19597

Vision Multimedia

€ 125.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 130
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-02-2016 in 1 uur volgeschreven door 130 investeerders

Samenvatting

Vision Multimedia B.V. specialiseert zich in tablet solutions en heeft een digitale menukaart, Vision Menu, waarmee bestellen en betalen in de horeca gemakkelijker wordt. Iedere horecaondernemer kan hierdoor besparen op personeelskosten en drukkosten van menukaarten. Vision Menu realiseert een hogere klanttevredenheid doordat de klant zelf het moment van bestellen en betalen kan bepalen. Daarnaast kunnen er extra inkomsten gegenereerd worden door advertentie-inkomsten en het stimuleren van bijverkopen. De ondernemer en aandeelhouder Mark Scholte wordt binnen het bedrijf ondersteund door zijn vader Bob Scholte. 

Financieringsbehoefte

De gevraagde financiering bedraagt € 125.000,- voor werkkapitaal en productiemiddelen. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8%.

Structuur

Mark Scholte heeft via zijn persoonlijke holding 40,1% van de aandelen in Vision Multimedia B.V., 4,95% is toebedeeld aan ECS Electronics B.V. (een B.V. van de opa van Mark Scholte). Voor de resterende 4,95% zijn de onderhandelingen lopende met een potentiële toetreder. Deze constructie wordt geëffectueerd na succesvolle funding via Collin Crowdfund. De overige 50% van de aandelen is in handen van Stichting Tender met als bestuurder Mark Scholte. Deze certificaten van aandelen zullen in de toekomst worden uitgegeven aan personeel of nieuwe strategische partners en investeerders. Mark wordt geadviseerd door het gerenommeerde accountantskantoor Witlox VCS. 

Risico

Dun & Bradstreet geeft Vision Multimedia B.V. de score Verhoogd risico vanwege het opstartkarakter. De Collin Credit Score is opgesteld op basis van de voorzichtige prognoses 2016-2017 (opgesteld met accountantskantoor Witlox VCS) en komt uit op Ruim voldoende na afwaardering. Er wordt een gezamenlijke (morele) persoonlijke borgstelling afgegeven van € 125.000,- door Mark en Bob Scholte. Scholte B.V. (de holding van vader Bob Scholte) is bereid om de bestaande lening van € 57.000,- achter te stellen ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte wordt er een non-onttrekkingsverklaring tot een solvabiliteit van 35% afgegeven. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering is nodig voor werkkapitaal en investeringen van productiemiddelen zoals spuitgietmatrijzen voor de productie van de kunststof behuizingen van de tablet. 

Ondernemer

Mark Scholte is 26 jaar en heeft samen met zijn vader Bob Scholte een grote affiniteit met het bedenken en ontwikkelen van elektronica en softwaresystemen. Na een uitgebreide ervaring in de entertainmentschermen voor de automotive industrie (voor merken als Porsche, Mercedes en Chevrolet) zijn zij medio 2014 gestart met het ontwikkelen van een digitale menukaart, Vision Menu. Mark heeft ervaring als websiteontwikkelaar en onder andere gewerkt bij Eurologics B.V., waar hij aan verschillende projectteams leiding heeft gegeven. Hij heeft de algehele leiding bij Vision Multimedia en werkt nauw samen met zijn vader Bob Scholte. 

Bob Scholte vervult een commerciële rol binnen het bedrijf. Hij heeft veel ervaring in de ontwikkeling en verkoop van entertainmentsystemen en denkt actief mee in de strategische visie van het bedrijf.

Vision Multi Media biedt met de ontwikkeling van Vision Menu een totaaloplossing voor horecaondernemers voor bestellen en betalen.

Onderneming

Vision Multimedia specialiseert zich in tablet solutions. Zowel hardware als software in de vorm van native Apps worden als totaalconcept aangeboden. Er zijn twee productgroepen. Een eigen productlijn Vision Menu en klant specifieke producten (custom developed & build). 

Vision Menu
Op basis van de lopende orders blijkt dat een digitale menukaart een kansrijk product is voor toepassing in de horeca. Medio 2014 is Vision Multimedia met de ontwikkeling van Vision Menu van start gegaan, waarbij nauw is samengewerkt met diverse partijen zoals ASUS voor de tablets, Adyen en Payleven voor de betaalterminal. Voordeel hiervan is dat het mogelijk is om continu de laatste technologie toe te passen en dat de productie naar de wens van de afnemer direct aangepast kan worden (bijvoorbeeld andere afmetingen). Vision Menu is niet afhankelijk van bepaalde onderdelen. Indien gewenst kunnen deze snel vervangen worden. Op dit moment zijn er vijf verschillende partners waarmee Vision Multimedia samenwerkt. Omdat het allemaal verschillende type producten zijn, is er geen onderlinge concurrentie. 

Vision Menu (www.visionmenu.nl) is niet alleen een oplossing om kosten te besparen, maar ook om extra opbrengsten te realiseren. Aan de basis liggen kwalitatieve verbeteringen van de gasteninformatie, die aangevuld worden met omzet verhogende features, zoals het stimuleren van bijverkopen en het tonen van advertenties. De klanttevredenheid kan ook verbeteren omdat de gast zelf het moment van bestellen en betalen kan bepalen. Ook in een dalende conjunctuur is de tablet kostenbesparend en blijkt uit onderzoek dat het product meer oplevert dan dat het kost.

Klant specifieke producten
Vanuit de ontwikkeling van Vision Menu zijn diverse andere producten ontstaan, die op klantenspecificatie worden ontwikkeld en vervaardigd. Dit betreft een Mobiel 10inch POS systeem (mPos) ten behoeve van Le Credit Sportif Utrecht, die kassasystemen levert voor voetbalclubs en grote evenementen en een Abri display voor Sabjoti ten behoeve van interactieve reclame.

Doelgroep
Vision Multimedia richt zich in eerste instantie op de segmenten Quick Casual en Casual, waaronder de zogenaamde All you can eat formules. Er zijn al leveringscontracten afgesloten en er staan diverse offertes uit. Inmiddels zijn er met bedrijven uit Hongarije, Dubai, Noorwegen en Spanje ook al contacten gelegd.

Organisatie
Mark is een jonge ondernemer. Hij vormt samen met zijn vader het management en deze balans van jong en oud zal de kracht vormen van het bedrijf. Naast vader en zoon Scholte zijn er momenteel vier mensen met uiteenlopende kwaliteiten bij het bedrijf werkzaam. Men vult elkaar goed aan waardoor er sprake is van een goed ingewerkt team. Buiten de personeelskosten en huisvesting hangen alle kosten van Vision Multimedia samen met de omzet.

Missie, visie en doelstellingen
Vision Multimedia wil binnen drie jaar in Nederland de toonaangevende partij zijn voor de horeca op het gebied van digitale menukaarten. Als gevolg van de verdergaande digitalisering verwacht Vision Multimedia een verdere stijging van de vraag naar Vision Menu. De focus zal dan ook blijven liggen op het steeds maar beter maken van het product. Anders zullen concurrenten Vision Multimedia voorbijstreven. Er wordt al gedacht aan koppelingen met Facebook, YouTube en dergelijke, waarbij ontwikkeling van de software essentieel is in deze markt. Het bedrijf zal dan ook blijven investeren om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Met het aantrekken van een financiering kan Vision Multimedia haar doelstellingen realiseren en is zij in staat de lopende en de te verkrijgen orders uit te leveren.

Positionering en concurrentie
De USP (unique selling point) zit hem in het leveren van het totale concept, zowel op hardware- als op softwareniveau. Door de relatie geheel te ontzorgen creëert Vision Multimedia voor alle partijen een win-win situatie. De markt wordt via diverse kanalen benaderd. Er is een vertegenwoordiger in dienst die uit de horecasector afkomstig is. Een deel van de verkoop vindt plaats via geselecteerde partners met een goed netwerk binnen de horecasector. Daarnaast wordt er verkocht via POS(point of sale)-leveranciers.

Vision Menu wordt, naast verkoop, ook aangeboden in een leaseconstructie (lease met een duur van minimaal 36 maanden). De leaseconstructie wordt aangeboden via Grenke, een toonaangevend bedrijf op het gebied van lease van IT-apparatuur aan het MKB. Hierdoor is de aanschaf van Vision Menu voor klanten van Vision Multimedia laagdrempelig gehouden. De afnemers hoeven dan geen grote investeringen te doen.

Structuur
Mark Scholte heeft via zijn persoonlijke holding 40,1% van de aandelen in Vision Multimedia B.V., 4,95% is toebedeeld aan ECS Electronics B.V. (een B.V. van de opa van Mark Scholte). Voor de resterende 4,95% zijn de onderhandelingen lopende met een potentiële toetreder. Deze constructie wordt geëffectueerd na succesvolle funding via Collin Crowdfund. De overige 50% van de aandelen is in handen van Stichting Tender met als bestuurder Mark Scholte.

organigram

Financieringsbehoefte

De investeringen betreffen werkkapitaal, opbouwen voorraad en aanschaf van productiemiddelen (spuitgietmatrijzen voor productie van kunststof behuizing). In totaal is hiervoor benodigd € 155.000,-. 

Investeringsoverzicht: 

Werkkapitaal (voorfinanciering voorraden en debiteurentermijn) € 75.000,-
Laatste deel aanloopkosten € 25.000,-
Investeringen productiemiddelen € 30.000,-
Onvoorziene kosten € 25.000,-
Totale investering € 155.000,-
Inbreng twee nieuwe aandeelhouders € 30.000,-
Lening via Collin € 125.000,-  

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden 

  • Er wordt een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling afgegeven van € 125.000,- door Mark en Bob Scholte. Deze heeft op dit moment vooral een morele waarde.
  • De lening die verstrekt is door Scholte B.V. ter grootte van € 57.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Vision Multimedia B.V. zullen plaatsvinden zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft Vision Multimedia B.V. de score Verhoogd risico vanwege het opstartkarakter.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is bij Vision Multimedia gebaseerd op de prognose 2016 en 2017. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Voor 2016 is een nettowinst berekend van € 58.000,- op een omzet van € 695.000,- (2017: € 110.000,- op ruim € 1.000.000,-). Hiermee ontwikkelt de rentabiliteit van Voldoende in 2016 naar Goed in 2017. Voorzichtigheidshalve wordt de score voor rentabiliteit gesteld op Voldoende, vanwege de fase waarin het bedrijf zich bevindt.

Solvabiliteit
Naast inbreng van het aandelenkapitaal zal de lening van € 57.000,- achtergesteld worden. Hierdoor ontstaat een solvabiliteit na financiering van ruim 42% op een balanstotaal van circa € 250.000,-. Gezien de prognoses is de ontwikkeling van het vermogen goed. De solvabiliteit scoort Goed.

Liquiditeit
Na financiering en realisatie van de prognose 2016 komt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) uit op 3,3 en de liquiditeit scoort daarmee Excellent. Voorzichtigheidshalve wordt de score voor liquiditeit afgewaardeerd naar Goed, vanwege de fase waarin het bedrijf zich bevindt.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders die minimaal € 2.500,- investeren ontvangen een waardebon ter waarde van € 100,- van Kengzo Restaurant Sushi bar-lounge te Waalwijk. Kengzo is een gewaardeerde relatie van Vision Multimedia. 

De waardebon zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2016 om 11:42
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2016 om 11:42
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-02-2016 om 11:42
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-02-2016 om 11:42
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2016 om 11:41

Reacties

Investeerder – 8199
12-02-2016 11:12
Wat wordt precies bedoeld met de opmerking dat de persoonlijke borgstelling “vooral een morele waarde” heeft? Dat klinkt vrij zacht.

Collin Crowdfund
12-02-2016 11:28
In dit geval houdt de morele waarde in dat de huidige vermogenspositie in privé beperkt is.

Ondernemer
Bob Scholte

Mark Scholte

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas