Fundwijzer – 24-12-2019

Verdere consolidatie in crowdfunding markt in 2019

Nijkerk, 24-12-2019 – De crowdfundingmarkt in Nederland is in 2019 slechts marginaal gegroeid, zo blijkt uit een analyse door Fundwijzer.nl. De platformen wisten in 2019 een totaalbedrag van € 275 miljoen aan financiering aan te trekken*, ten opzichte van € 260 miljoen in 2018. Daarnaast zet de eerder ingezette consolidatie in de markt door en zal deze ook in 2020 doorzetten.

Feiten en Cijfers

  • Collin Crowdfund financiert met ruim € 50 miljoen wederom het meeste in 2019
  • Top 5 platformen goed voor 56% (2018: 60%) van de opgehaalde financiering
  • Top 10 platformen goed voor 76% (2018: 80%) van de opgehaalde financiering
  • Verdere consolidatie in de crowdfunding markt
  • Steeds meer projecten worden niet publiekelijk via crowdfunding gefinancierd, maar achter de schermen door (particuliere) investeerders of door institutionele partijen gefinancierd
  • Weg vrij voor internationale expansie door verandering EU-wetgeving

Crowdfunding in Cijfers

De op Fundwijzer.nl opgenomen platformen laten in 2019 een lichte groei zien van de publiekelijk gefinancierde crowdfunding projecten. Waar in 2018 de markt een forse groei liet zien naar € 260 miljoen is de procentuele groei afgezwakt in 2019.

Een overzicht van het gefinancierde kapitaal door de Top 5 Crowdfunding platformen van Nederland in 2019 wordt in de grafiek hieronder weergegeven.

Collin Crowdfund is in 2019 wederom het grootste crowdfunding platform van Nederland. In totaal wist Collin Crowdfund ruim € 50 miljoen aan financiering op te halen via haar platform door ruim 225 projecten te financieren. Hiermee is Collin Crowdfund het eerste crowdfunding platform dat meer dan € 50 miljoen financiering in één jaar via crowdfunding ophaalt. Collin Crowdfund introduceerde ‘Collin Direct’ per april 2019, waarmee zij op een efficiënte manier kleinere en minder gecompliceerde projecten financiert (tot € 100.000,-). Door deze introductie wisten ze een groei van het aantal gefinancierde projecten te realiseren maar dit resulteerde tevens in een daling van de gemiddelde omvang per project (circa € 220.000,- in 2019 versus € 265.000,- in 2018).

Geldvoorelkaar.nl is in 2019 weer gestegen naar de tweede positie. Waar zij in 2018 een dipje hadden in de opgehaalde financiering en voorbij gestreefd werden door DuurzaamInvesteren.nl en Funding Circle staan zij in 2019 op ruime afstand van deze partijen. Geldvoorelkaar.nl wist in 2019 een bedrag van ruim € 33 miljoen op te halen middels ruim 130 publiekelijk gefinancierde projecten. Opvallend is dat van de € 33 miljoen opgehaalde financiering door Geldvoorelkaar.nl ruim € 13 miljoen is toe te schrijven aan de projecten van APOC Aviation. In aanvulling op de publieke projecten biedt Geldvoorelkaar.nl sinds eind 2018 aan adviesorganisaties de mogelijkheid om via een white label platform haar projecten te financieren. Op deze manier wist Geldvoorelkaar.nl in 2019 voor ruim € 18 miljoen aan financiering te arrangeren.

DuurzaamInvesteren.nl is in 2019 gezakt van Plaats 2 naar Plaats 4. Waar het platform in 2018 € 36,5 miljoen financierde voor haar duurzame projecten, is dit in 2019 gedaald naar ruim € 20 miljoen. Dit is enerzijds toe te schrijven aan een daling van het aantal gefinancierde projecten, en daarnaast toe te schrijven aan een afname van het gemiddelde doelbedrag per project.

Opvallend in 2019 is dat het platform ZIB Crowd geen crowdfunding project publiceerde. Het platform wist in 2018 met tweetal succesvolle projecten voor een bedrag ter hoogte van € 21.300.000 te crowdfunden, en werd hiermee het 5e platform van 2018. In 2019 heeft het platform echter geen succesvolle crowdfunding project weten te publiceren. Wel wist het enkele succesvolle projecten te financieren middels het uitgeven van obligaties.

De realisatie van ZIB Crowd vertroebelt dan ook enigszins de vergelijking van de crowdfunding markt ten opzichte van 2018. Indien we de crowdfunding cijfers voor 2018 normaliseren voor ZIB Crowd, zien we dat de overige platformen een belangrijke groei van ruim 15% ten opzichte van 2018 hebben gerealiseerd.

Crowdfunding voor vastgoed en duurzaamheid is booming

Kijkend naar de succesvol gefinancierde projecten in 2019 valt direct te zien dat vastgoedfinanciering en de financiering van duurzame projecten (zowel duurzame energie als duurzame bedrijven) booming is. Deze ontwikkeling, die in 2018 reeds was ingezet, is duidelijk terug te zien bij een analyse van de gefinancierde projecten. Vorige week publiceerde wij reeds de Crowdfunding Top 100, waarin dit jaar 37 duurzame projecten en 33 vastgoed projecten te vinden zijn.

Het project dat in 2019 het meeste financiering wist aan te trekken is het project ‘Noordelijk Trade Center te Groningen’ op het platform VastgoedInvesteren.nl. Door middel van de opgehaalde financiering van € 4.850.000,- wenst Paas Vastgoed Ontwikkeling het Trade Center te Groningen aan te transformeren en te verduurzamen, derhalve een project op het snijvlak van vastgoed én duurzaamheid. Benieuwd naar andere interessante projecten op het gebied van vastgoed of duurzaamheid? Vorige week publiceerden wij reeds de Top 5 Vastgoed Crowdfunding 2019 en de Top 5 Duurzame Crowdfunding Projecten 2019.

Consolidatie in Crowdfunding markt

Al enkele jaren is er een consolidatie gaande in de crowdfunding markt, wat onder andere is toe te schrijven aan het feit dat een bepaalde omvang benodigd is om (op langere termijn) zwarte cijfers te realiseren als platform. Lex van Teeffelen, Lector Financieel Economische Innovatie aan de Hogeschool Utrecht, berekende eerder dat platformen hiervoor circa € 15-20 miljoen aan financiering per jaar moeten realiseren. Naast de getoonde Top 5 weet tevens het platform Lendahand deze grens te behalen.

Bovenstaande grafiek geeft de verdeling van de opgehaalde financiering weer tussen de Top 10 crowdfunding platformen en de overige crowdfunding platformen. De Top 5 is in 2019 goed voor 56% van de opgehaalde financiering en de Top 10 goed voor 76%. Uit deze cijfers blijkt dat er veel platformen een eind af zitten van de grens van € 15-20 miljoen, en het is dan ook de te verwachten dat de huidige consolidatie de komende jaren verder door zet.

Afgelopen jaar hebben er op dit gebied meerdere mutaties plaatsgevonden. Zo haalden meerdere platformen financiering op bij externe investeerders en brengt Investormatch haar crowdfunding portefeuille bijvoorbeeld onder bij One Planet Crowd. Daarnaast stopt tevens het platform Knab Crowdfunding per ultimo 2019 met haar crowdfunding activiteiten. Het platform Knab Crowdfunding brengt haar crowdfunding activiteiten volledig onder bij Collin Crowdfund. Knab Crowdfunding wist in 2019 nog circa € 9 miljoen aan financiering aan te trekken, waarmee zij de 9e plaats in nam.

Wet- en regelgeving

Terugkijkend op 2019 kunnen we ook niet voorbij gaan aan de roep om verandering in de wet- en regelgeving met betrekking tot crowdfunding en overige alternatieve financieringsvormen, zowel vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als vanuit de Nederlandse crowdfunding platforms zelf. Deze behoefte aan regulering is onder andere ontstaan naar aanleiding van nieuws over de woekerrentes die door bepaalde financieringspartijen gerekend worden. Aangezien minister Hoekstra hierover in een kamerbrief aangaf voorlopig geen heil te zien in een aangepast Nederlands wetgevend kader, besloten enkele crowdfunding platformen en alternatieve financiers dit jaar om onderlinge afspraken te maken om passend en verantwoord het MKB te financieren.

Vorige week werd bekend dat op Europees niveau is overeengekomen dat de belemmerende wet- en regelgeving voor crowdfunding platforms om cross-border te opereren wordt ingeperkt. Dit houdt in dat de nationale licentie (of ontheffing) van de platformen in Europa geldig worden in alle EU-landen. Daarnaast wordt de regelgeving rond crowdfunding leningen tot maximaal €5 miljoen binnen twaalf maanden gelijkgetrokken in de verschillende EU-landen.

Al met al kunnen deze veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van crowdfunding de consolidatie van de verschillende platformen in Nederland mogelijk versnellen. Aan de ene kant biedt het kansen voor de Nederlandse platformen om gemakkelijker internationale expansie te realiseren, aan de andere kant zal dit toetreding tot de Nederlandse markt gemakkelijker maken voor internationale concurrenten, al dan niet door middel van samenwerkingen of overnames.

Verwachtingen 2020

Vooruit kijkend op 2020 verwachten wij vanuit Fundwijzer dat de groei in verstrekte financieringen door crowdfunding platformen verder zal toenemen, zowel publiekelijk als via (particuliere of institutionele) investeerders achter de schermen.

Gezien de aanhoudende terugtrekkende beweging vanuit het bancaire segment m.b.t. vastgoedfinancieringen zal vastgoedfinanciering via crowdfunding in 2020 verder zal toenemen. Ook de financiering van duurzame initiatieven en duurzame energie zal groeien, hierin onder andere gesteund door de groeiende maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en het klimaat.

Daarnaast is het onze verwachting dat we ook in 2020 een verdere consolidatie in de crowdfunding markt zullen gaan zien en de eerste stappen in een verdere internationalisering van de crowdfunding markt als gevolg van de veranderende Europese wet- en regelgeving.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille