31445

Velda Multiservice

€ 65.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 73
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-12-2018 in 2 uur volgeschreven door 73 investeerders

Samenvatting

Alex Velda is al 28 jaar politieagent. 6 jaar geleden is hij uit hobby daarnaast grondverzetwerk gaan doen. Doordat Alex een uitstekende service biedt en betrouwbaar is, is deze hobby geleidelijk aan uitgebouwd. Momenteel werkt hij 3 dagen per week bij de politie en 3 dagen in het grondverzet. Nu doet zich een mogelijkheid voor om van een bekende relatie een trekker + oplegcombinatie te kopen met bijbehorende klandizie. Alex kan hiermee ineens de gedroomde stap naar fulltime ondernemerschap zetten.

De onderneming Velda Multiservice gaat zich na de investering eveneens toeleggen op het vervoer van grotere objecten voor bouwbedrijven. Ook gaat de ondernemer de bestaande activiteiten in grondverzet en tuinwerk uitbreiden.

Financieringsbehoefte
De investering in de aankoop van het materieel bedraagt inclusief financieringskosten € 80.000,-. Vanuit privé spaargeld wordt € 15.000,- ingebracht zodat een financieringsbehoefte van € 65.000,- resteert. De BTW (€ 15.000,-) wordt door een bevriende relatie voorgefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8 % gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Velda Multi Service als Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Alex Velema (eenmanszaak). Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Alex Velda voor een bedrag van minimaal € 65.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aanschaf van transportmiddelen.

Ondernemer

Alex Velda (47 jaar) werkt al 28 jaar als politieagent. Vanuit zijn hobby is hij grondverzetwerk, tuinwerk en botentransport gaan doen. 6 jaar geleden werd dit bedrijfsmatig en is hij parttime (3 dagen) bij de politie gaan werken. Alex is een betrouwbare vent; afspraak=afspraak. Hij heeft door secuur werk en goede service in zijn eigen omgeving en bij zijn politiecollega’s een klantenkring opgebouwd. Het is zijn droom om volledig zelfstandig ondernemer te worden. Met de onderhavige investering kan deze droom waar gemaakt worden.

Onderneming

Velda Multiservice (eenmanszaak) doet kleinschalig grondverzetwerk voor particulieren en bedrijven. Daarnaast wordt aan boottransport gedaan. De goede service (afspraak=afspraak) leidt tot mond-tot-mond reclame en een geleidelijke uitbreiding van het klantenbestand. Met het nu over te nemen materieel worden ook klanten mee overgenomen. Het betreffen klanten in de bouw. Het materieel is geschikt om grotere objecten als gevels, kozijnen en dakkapellen mee te vervoeren. Ook kan het materieel voor de bestaande activiteiten van de onderneming ingezet worden.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop materieel (inclusief kosten) € 80.000,-
BTW € 15.000,-
Totaal € 95.000,-
Lening kennis (voorfinanciering BTW) € 15.000,-
Inbreng spaargeld € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 8 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er zijn verder geen financieringen aanwezig in de onderneming. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Alex Velda handelend onder de naam Velda Multiservice. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Alex Velda voor een bedrag van minimaal € 65.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Het (huidige en toekomstige) materieel van Velda Multiservice wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Velda Multiservice is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017, de prognose voor geheel 2018 en 2019. De overall score is Voldoende. 

Rentabiliteit
In 2018 wordt een omzet gerealiseerd van € 36.000,- met een operationele cashflow van € 7.000,-. De accountant heeft een prognose opgesteld op basis van de bestaande activiteiten (twee dagen per week) met een omzet van € 36.000,- en de toe te voegen activiteiten als gevolg van het over te nemen materieel en bijbehorende klandizie van € 73.000,-. De totale omzet bedraagt dan naar verwachting in 2019 € 109.000,- met operationele cashflow van € 27.000,-. Dat is ruim voldoende om de aflossingsverplichtingen te voldoen. Vervangingsinvesteringen zijn de eerste jaren niet aan de orde. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Voldoende

Solvabiliteit
De balans van de onderneming kent gezonde verhoudingen, omdat het bestaande materieel uit eigen middelen en de vrije kasstroom is aangeschaft. De accountant heeft een balans na overname opgesteld (per 1/1/19). Hieruit blijkt een eigen vermogen van € 61.000,- (44 %). Door de voorspelde resultaten in de nabije toekomst zal de solvabiliteit verder toenemen. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Voldoende.

Liquiditeit
In de balans na investering is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 2,0. Gegeven de verwachte operationele cashflow zal deze geleidelijk verder verbeteren. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56841 heeft € 12.000 geïnvesteerd.
17-12-2018 om 16:38
investeerder-44269 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-12-2018 om 16:33
investeerder-53330 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-12-2018 om 16:31
investeerder-6822 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-12-2018 om 16:31
investeerder-54806 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-12-2018 om 16:18

Ondernemer

Alex Velda

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach