45685

VECO outlet shoes B.V.

€ 40.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 102
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 102 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam VECO outlet shoes B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 27-03-2023

Leendoel

Coen Verhuijsen exploiteert sinds 2021 de schoenenwinkel aan de Markt 87 te 's-Hertogenbosch. Coen richt zich met zijn schoenenwinkel op het verkopen van schoenen in de outlet. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 40.000
Totaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is VECO outlet shoes B.V.
  • De heer C.H.J. Verhuijsen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VECO outlet shoes B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer C.H.J. Verhuijsen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Rijksweg 217, 5121 RD te Rijen, kadastraal bekend als sectie H, nummer 2058 te Gilze en Rijen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 451.000,- op basis van de WOZ-waarde waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 159.000,- en een openstaande schuld van € 159.000,- per d.d. 31-12-2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor VECO outlet shoes B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van VECO outlet shoes. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 

Activa

   2022
Vaste activa € 18.000
Vlottende activa € 135.000
Overige vlottende activa € 39.000
Totaal € 192.000

Passiva

   2022
Eigen vermogen € 103.000
Langlopende schulden € 15.000
Kortlopende schulden € 74.000
Totaal € 192.000

Winst- en verliesrekening 2022 (VECO outlet shoes, eenmanszaak)

Omzet € 643.000
Bruto winst € 274.000
Kosten € 135.000
Resultaat  € 139.000

Voorlopige winst- en verliesrekening tot en met juni 2023 VECO outlet shoes B.V.

Omzet € 373.000
Bruto winst € 180.000
Kosten € 132.000
Winst voor belasting € 48.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-76514 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2023 om 11:04
investeerder-23649 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2023 om 11:04
investeerder-250329 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2023 om 11:03
investeerder-18805 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2023 om 11:03
investeerder-110173 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2023 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders