37789

VvE Meppelweg 152 tm 200

€ 200.000  |  5,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 156
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 156 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaren van de Meppelweg 152-200 heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren. Er is voor dit noodzakelijk onderhoud een beroep gedaan op Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Duns & Bradstreet-kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaren Meppelweg 152-200 is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is “Vereniging van Eigenaars van Meppelweg 152 tot en met 200 te ´s-Gravenhage”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaren van de Meppelweg 152-200 heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren (schilderwerk, standleidingen en gevel- en voegwerk).

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door VVE Diensten Nederland Den Haag B.V., met als bestuurder de heer P. Pronk.

Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en wordt tijdens ledenvergaderingen besproken. Reeds vorig jaar werd vastgesteld dat bovenstaande zaken aangepakt dienden te worden.
 

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex (24 woningen) aan de Meppelweg 152-200 te ‘s Gravenhage (bouwjaar 1957). De Meppelweg is gelegen in de buurt Morgenstond, een naoorlogse wijk in het stadsdeel Escamp, die begin jaren vijftig gebouwd is.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de stichting en hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Projectkosten € 200.000,-
Totaal € 200.000,-
Lening Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden.

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij de VvE.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is “Vereniging van Eigenaren van Meppelweg 152 tot en met 200 te ‘s-Gravenhage”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vereniging van Eigenaren van Meppelweg 152-200 te ‘s-Gravenhage is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score voor Verenigingen van Eigenaren is een score gebaseerd op de jaarcijfers van 2018, 2019 en de prognose van 2020 en de zekerheden. De overall score is Goed.

Vereniging van Eigenaren
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de stichting en naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

De verwachte inkomsten in 2020 zullen stijgen naar € 77.000,-, vanwege verhoging van de maandelijkse bijdragen per appartement, zodat er voldaan kan worden aan de aflossingsverplichting. Hierdoor is het verwachte netto cashflow overschot € 22.000,-. 

Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2018 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 55.000,- waarbij het eigen vermogen € 56.000,- bedroeg. Door de verstrekking van de lening zal de solvabiliteit conform prognose dalen naar 23% ultimo 2020. Hierna zal, volgens prognose, de solvabiliteit weer zal oplopen na aflossing van de lening.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaren van Meppelweg 152 tot en met 200 te ‘s-Gravenhage. 

Doordat de Vereniging van Eigenaren debiteur voor deze financiering is, zijn daarmee ook alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk. Hierdoor kwalificeren wij de Collin Credit Score als Goed.

Samenvattend 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69052 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 11:10
investeerder-53869 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 11:10
investeerder-109558 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 11:10
investeerder-12213 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 11:10
investeerder-46576 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 11:10

Reacties

Investeerder – 21111
30-10-2020 12:13
Goedemorgen,

Ik heb inmiddels ingeschreven maar heb nog wel een vraag.
Hoeveel leden heeft deze VVE? En was de beslissing tot dit groot onderhoud en om deze lening aan te gaan unaniem genomen en zo nee, hoe was de stemverhouding?

Ik hoor graag even van u,
succes!

Collin Crowdfund
30-10-2020 14:13
Geachte investeerder,

De VvE heeft 24 leden, waarvan 14 stemmen aanwezig danwel per volmacht vertegenwoordigd tijdens de vergadering.
Daarbij dit een tweede vergadering betrof, waren alle te nemen besluiten rechtsgeldig.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Vereniging van Eigenaars van Meppelweg 152 tot en met 200 te ´s-Gravenhage

Crowdfund Coach


Simone Denissen-Kafoe