28937

VideoAgency

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 91
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 91 investeerders

Samenvatting

VideoAgency is sinds 2018 een samenvoeging van een aantal bestaande activiteiten op het gebied van hoogstaande videoproducties voor grotere bedrijven en instanties. Om verder te kunnen opschalen, moeten de ondernemers investeren in de organisatie en verkoopkracht. Er zijn diverse grote klanten zoals Albert Heijn, UWV en Rijkswaterstaat. Daarnaast wil men op korte termijn de latente behoefte bij andere bedrijven invullen. Het bedrijf is gevestigd op een karakteristieke locatie, boven een filmtheater aan de Gouvernestraat in het centrum van Rotterdam. De ondernemers zijn zeer ervaren in de branche.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert VideoAgency Group B.V als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn VideoAgency Group B.V., VideoAgency Productions B.V., VideoAgency Operations B.V., Studio Bilder B.V. en Videowerkt B.V. De heer A.L. Freyssen geeft samen met zijn echtgenote een gezamenlijke, persoonlijke borgtocht af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De heer O. Langerak geeft samen met zijn echtgenote een gezamenlijke, persoonlijke borgtocht af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment beperkt materiële waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 35%. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van alle debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor het vergroten van de verkoopkracht op het gebied van kwalitatieve interactieve video’s en online video’s. Zo zal een ervaren marketeer op het gebied van interactieve video´s worden aangetrokken.

Ondernemer

De ondernemers en oprichters zijn André Freyssen (oprichter StudioBilder) en Oscar Langerak (oprichter VideoWerkt).

André (49) is de creatief strateeg van het bedrijf. Met zijn onuitputtelijke enthousiasme en het denken in kansen weet hij grote klanten voor zich te winnen. Hij is opgeleid tot journalist en later op het gebied van marketing en strategie. 

Oscar (43) houdt zich ook bezig met new business, maar hij is rationeler. Hij is ook verantwoordelijk voor de technische invulling van ICT alsook voor de financiën van het bedrijf. Hij is opgeleid tot video editor en cameraman en heeft zich verder ontwikkeld bij diverse omroepen.

Het team van VideoAgency wordt veelal gevormd door jonge, creatieve mensen die zich bezighouden met de camera, regie, productie, editing, geluid, conceptontwikkeling en ondersteunende diensten.

Op financieel-administratief gebied laten de ondernemers zich begeleiden door accountantskantoor Rokade. 

Onderneming

Historie
Beide oprichters hadden hun eigen bedrijven. André Freyssen was DGA van Studio Bilder B.V. (creatieve videoproducties) en Oscar Langerak van VideoWerkt B.V. (gestandaardiseerde videoproducten). Deze bedrijven hebben zich lang beziggehouden met de min of meer klassieke videoproducties. Toen de belangrijkste product-/marktcombinatie steeds meer opschoof naar de huidige propositie, ontstond het idee om de krachten te bundelen. Omdat de kwaliteiten van André en Oscar voor een groot deel complementair zijn, lag samengaan in een bedrijf voor de hand.

Activiteiten
VideoAgency (videoagency.nl) heeft de volgende kernactiviteiten:

  • Videoproductie en concepting
  • New Media en interactieve video’s
  • Videomarketing-campagnes en content

Omdat markten snel veranderen en er steeds meer technische mogelijkheden zijn, hebben de ondernemers als strategie een duurzame relatie met klanten aan te gaan (9+) door voortdurend innovatief te blijven en daarover ook te adviseren. Dit vergt investeringen en een grotere organisatie.

VideoAgency richt zich niet op het produceren van korte video’s voor het kleinere MKB. Om een goede indruk van de klanten te krijgen, zijn een aantal cases te bekijken:

haribo
touch-tell-sell-simon-levelt 
integreren-door-hard-werken-bij-albert-heijn 
videocontent-voor-led-schermen-op-cs-stations 

VideoAgency heeft een gezonde mix van opdrachtgevers in de portefeuille. (Semi)overheidsorganisaties zoals provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, UWV, gemeente Rotterdam maar ook commerciële organisaties zoals Albert Heijn, Simon Lévelt en ABB. Voor o.a. uitgeverij SDU verzorgt VideoAgency korte, interactieve instructievideo’s, wat de komende jaren nog meer gemeengoed zal worden. Met UWV is zeer recentelijk weer een mantelovereenkomst afgesloten. Goed voor een omzetgarantie van € 450.000,- per jaar.

De eerste maanden van 2018 zijn benut als overgangsperiode. Er is reeds geïnvesteerd in apparatuur, studiofaciliteiten en een nieuw CRM-systeem. Ook is er geïnvesteerd in cyber security om te kunnen voldoen aan de hoogste eisen als het gaat om het bewerken en verwerken van vertrouwelijke informatie. VideoAgency is gevestigd boven een filmtheater in het centrum van Rotterdam (het voormalige LantarenVenster, nu filmtheater KINO) waardoor de producties in een unieke omgeving aan de opdrachtgevers kunnen worden getoond.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
Videomarketeer   € 40.000,-
Werkkapitaal € 60.000,-
Totaal € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen
Naast deze financiering is er uitsluitend sprake van een aantal leasecontracten voor auto’s en apparatuur.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn VideoAgency Group B.V., VideoAgency Productions B.V., VideoAgency Operations B.V., Studio Bilder B.V. en Videowerkt B.V.
  • De heer A.L. Freyssen geeft samen met zijn echtgenote een gezamenlijke, persoonlijke borgtocht af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
  • De heer O. Langerak geeft samen met zijn echtgenote een gezamenlijke, persoonlijke borgtocht af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment beperkt materiële waarde. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van VideoAgency Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van alle debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet kwalificeert VideoAgency Group B.V. als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de vennootschappelijke jaarcijfers 2017 van de betrokken B.V.’s de geconsolideerde halfjaarcijfers over 2018 en de prognoses voor 2018 en 2019.

Rentabiliteit
De optelsom van de omzetten van de bedrijven voor de fusie bedroeg € 1,6 miljoen over 2017. De geprognosticeerde omzet voor het nieuwe, samengestelde bedrijf voor 2018 bedraagt € 1,7 miljoen waarvan € 745.000,- het eerste halfjaar is gerealiseerd. De omzet uit de prognose kan nog worden gerealiseerd doordat in de branche september tot en met november de beste maanden zijn. Daarbij is recent een aantal nieuwe contracten gesloten en zal de focus van het bedrijf meer op sales liggen in plaats van op de interne gerichtheid door de fusie in het eerste halfjaar van 2018. Het resultaat over het eerste halfjaar 2018 is nog licht negatief doordat er in het eerste kwartaal door de fusie een negatief resultaat is geboekt en omdat er eenmalige kosten zijn gemaakt in verband met diverse investeringen. Het tweede kwartaal 2018 was reeds winstgevend. Hierdoor is de verwachte cashflow over geheel 2018 van € 103.000,- ruimschoots toereikend voor de financieringsverplichtingen. Voor 2019, het eerste volledige jaar na de fusie, wordt een omzet van € 2 miljoen verwacht met een cashflow van € 174.000,-. Aangezien de prognoses nog moeten worden gerealiseerd, kennen we score Voldoende toe.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van het jonge, samengestelde bedrijf is nog matig. Bij de start was er uitsluitend sprake van een aandelenkapitaal van € 18.000,-. Ultimo 2018 wordt er door het resultaat over 2018 een solvabiliteit van 33% op een balanstotaal van € 290.000,- verwacht. Vooralsnog kwalificeren we de solvabiliteit als Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) per half jaar 2018 is 1,0, mede door een forse positie te betalen BTW. Er is op dat moment sprake van een liquide positie van € 80.000,-, waardoor de liquiditeit ontspannen is. Per ultimo 2018 is de current ratio volgens prognose alweer 2,6. Voor de liquiditeit kennen we de score Voldoende toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15140 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2018 om 10:03
investeerder-60433 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2018 om 10:03
investeerder-42478 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2018 om 10:02
investeerder-51991 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-10-2018 om 10:02
investeerder-42373 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2018 om 10:01

Ondernemer
André Freyssen
Oscar Langerak

Crowdfund Coach


Marc Kogels