43953

Vishandel Brian Kooij

€ 100.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 149
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-12-2022 in 1 uur volgeschreven door 149 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Vishandel Brian Kooij
Sector Ambulante vishandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 25-10-2022

Leendoel

Brian Kooij (31 jaar) is inmiddels zo’n 7 jaar werkzaam (in loondienst) bij een vishandel waar hij het gezicht is op verschillende vaste standplaatsen en markten (waaronder Leerdam). Brian is nu in de mogelijkheid om deze standplaatsen en markten voor eigen rekening en risico te gaan exploiteren. Naast de exploitatie neemt hij ook een bestaande visverkoopwagen en bedrijfsbus over.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden. De vaste rente bedraagt 9,0%. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill (markten en standplaatsen) € 195.000
Transportmiddelen € 75.000
Werkkapitaal € 30.000
Totale investering € 300.000
Verkoper* € 200.000
Collin Direct € 100.000

* De verkoper draagt de bestaande standplaatsen en markten om niet over aan de koper. De waarde bedraagt 50% van de jaaromzet. De goodwill is bepaald op de helft van de door verkoper gerealiseerde omzet op de over te nemen standplaatsen en markten. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer B. (Brian) Kooij handelend onder de naam Vishandel Brian Kooij. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer grotendeels materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op de privéwoning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Karper 131, 3824LW te Amersfoort, kadastraal bekend als Amersfoort P 2115 A-14 en A-27, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 185.800,- en een openstaande schuld van € 177.000,-. De WOZ-waarde per 1 januari 2021 is € 266.000,-.
  • De partner van de ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. De borgstelling is op dit moment van materiële waarde, gezien de overwaarde op de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Vishandel Brian Kooij worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Vishandel Brian Kooij is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van een door de boekhouder opgestelde prognose, welke mede is gebaseerd op de over te nemen exploitatie. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte omzet is gebaseerd op de door verkoper gerealiseerde omzet op de over te nemen standplaatsen en markten. Er is voorzichtigheidshalve gerekend met een marge van 55% waar de benchmark +/- 63% is. De personeelskosten zijn bestemd voor een vaste medewerker en een zaterdaghulp. De huisvestingskosten zijn gebaseerd op huur van opslagruimte bij verkoper. De verwachte privé opnamen zijn gebaseerd op de actuele hypotheekschuld in privé. Hierbij is geen rekening gehouden met het inkomen uit loondienst van de huwelijkse partner. De koopsom van de visverkoopwagen en bedrijfsbus is geactiveerd en wordt in vijf jaar afgeschreven.

Jaarcijfers

Balansprognose 2023

Activa

  2023
Vaste activa € 270.000
Vlottende activa € 30.000
Overige vlottende activa
Totaal € 300.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 200.000
Langlopende schulden € 100.000
Kortlopende schulden
Totaal € 300.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 390.000
Bruto winst € 215.000
Kosten € 133.000
Afschrijvingen € 15.000
Resultaat € 67.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-124953 heeft € 400 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 14:09
investeerder-115765 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 14:09
investeerder-306320 heeft € 300 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 14:08
investeerder-91610 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 14:08
investeerder-66880 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 14:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders