Veelgestelde vragen vastgoed

Wat moet ik aanleveren voor mijn leningaanvraag?

Om uw leningaanvraag te beoordelen zijn de volgende documenten nodig:

 • Informatie over het aan te kopen object, o.a.:
  • Adresgegevens
  • Specificatie financieringsbehoefte, eigen middelen etc.
 • De meest recente jaarrekening(en) en/of begroting na aankoop vastgoed
 • Recente taxatie of waardebepaling van het onroerend goed
 • Uw meest recente IB-aangifte
 • Eventuele huurovereenkomsten

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden. Let op: voor starters of box 3 financieringen die deze informatie niet of deels kunnen overleggen, worden zwaardere eisen gesteld aan uw financieringsplannen.

Voor de beoordeling van de leningaanvraag kan door Collin een BKR toets worden opgevraagd bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

Kan ik ook box 3 vastgoed financieren?

Collin heeft een vergunning van de AFM voor het financieren van MKB bedrijven via de crowd. Bij box 3 financiering wordt er als leidraad gehanteerd dat er minimaal 5 panden en/of gebruikers/huurders moeten zijn om als zakelijk te worden aangemerkt. Belangrijk is dat we het hebben over commercieel vastgoed. Het moet een zakelijk karakter hebben.
Voor de beoordeling of er sprake is van handelen in de uitoefening van een bedrijf blijkt uit kenmerken als:

 • Het ontvangen van een beloning voor de verrichte werkzaamheden is een belangrijk aanknopingspunt dat er sprake kan zijn van de uitoefening van een bedrijf.
 • Doel van de onderneming; in het merendeel van de gevallen zal eenvoudig vast te stellen zijn dat sprake is van de uitoefening van een beroep of bedrijf. In andere gevallen zullen de specifieke omstandigheden van belang zijn bij de vaststelling of er sprake is van professionele dienstverlening.
 • Professionaliteit en frequentie (denk bijvoorbeeld aan meerdere locaties) van bedrijfsuitoefening worden meegewogen in het oordeel. Indien de diensten enkel incidenteel plaatsvinden is er geen sprake van de uitoefening van een bedrijf en kunnen wij helaas geen financiering verstrekken.
Hoeveel rente betaal ik over mijn lening?

U ontvangt een indicatieve rente op basis van enkele persoons- en bedrijfsgegevens. Na aanlevering van de benodigde documentatie en verdere beoordeling hiervan door uw Crowdfund Coach wordt onder andere de Collin Credit Score gevuld. Aan de Collin Credit Score, die wordt berekend voor uw financieringsvraagstuk, is een bandbreedte gekoppeld voor het rentepercentage. Voor vastgoed is dit vanaf 6,0%. Na beoordeling door de Groen Licht Commissie ontvangt u een definitief rentevoorstel. De Crowdfund Coach die u begeleidt bij uw leningaanvraag, helpt u hierbij.

Kan ik ook vervroegd aflossen?
 • Het vervroegd aflossen van het volledig nog openstaande leningbedrag is mogelijk.
 • Er wordt in dat geval een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rente in rekening gebracht, waarvan 6 maanden toekomen aan de investeerders en 6 maanden toekomen aan Collin. Hier kan op basis van het risicoprofiel van de lening van afgeweken worden.
 • Bij het vervroegd aflossen als logisch gevolg van uw financieringsplannen, door (tussentijds) verkoop vastgoed, projectontwikkeling of anders, kunnen er vooraf afspraken worden gemaakt met betrekking tot deelaflossingen gedurende de looptijd.
 • U kunt meer vinden over vervroegd aflossen in onze Algemene Voorwaarden.
Moet ik als geldlener een borgstelling afgeven?

Bij het verstrekken van een lening voor vastgoed is de betrokkenheid van de ondernemer (in sommige gevallen) van belang, aangezien de investeerders van Collin Crowdfund het risico lopen op het mislopen van de investering en het verwachte rendement.

Naast het feit dat de geldlener in veel gevallen een eigen inbreng met zich meeneemt, wordt er ook in sommige gevallen om een borgstelling – voor een deel of het geheel van de lening – gevraagd. Dat zorgt voor een grote mate van betrokkenheid. De mate van betrokkenheid en de eventuele hoogte hiervan, wordt bepaald op basis van de risico-analyse van het financieringsvraagstuk.

Hoe lang duurt het goedkeuren van een leningaanvraag?

Als u een eerste indicatieve rente heeft ontvangen voor uw vastgoedfinanciering op onze website, neemt uw Crowdfund Coach binnen twee werkdagen contact met u op om een (digitale) afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak bekijkt de Crowdfund Coach of de leningaanvraag haalbaar is. Indien de leningaanvraag compleet en correct is aangeleverd bij de Risk Coach en daarop volgend bij de Groen Licht Commissie, verneemt u gemiddeld in een werkweek of uw leningaanvraag op onze website geplaatst kan worden. Voor een uitgebreide procesbeschrijving leest u meer onder Hoe werkt lenen.

Hoe werkt aflossing van de lening?
 • De lening wordt lineair of annuitair afgelost.
 • Maandelijks wordt automatisch door het platform de aflossing en rente geïncasseerd van de rekening van de onderneming.
 • Via de bankrekening van Stichting Collin Crowdfund worden vervolgens de aflossing en rente terugbetaald aan de investeerders.
Kan ik als intermediair een leningaanvraag indienen?

Ja, u kunt bij Collin een intermediair account aanmaken. Wanneer u een leningaanvraag registreert krijgt u de keuze dit voor uw eigen onderneming te doen of als intermediair. U krijgt hierna een aangepast account waarmee u leningaanvragen kunt indienen voor uw klanten.

Is er een minimum leenbedrag en een maximum leenbedrag?

Er geldt een minimum leenbedrag van € 25.000,- en een maximum leenbedrag van € 5.000.000,-.

Hoe en wanneer wordt de lening uitbetaald?

Alle investeerders hebben, na het moment van investeren, gedurende een periode van 4 dagen, de mogelijkheid hun investering te wijzigen of te annuleren. Als deze periode voor alle investeerders is verstreken, wordt de leningaanvraag definitief gemaakt en door u en Collin digitaal ondertekend. Er wordt een leningovereenkomst gesloten tussen u en alle investeerders, waarna de lening wordt uitgeboekt. U krijgt de gehele hoofdsom van de lening na aftrek van de kosten zoals op de tarievenpagina of de direct tarievenpagina, op de rekening van uw onderneming overgemaakt.

Vraag niet beantwoord?

Vindt u het antwoord op uw vraag niet hiernaast bij de veelgestelde vragen? Neemt u dan contact op met onze servicedesk.
Wij helpen u graag verder!

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Mensen achter Collin

Collin Crowdfund Directie en Management