41701

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Max Havelaar 3

€ 400.000  |  6,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 103
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 103 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar” heeft besloten om de extra renovatiewerkzaamheden te laten uitvoeren. Er is voor dit noodzakelijk onderhoud een beroep gedaan op de investeerders van Collin Crowdfund. Deze financiering is een vervolg op de eerste en tweede door Collin Crowdfund eerdere succesvol gefinancierde aanvragen van de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar”. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 400.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 72 maanden met een annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 352.000,-. De rente bedraagt 6% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar” is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het doel van de financiering is het uitvoeren van groot onderhoud aan het metselwerk aan de voor- en achtergevel en het plaatsen van kunstof kozijnen.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door de heer F.R. Rosendaal (voorzitter), de heer J. Euser (penningmeester) en de overige bestuursleden mevrouw E.M.C. Bouwmeester, de heer D. Mohammad en de heer B. Nushi (voorzitter bouwcommissie). 
Gevolmachtigd VvE-beheerder is de HuisHouding B.V.
Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en wordt tijdens ledenvergaderingen besproken. De MJOP is opgesteld door IPR Vastgoedmanagement B.V. die de bouwcommissie bij staat.

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex bouwjaar 1960 (48 appartementen en 14 garageboxen) aan de Jephtastraat in Amsterdam. Jephtastraat is gelegen in de wijk Bos en Lommer.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de Vereniging van Eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Metselwerk voor- en achtergevel € 315.000,-
Meerkosten plaatsen kunststof kozijnen € 85.000,-
Totaal € 400.000,-
Lening bij Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6%
Looptijd: 72 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 352.000,-.

Overige financiers:
Nationaal Warmte Fonds met een annuïtaire lening van € 350.000,- welke een looptijd heeft van 240 maanden tegen 2,4% rente. Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de Vereniging van Eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar” is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2020, 2021 en de prognose van 2022. De overall score is Goed.

Vereniging van Eigenaren
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren middels de Vereniging van Eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel in het appartementsrecht ten aanzien van de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

De verwachte inkomsten van de VVE in 2022 zijn hoger vanwege een hogere maandbijdrage, zodat er voldaan kan worden aan de aflossingsverplichtingen. 

Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2020 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 488.000,-. Door de verstrekking van de lening zal de solvabiliteit conform prognose dalen naar 6% ultimo 2022. Hierna zal, volgens prognose, de solvabiliteit weer oplopen.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Doordat de Vereniging van Eigenaren debiteur voor deze financiering is, zijn daarmee ook alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Hierdoor kwalificeren wij de Zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-302917 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 15:26
investeerder-193975 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 15:15
investeerder-249537 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 15:01
investeerder-236751 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 14:57
investeerder-97428 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2022 om 14:55

Ondernemer

Jacques Euser

Frits Rosendaal

Bujar Nushi

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas