37769

VOF Man vastgoed

€ 350.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 387
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-09-2020 in 1 dag volgeschreven door 387 investeerders

Samenvatting

Twee enthousiaste onderneemsters hebben een vastgoedportefeuille opgebouwd en bemiddelen daarnaast voor derden rondom vastgoedtransacties en exploitatie van verhuurd vastgoed. Sinds eind 2019 heeft men de portefeuille geherfinancierd en dit is de laatste stap daarvan. Het te financieren object is gedeeltelijk in eigen gebruik en voor het resterende deel volledig verhuurd met een goede spreiding. De LTV (Loan To Value) bij de start is 84% maar na de extra aflossing in de zevende termijn nog 72%

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 220.000,-. In de zevende termijn vindt een extra aflossing van € 50.000,- plaats. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert VOF J.A. Maan Vastgoed met handelsnaam MAN Vastgoed als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn A.C. Wiebers en M.J. Cairo-Held ten deze handelend als vennoten van de VOF J.A. Maan vastgoed met als handelsnaam MAN Vastgoed. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van één van de ondernemers beperkt en van de andere onderneemster ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- op het bedrijfspand aan de Slenkstraat 201 te Purmerend verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 416.500,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 19-07-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onderpand aan de Slenkstraat 201 te Purmerend worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Deze herfinanciering is de laatste stap in de herfinanciering van de vastgoedportefeuille van de VOF.

Ondernemer

De onderneemsters van MAN Vastgoed zijn Anuschka Wiebers (1981) en Johanna Held (1966). Er is sprake van een familiaire band (Nicht-Tante). De naam MAN is ontstaan van Maureen (voornaam van Johanna) en Anuschka. Met een knipoog naar de mannen natuurlijk.

Anuschka is naast de vastgoedactiviteiten nog in loondienst bij het ministerie van Financiën en Johanna heeft ook in privé nog vastgoedactiviteiten. Hierdoor hoeven beide vennoten geen middelen te onttrekken aan de VOF voor levensonderhoud.

Onderneming

De missie van MAN Vastgoed is het tegemoetkomen aan het geringe aanbod van werkplekken en het ontzorgen van huiseigenaren. Naast het eigen vastgoed wil men andere vastgoedeigenaren begeleiden bij de zoektocht naar en de exploitatie van vastgoed.

Hun motto:
“Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world.” 
By: Franklin D. Roosevelt

Onroerend goed
Het onderpand voor deze crowdfunding betreft zes kantoor/praktijk units met totaal 283 m² netto vloeroppervlak op de derde verdieping van een groter bedrijfsverzamelgebouw met daarbij twee parkeerplaatsen. 

De locatie is nabij het centrum van Purmerend en is met de auto en openbaar vervoer goed bereikbaar. De markthuur is getaxeerd op € 37.500,-. Een deel van de units is in eigen gebruik door de onderneemsters. Op dit moment is de huuropbrengst € 30.120,- verdeeld over meerdere zakelijke huurders. Een gedeelte hiervan heeft een langere looptijd de overige contracten hebben een relatief korte looptijd maar wel met de optie tot verlenging. 

Het deel eigen gebruik heeft een huurwaarde van € 7.500,-. De marktwaarde in verhuurde staat is getaxeerd op € 416.500,- d.d. 19-07-2020. De LTV (Loan To Value) bij de start is daarmee 84%, na de eenmalige aflossing van € 50.000,- is dit 72%.

Portefeuille
De portefeuille in de VOF bestaat naast het hierboven beschreven zakelijke pand nog uit een tweetal verhuurde woningen/appartementen in eigendom met de adressen G. Rietveldsingel 97 te Diemen en Stekeldijk 84 te Purmerend. Tevens exploiteert men nog twee panden met de adressen IJdoornlaan 1445C en 1483H in Amsterdam in de VOF die allebei in eigendom zijn bij één van de vennoten. De woningen zijn verhuurd aan particulieren, in drie gevallen voor onbepaalde tijd en één voor bepaalde tijd. Tenslotte heeft men eerder dit jaar geïnvesteerd in de panden Levermoosstraat 49, 49A en 49B te Purmerend welke worden gesplitst, gerenoveerd en verkocht. Hierop verwacht men een mooi ontwikkelresultaat te kunnen maken.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 350.000,-
Collin Crowdfund lening € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing, een verhoogde aflossing in de zevende termijn van € 50.000,- en een slottermijn van € 220.000,-

De € 50.000,- zal worden afgelost uit de overwaarde bij de verkoop van de te her-ontwikkelen panden in de portefeuille.

Naast de crowdfunding loopt er nog een lening bij De Nederlandse van € 380.000,- op de woningen/appartementen in de portefeuille en een tijdelijke lening op de te ontwikkelen panden welke vergoedingsvrij kan worden afgelost bij de verkoop van de panden. De andere panden zijn niet in de VOF gefinancierd.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn A.C. Wiebers en M.J. Cairo-Held ten deze handelend als vennoten van de VOF J.A. Maan vastgoed met als handelsnaam MAN Vastgoed. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van één van de ondernemers beperkt en van de andere onderneemster ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- op het bedrijfspand aan de Slenkstraat 201 te Purmerend verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 416.500,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 19-07-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onderpand aan de Slenkstraat 201 te Purmerend worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd,de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF J.A. Maan vastgoed met als handelsnaam MAN Vastgoed is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van de VOF over 2019 en de prognoses over 2020 en 2021 gebaseerd op de herfinancieringen en de lopende verhuurovereenkomsten. De overall Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De portefeuille in de VOF is in opbouw. In 2019 was de VOF verlieslatend door de hoge financieringslasten in combinatie met een te lage huuropbrengst. De ondernemers hebben dit opgevangen door een storting van € 30.000,- vanuit privé waardoor de cashflow ongeveer gelijk was aan de verplichtingen. 

Vanaf eind 2019 en begin 2020 zijn de panden geherfinancierd en is de verhuur geoptimaliseerd. Daarnaast heeft men in 2020 een ontwikkelpand gekocht welke nu wordt verbouwd en dan kan worden gesplitst. Men verwacht deze nog dit jaar te kunnen verkopen met een mooie winst. Voor 2020 verwacht men, inclusief de verkoop, een omzet van € 219.000,- en een cashflow van € 65.000,- te realiseren. In 2021 verwacht men uit de verhuuropbrengsten van de huidige portefeuille en de bemiddelingsinkomsten een omzet van € 101.000,- en een cashflow van € 37.000,- te realiseren. Er hoeven geen privé onttrekkingen te worden gedaan omdat men in privé reeds voldoende inkomen heeft. De afloscapaciteit kwalificeren we als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op de balans is ultimo 2019 4,8% op een balanstotaal van € 915.000,-. Eind 2020 wordt een solvabiliteit van 10,7% op een balanstotaal van € 1.228.000,- verwacht. Dit is exclusief een stille reserve van ca. € 300.000,- op de panden die in privé-eigendom zijn en gedeeltelijk wel in de VOF worden geëxploiteerd. We kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim Voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn A.C. Wiebers en M.J. Cairo-Held ten deze handelend als vennoten van de VOF J.A. Maan vastgoed met als handelsnaam MAN Vastgoed. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van één van de ondernemers beperkt en van de andere onderneemster ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- op het bedrijfspand aan de Slenkstraat 201 te Purmerend verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 416.500,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 19-07-2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onderpand aan de Slenkstraat 201 te Purmerend worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de verpanding van de huurpenningen als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-11329 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 14:31
investeerder-17601 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 14:10
investeerder-174649 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 13:28
investeerder-23428 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 13:10
investeerder-193454 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 13:08

Ondernemer

Anuschka Wiebers en Johanna Held

Crowdfund Coach


Marc Kogels