33775

Vinea Vakanties B.V.

€ 400.000  |  6,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 378
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 378 investeerders

Samenvatting

Vinea Vakanties (“Vinea”) is marktleider in Nederland op het gebied van zomerkampen (zeilschool, outdoor, actiekamp, talenkamp) voor jeugd en jongeren in de leeftijd van 7 tot 19 jaar. Het bedrijf bestaat sinds 1952. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij, gevolgd door 45 maandelijkse aflossingen op lineaire basis. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • De debiteur is Vinea Vakanties B.V. 
 • Mensink Capital B.V. geeft een zakelijke borgstelling af van € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er geldt een tweede pandrecht op de bedrijfsinventaris. Rabobank heeft het eerste pandrecht uit hoofde van haar kredietfaciliteit van € 125.000,- en heeft toestemming gegeven voor een tweede verpanding door Collin Crowdfund. 
 • Er geldt een eerste pandrecht op de overige roerende zaken.
 • De lening van Mensink Capital B.V. ter grootte van € 275.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Hiervan mag 50% worden afgelost per 31-10-2023, mits de vrije cashflow na rente en aflossingen van Collin Crowdfund dit toelaat, en het aansprakelijk vermogen hoger blijft dan 50% van het balanstotaal.
 • De geplande termijnen van de uitkoop van de prioriteitsaandeelhouder in 2021 (€ 150.000,-) en 2022 (het restant) zijn slechts toegestaan als het netto cashflowoverschot hierdoor niet onder de € 50.000,- uit zal komen, na rentebetaling en aflossingen op de lening die via de investeerders van Collin Crowdfund beschikbaar is gesteld.

Leendoel

De financiering zal aangewend worden voor investeringen in reismaterialen en website, uitbreiding werkkapitaal en de eerste termijn van de uitkoop van de prioriteitsaandeelhouder.

Ondernemer

Hugo Mensink (1977) is een ervaren investeerder en ondernemer in de travel & leisure-branche. Hugo heeft Economie gestudeerd in Amsterdam en zijn kracht is het simpel maken van de strategie, het formuleren en realiseren van duidelijke groeidoelstellingen en het op orde krijgen van de financiën. Hugo is gehuwd en heeft drie kinderen.

Onderneming

Vinea is marktleider in Nederland op het gebied van zomerkampen (zeilschool, outdoor, actiekamp, talenkamp) voor jeugd en jongeren in de leeftijd van 7 tot 19 jaar.

Vinea bestaat al sinds 1952. Toen werden er voor het eerst zomerkampen en reizen voor volwassenen georganiseerd, waaronder skivakanties en reizen naar Noorwegen en de Alpen. In 1959 is Vinea met zeilkampen voor kinderen gestart in Friesland. Dat was destijds uniek. De vraag naar zomerkampen groeide snel en Vinea specialiseerde zich hierin. Vinea is vervolgens uitgegroeid tot een professionele reisorganisatie met ruim 300 reisleiders en instructeurs en keuze uit 88 soorten zomerkampen en jongerenvakanties in binnen- én buitenland: watersport, strandvakanties, talen leren, dieren verzorgen en outdoor. Vinea werkt samen met gerenommeerde partners zoals het weekblad Tina, Wereldnatuurfonds WNF, Brunotti en Albert Heijn.

Het materiaal beheert men zelf. Reisleiders en instructeurs worden zelf opgeleid zodat het Vinea-gevoel gewaarborgd blijft. De afgelopen jaren is enorm geïnvesteerd in mooi, nieuw en up-to-date materiaal. De klanten waarderen Vinea gemiddeld met een score 9.0 en al drie jaar op rij hebben ze de Kids Vakantiegids Award gewonnen. Sinds 2018 mag Vinea het Keurmerk Kindervakanties voeren, doordat wordt voldaan strenge criteria rondom veiligheid, hygiëne en kwaliteit.

Sinds vorig jaar organiseert Vinea ook actieve familievakanties onder het label Vinea Family. In 2019 gingen bijna 6.500 personen met Vinea op vakantie of schoolkamp, voor 2020 naar verwachting een kleine 8.000 personen. Vinea is gevestigd in Utrecht. Er werken op dit moment 18 mensen op kantoor, deels parttime. In het seizoen zijn circa 300 reisleiders en instructeurs actief voor Vinea.

Structuur
De debiteur is Vinea Vakanties B.V. Sinds oktober 2015 is Hugo Mensink via zijn personal holding Mensink Capital B.V. de eigenaar van Vinea. De overname is destijds gedeeltelijk gefinancierd door een oude rot uit het vak, die hierbij prioriteitsaandeelhouder is geworden. 

De uitkoop van deze aandeelhouder wordt deels betaald door middel van de lening die via Collin Crowdfund beschikbaar komt. Het restant van de termijnen wordt de komende jaren betaald indien de vrije cashflow dat toelaat. Na afbetaling wordt het prioriteitsaandeel ingetrokken.

Mensink Capital is naast Vinea Vakanties B.V. ook eigenaar van de reisorganisatie Travelnauts en mede-aandeelhouder van Ballorig Kinderspeelparadijs. Beiden succesvol via de investeerders van Collin Crowdfund gefinancierd.
 

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte bestaat uit investeringen in reismaterialen (o.a. atb-fietsen, tenten, zeilboten) en website, uitbreiding van werkkapitaal om de jaarlijkse seizoen fluctuaties op te kunnen vangen (periode december tot april) en de eerste termijn van de uitkoop van de prioriteitsaandeelhouder.

Ondernemer heeft zelf circa € 950.000,- geïnvesteerd (waarvan € 275.000,- achtergesteld) en een rekening courant faciliteit voor fluctuaties in de liquide middelen. 

De prioriteitsaandeelhouder wordt uitgekocht voor € 372.500,- plus een couponrente van 5% per jaar. Deze wordt vanaf 2020 jaarlijks achteraf betaald. De uitkoop staat gepland in drie tranches. De eerste tranche van € 150.000,- wordt nu gefinancierd door de lening via Collin Crowdfund. In de prognose is in 2021 rekening gehouden met de betaling van de tweede tranche van € 150.000,-. Mocht de liquiditeit dit onverhoopt niet toestaan, dan kan de vennootschap beschikken over de op dit moment onbenutte Rekening-courant faciliteit van € 125.000,- bij de Rabobank, alsmede het begrote positieve banksaldo van € 70.000 eind 2020.

Investeringsoverzicht

Reismaterialen, website € 125.000,-
Werkkapitaal € 125.000,-
Eerste tranche uitkoop prioriteitsaandeelhouder € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij, gevolgd door 45 maandelijkse aflossingen, op lineaire basis.

De bedenktermijn voor investeerders is bedraagt zeven dagen.

Overige financiers:

 • Er is bij Rabobank een rekening-Courant faciliteit afgesloten voor seizoensmatige fluctuaties van € 125.000,-. Hiervoor heeft Rabobank het eerste pandrecht op de bedrijfsinventaris verkregen. 

Risico

Het risico van mogelijk achterblijvende omzet is verminderd door de spreiding aan activiteiten en verlenging van het seizoen. Naar zeggen van de ondernemer is er een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering gesloten (ANVR/SGR). De reisleiders worden allemaal gescreend en Vinea Vakanties voldoet aan alle wet- en regelgeving.  

Zekerheden en voorwaarden
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteur is Vinea Vakanties B.V. 
 • Mensink Capital B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Er geldt een tweede pandrecht op de bedrijfsinventaris. Rabobank heeft het eerste pandrecht uit hoofde van haar kredietfaciliteit van € 125.000,- en heeft toestemming gegeven voor een tweede verpanding door Collin Crowdfund. 
 • Er geldt een eerste pandrecht op de overige roerende zaken.
 • De lening van Mensink Capital B.V. ter grootte van € 275.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Hiervan mag 50% worden afgelost per 31-10-2023 mits de vrije cashflow na rente en aflossingen van Collin Crowdfund dit toelaat en het aansprakelijk vermogen hoger blijft dan 50%.
 •  De termijnen van de uitkoop van de prioriteitsaandeelhouder in 2021 (€ 150.000,-) en 2022 (het restant) zijn alleen toegestaan als het netto cashflowoverschot hierdoor niet onder de € 50.000,- zal uitkomen, na rente en aflossingen van Collin Crowdfund.

Collin Crowdfund heeft al sinds 2016 een goede relatie met de aandeelhouder achter Vinea Vakanties. De andere gefinancierde projecten verlopen probleemloos. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vinea Vakanties B.V. is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheid. Vinea Vakanties hanteert een verschoven boekjaar (1 november t/m 31 oktober). Voor de beoordeling van Vinea Vakanties is uitgegaan van de definitieve jaarrekeningen 2016-2019 plus prognose na financiering, rentebetalingen en aflossingen in 2020 -2024. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Afloscapaciteit
Voor 2020 wordt een netto cashflowoverschot begroot van € 94.000,- na investeringen, aflossingen en rentebetalingen, bij een omzet van € 3,5 miljoen. Voor 2021 wordt er een netto cashflowoverschot begroot van € 50.000,- bij een 7% hogere omzet. Voor deze aanvraag beoordelen we de score voor Afloscapaciteit op Voldoende.

Solvabiliteit
De Solvabiliteit eind 2019 is 56% bij een balanstotaal van € 1.379.000,- (score Zeer goed). Eind 2020 blijft de solvabiliteit naar verwachting ongeveer gelijk met 57% bij een balanstotaal van € 1.248.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op dit moment als Zeer goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen.

 • Mensink Capital B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Er geldt een tweede pandrecht op de bedrijfsinventaris. Rabobank heeft het eerste pandrecht uit hoofde van haar kredietfaciliteit van € 125.000,- en heeft toestemming gegeven voor een tweede verpanding door Collin Crowdfund. 
 • Er geldt een eerste pandrecht op de overige roerende zaken.

Door zowel de zakelijke borgstelling van de ondernemer, het tweede pandrecht op de bedrijfsinventaris en het eerste pandrecht op de overige roerende zaken, kwalificeren wij de Zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3544 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 22:08
investeerder-110039 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 21:53
investeerder-2343 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 21:11
investeerder-5729 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 21:06
investeerder-1708 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 21:01

Ondernemer

H.J.T. Mensink

Crowdfund Coach


Henk Beke