48562

VG Bouwconstructies B.V.

€ 275.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 296
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 296 investeerders

Samenvatting

VG Bouwconstructies is gespecialiseerd in het plaatsen/installeren van prefab elementen van de woningbouw. Daarnaast kunnen zij ook de fundering werkzaamheden uitvoeren. Men werkt veelal als onderaannemer voor vooral grote aannemers.

De onderneming heeft behoefte aan extra werkkapitaal vanwege omzetgroei. De totale behoefte bedraagt € 275.000,-. Vanwege corona zijn veel bouwprojecten uitgesteld door de vertraagde vergunningverlening. Hierdoor zullen er naar verwachting meer woningen worden gebouwd in 2024 dan in 2023.

Veel concurrentie (partijen die volledig gespecialiseerd in montage prefab) is er niet. De omzet wordt daarom bepaald door de beschikbaarheid van personeel. VG Bouwconstructies heeft inmiddels meer opdrachten en hierdoor is de behoefte aan extra werkkapitaal ontstaan. Met de aan te trekken gelden zal men in staat zijn om een extra montage team aan te stellen. Er is veel vraag naar goed en gekwalificeerd personeel in de bouw. Men onderscheidt zich dan ook door per week de zzp-ers uit te betalen zodat ze niet snel switchen van opdrachtgever. Een goede liquide positie is hier een voorwaarde voor.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,-. De looptijd is 60 maanden waarin de lening lineair afgelost wordt. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn Gerritsen Holding B.V., Vasterman Holding B.V., VG Stables en VG Bouwconstructies B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Lekdijk 18 en 18 0001, 3998HN Schalkwijk, kadastraal bekend als sectie K nummer 636 en 637 te Houten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- en een openstaande schuld van € 732.228,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-04-2024.
 • De heer Vasterman en mevrouw Gerritsen geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 275.000,-. Deze borgstelling is materieel op basis van de overwaarde op het onroerend goed waar tevens hypotheek op wordt gevestigd.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De lening wordt aangewend als werkkapitaal voor de verdere groei van de onderneming.

Ondernemer

Patrick Vasterman heeft al ruim 20 jaar ervaring in de bouw en heeft hier diverse functies gehad. Sinds 2016 heeft hij samen met zijn vrouw VG Bouwconstructies opgezet en heeft zich gespecialiseerd in het monteren van prefab woningen. Patrick staat voor kwaliteit en persoonlijk contact.

Onderneming

VG Bouwconstructies is gespecialiseerd in het plaatsen/installeren van prefab elementen van de woningbouw. Daarnaast kunnen zij ook de fundering werkzaamheden uitvoeren. Men werkt veelal als onderaannemer voor vooral grote aannemers.

Juridische structuur 


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 275.000
Totale investering € 275.000
Lening via Collin Crowdfund € 275.000

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing

Overige financiers
Bij de Rabobank loopt momenteel voor € 481.000,- aan verschillende leningen.
Daarnaast is er sprake van een krediet met een limiet van € 300.000,-.
De vervoersmiddelen zijn geleased met een nog openstaande schuld van € 512.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VG Bouwconstructies B.V. en Gerritsen Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor VG Stables B.V. is Verhoogd risico. De kwalficatie voor Vasterman Holding B.V. is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekeningen 2022 en conceptjaarrekeningen 2023 van VG Bouwcontsructies BV en de beide persoonlijke holdings alsmede tussentijdse cijfers 2024 en een door accountant opgestelde prognose voor 2024. De overall Collin Credit Score voor deze aanvraag is Goed.

Afloscapaciteit
Vanwege de stikstof problematiek zijn een aantal projecten van 2023 naar 2024 doorgeschoven. Omzet en resultaat zijn daarom in 2023 wat lager dan gemiddeld en in 2024 naar verwachting hoger. In 2022 bedroeg de omzet € 4.213.000,- met een resultaat na belasting van € 184.000,-. In 2023 bedroeg de omzet € 3.376.000,- met een resultaat na belasting van € 61.000,- . Voor 2024 wordt een omzet van € 4.500.000,- geprognotiseerd met een netto cashflow overschot van € 197.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
In 2022 bedroeg de solvabiliteit 26 % op een balanstotaal van € 2.239.000,-. In 2023 was de solvabiliteit 26% op een balanstotaal van € 2.529.000,-. Op de balans na investering bedraagt de solvabiliteit 24% en voor 2024 wordt een solvabiliteit van 34 % verwacht op een balanstotaal van € 2.856.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 •  De geldnemers zijn Gerritsen Holding B.V., Vasterman Holding B.V., VG Stables en VG Bouwconstructies B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Lekdijk 18 en 18 0001, 3998HN Schalkwijk, kadastraal bekend als sectie K nummer 636 en 637 te Houten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.200.000,- en een openstaande schuld van € 732.228,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-04-2024.
 • De heer Vasterman en mevrouw Gerritsen geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 275.000,-. Deze borgstelling is materieel op basis van de overwaarde op het onroerend goed waar tevens hypotheek op wordt gevestigd.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de borgstelling als de tweede hypotheek kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 11:21
investeerder-405779 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 11:19
investeerder-207204 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 11:19
investeerder-447394 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 11:19
investeerder-227687 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 11:19

Ondernemer

Crowdfund Coach


Ronald Seinen