41730

Verstegen Infrastructuur

€ 75.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 143
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 143 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Verstegen Infrastructuur
Sector Bestratingen en grondwerken
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering / werkkapitaal
Datum van oprichting 26-05-2010
Website www.verstegeninfrastructuur.nl 

Leendoel

Verstegen Infrastructuur is een bedrijf wat zich voornamelijk bezighoud in de zakelijke markt van wegenbouw en grondwerken. Door een groot verlieslijdend project (uitgevoerd in 2021/2022 en inmiddels afgerond) zijn de resultaten onder druk komen te staan. Nu worden hoofdzakelijk werkzaamheden verricht op urenbasis voor 2 grote opdrachtgevers waardoor er herstel van de resultaten zichtbaar is. Voor herfinanciering van kortlopende schulden en om over werkkapitaal te kunnen beschikken wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 50.000
Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is P.J.J. Verstegen handelend onder de naam Verstegen Infrastructuur. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,-  op het woonhuis aan de Heystertbaan 56, 6044 XW te Roermond, kadastraal bekend als sectie E nummer 6805 te Roermond verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 200.000,- en openstaande schuld van € 163.000,-. De WOZ-waarde bedraagt € 258.000,- 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Verstegen Infrastructuur worden in eerste verband (achter leasemaatschappijen) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Verstegen Infrastructuur worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op het slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Verstegen Infrastructuur is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognoses van Verstegen Infrastructuur. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021-2022

Activa

  2021 (concept) 2022
Vaste activa € 125.000 € 115.000
Vlottende activa € 100.000 € 62.000
Overige vlottende activa € 18.000 € 1.000
Totaal € 243.000 € 178.000

Passiva

  2021 (concept) 2022
Eigen vermogen – € 110.000 – €233.000
Langlopende schulden € 10.000 € 39.000
Kortlopende schulden € 343.000 € 372.000
Totaal € 243.000 € 178.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 792.000
Bruto winst € 552.000
Kosten € 430.000
Resultaat € 122.000

 

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 876.000
Bruto winst € 475.000
Kosten € 494.000
Resultaat – € 19.000

 

Concept winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 956.000
Bruto winst € 507.000
Kosten € 520.000
Resultaat – € 13.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 908.000
Bruto winst € 788.000
Kosten € 433.000
Resultaat € 355.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16634 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-01-2023 om 11:04
investeerder-194896 heeft € 300 geïnvesteerd.
23-01-2023 om 11:04
investeerder-110443 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-01-2023 om 11:04
investeerder-258625 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-01-2023 om 11:04
investeerder-358772 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-01-2023 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders