46254

Backwerk Hoofddorp (VOF Dagdoni)

€ 625.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 632
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-11-2023 in 2 dagen volgeschreven door 632 investeerders

Samenvatting

BackWerk is een bakery-café waarbij gasten in een warme, gezellige omgeving de heerlijke vers bereide gerechten direct kunnen kiezen. BackWerk is een internationale succesformule en opent steeds meer vestigingen in Nederland. VOF Dagdoni heeft al twee vestigingen in Rotterdam en zij nemen nu de bestaande vestiging van BackWerk in Hoofddorp over. De franchisegever geeft een borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag, welke momenteel materieel van aard is op basis van een eigen vermogen van € 2.300.000,- op een balanstotaal van € 13.000.000,- op basis van de aangeleverde cijfers.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 740.000,-. Met een eigen inbreng van € 50.000,- en een nieuwe achtergestelde lening van BackWerk Nederland van € 65.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 625.000,- met een bodembedrag van € 525.000,-. Indien niet het volledige bedrag wordt gefund zal er minder worden afgelost op de lening bij BackWerk Nederland. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 150.000,-. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De geldnemer is VOF Dagdoni, t.h.o.d.n. BackWerk Rotterdam Korte Lijnbaan, BackWerk Rotterdam Hoogstraat en BackWerk Hoofddorp. De vennoten zijn de heer F. Dagdoni en mevrouw R.S.W. Habboosh. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie, behoudens de overwaarde op de privé woning, beperkt.
 • Er wordt een aflopende zakelijke borgstelling ter hoogte van € 625.000,- afgegeven door BackWerk NL B.V. welke op basis van de aangeleverde cijfers als materieel wordt beoordeeld. OP basis van de interne cijfers bedraagt het eigen vermogen € 2.300.000,- op een balanstotaal van € 13.000.000,-. De borgstelling loopt evenredig terug, gelijk aan de openstaande schuld van de Collin lening. Er wordt verder jaarlijks een garantiestelling afgegeven door de moeder Valora Food Service Deutschland (letter of comfort). 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Loenerveld 21, 2151 JK te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend als sectie AF nummer 2051 te Haarlemmermeer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ABN AMRO bank ter hoogte van € 371.875,- met een openstaande schuld van € 248.000,-. De WOZ-waarde per 01-01-2022 bedraagt € 445.000,-.
 • De heer F. Dagdoni en mevrouw R.S.W. Habboosh geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De leningen van BackWerk NL B.V. ter hoogte van € 400.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op deze lening mag worden afgelost zolang de solvabiliteit minimaal 25% blijft. De rente mag wel worden betaald. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BackWerk Rotterdam Hoogstraat, BackWerk Korte Lijnbaan en BackWerk Hoofddorp worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund; BackWerk NL B.V. verkrijgt het eerste pandrecht.
 • In geval van een liquiditeitstekort bij de geldnemer garandeert BackWerk NL B.V. 6 maanden doorbetaling van rente. Gedurende deze termijn zal de aflossing worden bevroren en wordt de vestiging verkocht aan een andere franchisenemer en de lening afgelost of geherfinancierd.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Via Collin Crowdfund zijn eerder BackWerk in Alkmaar (februari 2021), BackWerk Rotterdam Alexanderplein (februari 2021), BackWerk Zoetermeer (oktober 2021). Deze leningen lopen naar tevredenheid. BackWerk Breda-Dordrecht is recent (juni 2023) gefinancierd. De lening van BackWerk Rotterdam Hoogstraat (januari 2022) wordt met deze nieuwe lening geherfinancierd.

Leendoel

BackWerk Hoofddorp wordt overgenomen door VOF Dagdoni. Daarnaast wordt de financiering aangewend voor de gedeeltelijke aflossing van de crediteurpositie bij BackWerk Nederland. Als niet het gehele doelbedrag door Collin wordt gefinancierd, zal minder worden afgelost bij BackWerk Nederland. 

Ondernemer

Fadi Dagdoni (1981) is geboren in Amsterdam. Zijn vader werkte als luchtvaartagent in Amstelveen en is na enkele jaren met vrouw en kinderen teruggegaan naar Irak. Daar bouwden zijn ouders een goed lopend restaurant en hotel op. 
Ongeveer vier jaar geleden kwam Fadi in contact met BackWerk. Hij had direct een goed gevoel over het concept en de kwaliteit van de producten. Het goede gevoel was wederzijds en daarom werden hij en Rasha gevraagd de vestiging Korte Lijnbaan in Rotterdam over te nemen.

Fadi is gehuwd met Rasha Habboosh (1985), samen hebben ze twee kinderen. Rasha is ook geboren in Irak en heeft daar een Universitaire opleiding in IT gevolgd. Ze heeft ongeveer drie jaar gewerkt in Jordanië, waar ze een leidinggevende positie had bij Zepter International; een Zwitserse onderneming in consumptiegoederen. Ze geeft aan perfectionistisch te zijn en houdt van netheid en is klantgericht.

Fadi en Rasha hebben de zaak aan de Korte Lijnbaan meteen strak aangepakt. Ze sturen sterk op netheid, duidelijke regels voor het personeel, ruim en wisselend assortiment en klantvriendelijkheid. In januari 2022 hebben ze een nieuwe extra vestiging in de Hoogstraat in Rotterdam geopend. Door werkzaamheden in de nabijheid en daardoor minder passanten dan een extern vestigingsplaatsonderzoek had uitgewezen, bleef de omzet in 2022 achter op de prognose. Met forse steun van BackWerk Nederland zijn ze de moeilijke periode doorgekomen. 
De ambitie van Fadi en Rasha is de drie zaken verder op orde te krijgen en succesvol te exploiteren en zij worden daarin ondersteund door BackWerk Nederland.

Onderneming

BackWerk is een bakery-café waarbij gasten in een warme, gezellige omgeving de heerlijkste vers bereide gerechten direct kunnen kiezen. De kracht van het snel groeiende BackWerk ligt in een combinatie van lage prijzen, grote versheid en snelheid. 

BackWerk is een internationale succesformule en opent steeds meer vestigingen in Nederland. In 2009 werd de eerste Nederlandse vestiging geopend in Nijmegen. De afgelopen jaren is de franchiseketen hard gegroeid en telt op dit moment meer dan 340 vestigingen met locaties in diverse Europese landen, waaronder Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Momenteel heeft BackWerk een 50-tal vestigingen in Nederland en heeft BackWerk nog steeds de ambitie om te groeien. 

Sinds 2017 viel BackWerk onder het Zwitserse beursgenoteerde Valora A.G. Valora is een food convenience provider (detailhandel, dienstverlening en handel) met elf verschillende formules en 2.700 vestigingen. Medio 2022 heeft het Mexicaanse FEMSA de meeste aandelen gekocht van Valora A.G. FEMSA is een van de grootste bedrijven in de wereld in bier & frisdranken en retail (meer dan 25.000 winkels). Er werken meer dan 320.000 medewerkers in 13 landen.

 • Bij BackWerk worden de hele dag door de lekkerste dingen bereid. Het assortiment bestaat uit:
 • Vers belegde broodjes die de dag door vers worden gebakken en belegd;
 • Koude dranken, huisgemaakte sappen, smoothies en frisdranken;
 • Heerlijke warme producten zoals hot sandwiches, vers belegde pizza’s;
 • Vers gebakken koeken en gebak;
 • Warme dranken, zoals verse koffie van Bio Arabica bonen;
 • Vers groot- en klein brood.

De kracht van BackWerk is een vriendelijke prijs en de open keuken. Hiermee is BackWerk transparant over alles wat gegeten en gedronken wordt in de zaak. De producten liggen klaar en klanten hebben de keus om snel of rustig te komen ontbijten, lunchen of een tussendoortje te eten.

BackWerk zit op high traffic locaties, waar mensen winkelen, werken of onderweg zijn. BackWerk wil mensen bedienen die geen zin hebben in een ingewikkelde menu kaart, onduidelijke bestelstructuur en vervolgens te lang moeten wachten op een te duur broodje, bakje of sapje.

BackWerk heeft twee verschillende formules: de City Stores en de Express Stores. De Express Store is ontwikkeld voor high-traffic locaties zoals trein- of metrostations. Er zijn geen zitplekken, het is uitsluitend take-away.

City Stores zijn doorgaans gevestigd in de binnensteden. Bezoekers kiezen en pakken zelf datgene wat ze willen uit de vitrines. In de City Store hebben bezoekers de mogelijkheid om plaats te nemen in het zitgedeelte en daar te lunchen. Een City Store heeft een oppervlakte die ligt tussen de 150 en 250 m2. 
De vestigingen in Rotterdam Hoogstraat, Korte Lijnbaan en Hoofddorp zijn City Stores.

Franchiseformule
De franchisegever begeleidt en ontzorgt de bij de formule aangesloten franchisenemers. Nieuwe vestigingen worden na aanpassing naar het BackWerk-concept turn-key overgedragen aan de ondernemer. Indien nodig wordt de ondernemer financieel ondersteund met een achtergestelde lening tegen een lage rente. Nieuwe ondernemers worden goed ingewerkt en vanaf de start intensief begeleid door de openingscoördinator. De franchisegever heeft inzicht in de omzet en kosten van elke vestiging, spreekt regelmatig de ondernemer over de ontwikkelingen en kan bijsturen indien nodig. In de meeste gevallen is de franchisegever de hoofdhuurder van het pand. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

De overname van BackWerk Hoofddorp is een activa transactie. Dat deel is vrijgesteld van btw. Btw op de andere posten wordt voorgefinancierd door BackWerk Nederland. De crediteuren positie bij BackWerk Nederland wordt deels afgelost en voor een deel omgezet in een achtergestelde lening, waardoor het totaal aan achtergestelde leningen vanuit de franchisegever uitkomt op € 400.000,-. De bestaande Collin-lening van VOF Dagdoni voor BackWerk Hoogstraat wordt geherfinancierd.

Overname vaste activa BackWerk Hoofddorp   € 270.000,-
Goodwill  voor de locatie  € 115.000,-
Aflossing BackWerk Nederland (minimaal €60.000,-) €160.000,-
Aflossing bestaande Collin lening  € 182.000,-
Voorraad, kosten en werkkapitaal  € 13.000,-
Totale investering  € 740.000,-
Eigen inbreng  € 50.000,-
Nieuwe achtergestelde lening BackWerk Nederland € 65.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 625.000,-

 

Leenbedrag: € 625.000,- met een minimum van € 525.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 150.000,-.

Andere financiers
Naast BackWerk Nederland zijn er geen andere financiers. 

Als niet het gehele doelbedrag door Collin wordt gefinancierd, zal evenredig minder worden afgelost op de crediteurenpositie richting de franchisegever. De achtergestelde leningen van in totaal € 400.000 zal hierdoor niet worden verhoogd. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert VOF Dagdoni als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de geconsolideerde balans na investering en geconsolideerde prognoses voor de komende drie jaar van de beide vestigingen. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemers en de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit
Inclusief de overname van de vestiging Hoofddorp per september 2023, wordt voor heel 2023 een geconsolideerde omzet begroot van € 1.400.000,-. Voor 2024 wordt een geconsolideerde omzet begroot van € 2.210.000,- en er wordt een netto cashflow overschot na aflossingen op de Collin lening en privé opnames begroot van € 25.000,-. Doordat de drie vestigingen al bestaan en een groot deel van de kosten een variabel karakter hebben, kwalificeren wij de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemers brengen zelf € 50.000,- in aan eigen vermogen. Daarnaast verstrekt de BackWerk NL B.V. een achtergestelde lening van € 400.000,-. Hiermee wordt het risicodragend vermogen bij aanvang 17% van het geconsolideerde balanstotaal van € 788.000,-. In 2024 stijgt naar verwachting de solvabiliteit naar 19% op een balanstotaal van € 692.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De geldnemer is VOF Dagdoni, t.h.o.d.n. BackWerk Rotterdam Korte Lijnbaan, BackWerk Rotterdam Hoogstraat en BackWerk Hoofddorp. De vennoten zijn de heer F. Dagdoni en mevrouw R.S.W. Habboosh. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie, behoudens de overwaarde op de privé woning, beperkt.
 • Er wordt een aflopende zakelijke borgstelling ter hoogte van € 625.000,- afgegeven door BackWerk NL B.V. welke op basis van de aangeleverde cijfers als materieel wordt beoordeeld. OP basis van de interne cijfers bedraagt het eigen vermogen € 2.300.000,- op een balanstotaal van € 13.000.000,-. De borgstelling loopt evenredig terug, gelijk aan de openstaande schuld van de Collin lening. Er wordt verder jaarlijks een garantiestelling afgegeven door de moeder Valora Food Service Deutschland (letter of comfort). 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Loenerveld 21, 2151 JK te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend als sectie AF nummer 2051 te Haarlemmermeer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ABN AMRO bank ter hoogte van € 371.875,- met een openstaande schuld van € 248.000,-. De WOZ-waarde per 01-01-2022 bedraagt € 445.000,-.
 • De heer F. Dagdoni en mevrouw R.S.W. Habboosh geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De leningen van BackWerk NL B.V. ter hoogte van € 400.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op deze lening mag worden afgelost zolang de solvabiliteit minimaal 25% blijft. De rente mag wel worden betaald. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BackWerk Rotterdam Hoogstraat, BackWerk Korte Lijnbaan en BackWerk Hoofddorp worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund; BackWerk NL B.V. verkrijgt het eerste pandrecht.
 • In geval van een liquiditeitstekort bij de geldnemer garandeert BackWerk NL B.V. 6 maanden doorbetaling van rente. Gedurende deze termijn zal de aflossing worden bevroren en wordt de vestiging verkocht aan een andere franchisenemer en de lening afgelost of geherfinancierd.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Door zowel de hypothecaire inschrijving in tweede verband, de hoofdelijke aansprakelijkheid van ondernemers, de borgstelling van BackWerk NL B.V. en garantie om 6 maanden rente door te betalen, kwalificeren wij de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-350082 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 0:18
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 0:06
investeerder-21183 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 0:00
investeerder-22685 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 23:32
investeerder-100270 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-11-2023 om 22:53

Ondernemer

R.S.W. Habboosh en F. Dagdoni

Crowdfund Coach


Henk Beke