gewenste woonstijl. 

Andre van der Sluis exploiteert de Hubo in Wijhe en Hasselt. Beide vestigingen beschikken over een bedrijfsleider. Ondernemer Van der Sluis is de algehele verantwoordelijke en nauw betrokken bij alle maatwerk oplossingen. Zowel bij de Hubo in Wijhe als bij de Hubo in Hasselt werken ze met 5 fte. Het montage bedrijf kent 8 fte verdeeld over 4 voor de montage en 4 gericht op maatwerk.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 255.000,-
Aflossen Rabobank € 95.000,-
Totale investering € 350.000,-
Lening via private investeerder € 175.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 175.000,-

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarbij er in de eerste twee jaren € 5.000,- per jaar wordt afgelost. In de drie jaren daarna zal jaarlijks € 30.000,- worden afgelost. De slottermijn bedraagt derhalve € 75.000,-.

Overige financiers:
Rabobank heeft een bestaand rekening courant krediet verstrekt groot € 245.000,- met een variabele rente, daarnaast lopen er nog leningen met een pro-resto saldo van € 87.000,-.
Andere financiers zijn een leasemaatschappij (ten behoeve van het wagenpark), verhuurder, leverancier en vorige eigenaar van de Hubo in Hasselt.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VDS Holding B.V. is laag risico. VDS Bouwmarkt Wijhe B.V., VDS Bouwmarkt Hasselt B.V. en VDS Montage B.V. hebben de kwalificatie Verhoogd risico, wat te maken heeft met het feite dat deze vennootschappen kort actief zijn. Zo werd de vestiging Wijhe werd tot voor de zomer nog geëxploiteerd in een vof (VDS Building & Decorative Products), met eveneens een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De CCS is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Op basis van de prognose voor geheel 2023, die is gebaseerd op de door de accountant opgestelde halfjaarcijfers 2023, komt de overall Collin Credit Score uit op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
Bij een omzet die in 2022 € 2.669.000,- bedraagt, is een EBITDA van 8% behaald. De door de accountant opgestelde halfjaarcijfers 2023 laten een omzet zien van € 1.532.000,-, met een EBITDA van € 170.000,-. Daarmee ligt de onderneming goed op schema om de oorspronkelijke begroting voor geheel 2023 (met een omzet van € 3.036.000,- en een EBITDA van 283.000,-) te realiseren c.q. te overtreffen. Het geprognotiseerde netto cashflowoverschot over 2023 is € 62.000,-. De stijging van omzet en resultaat kent meerdere oorzaken. In Wijhe is de shop-in-shop formule Decorette goed voor aanvullende omzet, net als in de vestiging in Hasselt zoeken klanten steeds meer maatwerk. Sinds de aankoop van Hasselt is de winkel daar verbeterd, met meer aandacht voor maatwerk. Het nabijgelegen Genemuiden en de Zwolse wijk Stadshagen zorgen voor aanvullende omzet. Uit de kasstroom kunnen de rente en aflossingen op de financieringen worden voldaan. De herfinanciering en daarmee gerelateerde rentelasten kunnen goed gedragen worden. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit heeft zich sinds eind 2021, door winstinhoudingen, verbeterd. Na financiering bedraagt de solvabiliteit 16%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemers zijn:
  • VDS Holding B.V.
  • VDS Bouwmarkt Wijhe B.V.
  • VDS Bouwarkt Hasselt B.V.
  • VDS Montage B.V.
 • De heer C.A.H.H. van der Sluis heeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde in het woonhuis.
 • Ter securering van bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- verkregen op het woonhuis met als adres: Katoenweversgilde 23 te Hasselt, kadastraal bekend als sectie K nummer 125 te Hasselt en het perceel grond kadastraal bekend als sectie K nummer 272 te Hasselt, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een WOZ-waarde van € 635.000,- (peildatum 1-1-2022) en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- en een openstaande schuld van € 280.000,- per 1-10-2023.
 • Voornoemde twee zekerheidsrechten (hypotheekrecht én borgtocht) kunnen los van elkaar worden uitgewonnen. Collin zal echter niet meer dan € 200.000,- uitwinnen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (in afwijking van de Algemene Voorwaarden), indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de Lening de Lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders (in afwijking van de Algemene Voorwaarden).
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (in afwijking van de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Op basis van de borgstelling en de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29935 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2023 om 12:33
investeerder-48995 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2023 om 12:32
investeerder-41400 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2023 om 12:25
investeerder-85867 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2023 om 12:21
investeerder-49422 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2023 om 12:14

Ondernemer

A. van der Sluis

Crowdfund Coach


AR


Rick van Griensven