30639

Vleeschmeester Beerens

€ 65.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 82
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-08-2018 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Samenvatting

Dennis en Lonneke gaan de bestaande slagerij in Liempde overnemen. Ze gaan dit doen binnen het Vleeschmeester franchise-concept. De nieuwe zaak gaat onder de naam Vleeschmeester Beerens open. De slagerij is gevestigd op een goede locatie in Liempde in Brabant. De huidige eigenaar blijft nog een geruime tijd meewerken om een goede overdracht aan de klanten te realiseren. Dennis en Lonneke hebben zelf ook ruime ervaring in het slagersvak en ook met de Vleeschmeester formule, een relatief nieuw concept in de markt. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 70.000,-, waarvan de ondernemers zelf € 5.000,- in brengen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert slagerij Dennis & Lonneke v.o.f. als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn D.A.A. van Zandvoort en L.M.C. Friedeman als vennoten van Slagerij Dennis & Lonneke v.o.f. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Slagerij Dennis & Lonneke v.o.f. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 65.000,- op het leven van de heer Van Zandvoort gesloten die wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering is voor de overname van de bestaande slagerij in Liempde en voor de ombouw naar het Vleeschmeester concept.

Ondernemer

Dennis van Zandvoort (1985) en Lonneke Friedeman (1980) hebben allebei hun achtergrond en opleiding in de slagerijbranche. Ze hebben eerder een slagerij gehad, In verband met onvoldoende perspectief op die locatie hebben ze die verkocht. Daarna zijn ze gaan werken in een vestiging van Vleeschmeester en hebben zo de Vleeschmeester opleiding genoten. Nu is het tijd voor hun eigen vestiging in Liempde met een goede reistijd vanaf hun woonplaats Eindhoven.

Dennis en Lonneke zijn beiden rustige, servicegerichte Brabantse ondernemers die zich volledig zullen inzetten voor hun bedrijf. Ze zijn beiden zeer ervaren in het zelfstandig werken in een slagerij. Met zowel de franchisegever als de verkopende slager is inmiddels een goede band opgebouwd waardoor er een sterk team is ontstaan voor de overname van de slagerij.

Onderneming

De locatie
Liempde is een kleine, welgestelde Brabantse gemeente (4.800 inwoners) behorende bij Boxtel. De huidige slagerij is hier al vele jaren gevestigd in een opvallend pand op een goede locatie. De huidige eigenaar zal ook nog geruime tijd aanwezig zijn in de slagerij. Het bestaande assortiment wordt gehandhaafd en geleidelijk zullen daar aanvullende producten aan worden toegevoegd. De slagerij blijft ook onder de naam van de vorige eigenaar bestaan.

De Slagerij
Het assortiment is zeer uitgebreid en voor een groot deel eigen productie. Alles wordt dagvers ingekocht waarbij kwaliteit van groot belang is. Minder vet, traceerbare afkomst en ambachtelijk behandeld zijn hierbij de speerpunten. De prijs van het basisassortiment is marktconform. Daarnaast zijn er exclusievere en daarmee duurdere producten. De slagerij richt zich op meerdere doelgroepen die vertegenwoordigd zijn in de directe omgeving:

  • De gezinnen waarvoor het volledige assortiment ter beschikking is
  • De ouderen die van oudsher gewend zijn naar de ambachtelijke slager te gaan
  • Tenslotte de bourgondische klanten die met name de duurdere en exclusievere producten afnemen.

Franchise Vleeschmeester
Dominique Melis is de grondlegger van de nog jonge formule. Hij is zijn hele werkzame leven actief in de branche. Hij heeft veel ervaring opgedaan met franchise in zijn rol als commercieel manager bij een andere grote keten die in zijn tijd fors is gegroeid. Vleeschmeester wil een formule zijn die de ondernemers volledig ontzorgt en begeleidt en waar kwaliteit erg belangrijk is. De eerste 2 vestigingen zijn zeer goed ontvangen in de markt. Vleeschmeester werkt met een standaard entree fee, een wekelijkse franchise fee en heeft wat marge op de inkoop. In onderhavige vestiging heeft men de entree fee laten vervallen aangezien de ondernemers reeds werkzaam zijn bij de franchisegever. Daarnaast staat de franchisegever garant richting de verhuurder.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname inventaris en goodwill € 35.000,-
Voorraad  € 15.000,-
Uitstraling, reclame € 15.000,-
Werkkapitaal € 5.000,-
Totaal € 70.000,-
Eigen inbreng € 5.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er zijn geen andere financieringen binnen de vof.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn D.A.A. van Zandvoort en L.M.C. Friedeman als vennoten van slagerij Dennis & Lonneke v.o.f. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer Van Zandvoort voor een bedrag van minimaal € 65.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Slagerij Dennis & Lonneke v.o.f. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Slagerij Dennis & Lonneke v.o.f. als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognose over het resterende deel van 2018 en 2019. De prognoses zijn gebaseerd op de historische omzetcijfers van de bestaande slagerij.

Rentabiliteit
De historische omzet van de bestaande slagerij was € 467.000,- en dit is de basis voor de prognoses. De slagerij was goed, maar ging nog niet mee met de laatste trends zoals bijvoorbeeld de BBQ-trend. Hierdoor verwachten de ondernemers in de toekomst meer omzet te genereren. Anderzijds moet je ook rekening houden met een klein verloop van klanten, hoewel dit kan meevallen omdat de huidige slager voorlopig nog aanwezig is. Voor het resterende deel van 2018 wordt een omzet van € 232.000,- verwacht. Op basis van de overeengekomen huur en de van toepassing zijnde brutomarge, personeelskosten en de incidentele opstartkosten kom je op een operationele cashflow na privéopnames van € 13.000,-. Dit is toereikend voor de beperkte aflossingen in 2018. Voor 2019 wordt een omzet van € 465.000,- met een operationele cashflow na privéopnames van € 18.000,- verwacht wat ruim voldoende is voor de aflossingen. De Rentabiliteit kwalificeren we, omdat het om prognoses gaat, als Voldoende.

Solvabiliteit
De eigen inbreng is met € 5.000,- beperkt waardoor de solvabiliteit bij de start 7% bedraagt. De overnamesom is relatief laag. In het resterende deel 2018 zal door de aanloopkosten relatief weinig winst worden gemaakt, waardoor de solvabiliteit per ultimo 2018 naar verwachting vergelijkbaar is met die van de openingsbalans. Pas in 2019 zal de solvabiliteit volgens de prognose verbeteren naar ruim 25% op een balanstotaal van € 63.000,-. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit passend bij de openingsbalans op de score Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is vanaf het begin hoog, mede gezien de eenvoudige balans. Er is voldoende liquiditeit meegenomen in de investeringsopzet en het is een bestaande slagerij met bestaande omzet waardoor er per direct voldoende omzet wordt gegenereerd voor een gezonde liquiditeitspositie. Aangezien de nieuwe ondernemers zich nog wel moeten bewijzen, kwalificeren we de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders van € 500,- ontvangen een Vleeschmeester cadeaucheque ter waarde van € 25,- te besteden bij de Vleeschmeester winkels.
Alle investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een Vleeschmeester cadeaucheque ter waarde van € 50,- te besteden bij de Vleeschmeester winkels.
Alle investeerders vanaf € 2.000,- ontvangen een Vleeschmeester cadeaucheque ter waarde van € 100,- te besteden bij de Vleeschmeester winkels.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2018 om 10:03
investeerder-59021 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2018 om 10:03
investeerder-31715 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2018 om 10:03
investeerder-23943 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2018 om 10:03
investeerder-23419 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2018 om 10:03

Ondernemer

Lonneke Friedeman en Dennis van Zandvoort

Crowdfund Coach


Marc Kogels