27494

VOF VNB Fashion Company

€ 350.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 343
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-08-2017 in 1 uur volgeschreven door 343 investeerders

Samenvatting

VNB Fashion Company is marktleider in de handel van gebreide kleding en homewear. Er wordt een op de seizoenen afgestemde collectie kleding en plaids aangeboden. De klantenkring bestaat uit winkelketens, groothandel, retailers en specialisten in bedrijfskleding. Het grootste gedeelte van de productie vindt in eigen beheer plaats. 

De vof VNB Fasion Company is 10 jaar geleden opgericht door Klaas Veijer en Robert Bode. Klaas is met zijn familie al vele generaties lang actief in de brei-industrie. Robert is een ervaren ondernemer, die al vele jaren actief is in de productie van en handel in textiel en in- en verkoop van kleding. Inmiddels is het bedrijf marktleider op het gebied van gebreide kleding. De leningaanvraag heeft betrekking op de aankoop van brei- en confectiemachines, alsmede uitbreiding van het beschikbare werkkapitaal in verband met de groei van het bedrijf.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet noteert een Laag risico voor de onderneming. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur voor de financiering is de vof VNB Fashion Company, met vennoten Klaas Veijer en Robert J. Bode. Hun echtelieden mevrouw A. Veijer-Krale en mevrouw D. Graaf tekenen mee als debiteur voor de financiering. De huidige en toekomstige inventaris, machines en voorraad wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

De financiering wordt gevraagd ten behoeve van de aankoop van brei- en confectiemachines, alsmede uitbreiding van het beschikbare werkkapitaal. Vanwege de groei van het bedrijf is er namelijk meer productie capaciteit nodig. De machines zullen met name worden gebruikt voor de productie van de zogenaamde “sampling” van de kledingstukken. 

Ondernemer

VNB Fashion Company is een vof met als vennoten Robert Bode en Klaas Veijer.

Robert Bode (1971) is de commerciële man binnen de onderneming. Na het behalen van zijn LTS diploma is hij op jonge leeftijd (24 jaar) al gestart als zelfstandig ondernemer. Zijn activiteiten hebben altijd gelegen op het vlak van de productie van en handel in textiel en de in- en verkoop van partijen kleding. Robert ontwikkelde door de jaren heen specialisaties op het gebied van bedrijfskleding en jeans (private label). Inmiddels heeft hij zich samen met zijn compagnon ontwikkeld naar een vaste waarde op het gebied van gebreide kleding. 
Het creëren en onderhouden van relaties met grote en kleine retail bedrijven die de VNB kleding in hun assortiment verkopen is het primaire aandachtsgebied van Robert. Daarnaast, richt hij zich ook op de interne controle, financiële administratie en de kwalitatieve informatievoorziening. Robert is verkoopgericht, ad rem en ondernemend.

Klaas Veijer (1977) komt uit een confectiefamilie, met de wortels in Staphorst. Zijn hele leven is hij al actief in het vervaardigen van gebreide kleding in de vestigingsplaats Staphorst. Hij is de technische man binnen de onderneming en ook de productieorganisatie is aan hem toevertrouwd. Klaas is verantwoordelijk voor het programmeren van de breimachines, de sampling en de productieplanning en het aansturen van de productiewerknemers. Klaas is een kundige en bescheiden drijvende kracht in het bedrijf met een grote passie voor alles wat te maken heeft met de brei industrie. 

Onderneming

Kernprofiel
De vof VNB Fashion Company, opgericht op 1 mei 2007, is actief in de handel van gebreide kleding en homewear. Er wordt een op de seizoenen afgestemde collectie kleding aangeboden en verhandeld. De klantenkring bestaat uit winkelketens, groothandel en retailers. Het grootste gedeelte van de productie van de kleding vindt in eigen bedrijven in Litouwen en Servië plaats (onder de naam VNB Knitting). Deze bedrijven maken geen onderdeel uit van de Nederlandse vennootschap. De productie van VNB Knitting wordt verkocht door VNB Fashion Company, gevestigd in Staphorst. De belangrijkste markt voor het bedrijf is de Nederlandse markt. Ook vindt er verkoop plaats aan klanten in Duitsland, wat op dit moment goed is voor 10% van de omzet.
 
Sinds 2015 is via een agentschap in Denemarken ook een groei in de afzet te zien naar Deense en Noorse bedrijven. Na een proefperiode van één zomer en winterseizoen zijn de eerste volumineuze orders ontvangen uit Denemarken. De verkoop aan deze landen is ook ongeveer 10% van de totale omzet van VNB Fashion Company.
 
Doelgroepen
VNB Fashion Company richt zich op een brede range van klanten. Hierin zijn te onderscheiden: winkelketens, groothandels, home-wear, retailers en bedrijfskleding. De onderneming heeft een stabiele klantenkring, die de voorbije jaren flink is gegroeid. Bekende namen als Facilicom, Wehkamp, Oger, Moscow, MS Mode, 10days, Maratex GmbH, Buddelei, Anna Van Toor, The Stone en The Sting komen in het huidige rijtje van klanten voor.
 
Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen/visie
De belangrijkste redenen voor klanten om met VNB Fashion Company zaken te doen is omdat het bedrijf zich op het gebied van aansprekende collecties, communicatie, flexibiliteit, logistiek, levering betrouwbaarheid en levertijden, onderscheidt van de concurrentie. In het bijzonder zien de ondernemers veel klanten, die voorheen hun productie hebben uitbesteed naar Azië, terugkomen naar Europa. 
 
Door constante kwaliteit en betrouwbaarheid is VNB een vaste waarde bij veel grote afnemers geworden. Volume is in deze markt van belang om goed rendement te behalen.
Voorgaande vormt voor het bedrijf de basis om de komende jaren fors te groeien. VNB heeft een goede naam, wil deze behouden en haar klantenkring verder uitbreiden, met behoud van deze identiteit. 
Inmiddels zijn wij marktleider en die positie willen wij verder uitbouwen.
 
Structuur
De vof VNB Fashion Company is een Nederlandse vennootschap onder firma met de heren Robert Bode en Klaas Veijer in privé als eigenaren/firmanten. Alleen dit bedrijf valt binnen de scope van deze aanvraag.
 
De productiebedrijven in Litouwen en Servië zijn daar ter plaatse opgericht als zelfstandige entiteiten, met het juridische equivalent van een B.V. Klaas en Robert zijn in alle VNB bedrijven gelijkwaardig betrokken en bezitten elk 50% van het eigendom.
 
In het vierde kwartaal van 2017 zal de vof om worden gezet naar een Besloten Vennootschap. 
 
De productiebedrijven in Litouwen en Servië zijn daar ter plaatse opgericht als zelfstandige entiteiten, met het juridische equivalent van een B.V. Klaas en Robert zijn in alle VNB bedrijven gelijkwaardig betrokken en bezitten elk 50% van het eigendom. De ondernemers hebben samen nog enkele andere ondernemingen: Locoman Vastgoed B.V. (beiden 25%), Just Believe B.V. (beiden 17%) en Dutch Confection B.V. (beiden 25%). 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop van nieuwe brei- en confectiemachines  € 250.000,-
Uitbreiding voorraad/werkkapitaal € 100.000,-
Totale investering € 350.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Huidige financieringen
Per ultimo mei 2017 was er een totale uitstaande financiering van € 340.000,- bij ING aanwezig binnen VNB Fashion Company. Als zekerheid voor deze financiering heeft ING pandrecht op de inventaris, voorraden en debiteuren. ING heeft aangegeven afstand te doen van het pandrecht op de inventaris, zodat de investeerders van Collin Crowdfund een eerste pandrecht kunnen verkrijgen op het machinepark van VNB Fashion Company. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn de heer K. Veijer en de heer R.J. Bode, handelend als firmanten van vof VNB Fashion Company, en hun partners mevrouw A. Veijer – Krale en mevrouw D. Graaf. In privé hebben de debiteuren allen een acceptabele vermogenspositie. Gezamenlijk hebben de vennoten in privé een vermogen (bezittingen minus schulden) van ongeveer € 90.000,-, waarbij voor de waardering van de eigen woningen de WOZ-waarde is gehanteerd. 
  • De brei- en confectiemachines in het bezit van VNB Fashion Company (huidige en toekomstige), worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heren K. Veijer en R.J. Bode verklaren dat zij vanuit VNB Fashion Company geen uitgaande kasstromen zullen verrichten, in welke vorm dan ook, naar de buitenlandse productieondernemingen. 
  • Bij wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap onder firma VNB Fashion Company naar een (meervoudige) B.V. constructie, zullen de heer K. Veijer, de heer R.J. Bode, mevrouw A. Veijer – Krale en mevrouw D. Graaf een persoonlijke gezamenlijke/persoonlijke borgstelling afgeven voor het bedrag gelijk aan het dan nog openstaande saldo van de lening. 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert vof VNB Fashion Company met een Laag risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de door de accountant opgestelde definitieve jaarcijfers 2016 van VNB Fashion Company en de opgestelde prognoses 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.
 
Rentabiliteit
VNB realiseerde in 2016 een omzet van ruim € 2,7 miljoen. Dit betekende een toename van de omzet van 57% ten opzichte van 2015. In 2016 was de winst voor privé onttrekkingen € 126.000,-. Na de privé onttrekkingen van beide eigenaren, resteerde er een netto winst van € 49.000,-. De genormaliseerde cashflow bedroeg € 113.000,-. Na aftrek van de aflosverplichtingen resteerde er een Netto Cashflow overschot van € 53.000,- (score Goed). 
Volgens de opgestelde prognoses stijgt de omzet in 2017 naar ruim € 3 miljoen en in 2018 naar ruim € 3,3 miljoen. In beide jaren wordt een winst na privé onttrekkingen van ongeveer € 110.000,- bereikt. Het netto cashflow overschot komt in 2017 op € 138.000,- uit, bij een aflossingsverplichting van € 49.000,- (score Excellent). In 2018 is het netto cashflowoverschot ruim € 150.000,- bij een aflossingsdruk van € 70.000,- (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de rentabiliteit van VNB Fashion Company als Goed.
 
Solvabiliteit
In het boekjaar 2016 heeft VNB een eigen vermogen van € 285.000,- op een balanstotaal van € 1.047.000,- (27%, score Ruim voldoende). In het lopende boekjaar 2017 zal er op basis van de opgestelde prognose vanuit de netto winst een toevoeging aan het eigen vermogen kunnen plaatsvinden, waardoor de solvabiliteit op 33% uitkomt (score Ruim voldoende), bij een balanstotaal van een kleine € 1,2 miljoen. In 2018 wordt een percentage van 40% (score Goed) bereikt. De score voor solvabiliteit stellen wij vooralsnog vast op Ruim voldoende.
 
Liquiditeit
In 2016 was sprake van een current ratio score (vlottende activa / vlottende passiva) van 1,4 (score Ruim voldoende). De vlottende activa bestaat grotendeels uit voorraden en vorderingen. De current ratio stijgt volgens de prognose naar 1,5 (score Goed) per ultimo 2017 en per ultimo 2018. Wij stellen de score voor liquiditeit derhalve vast op Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-37196 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-08-2017 om 10:40
investeerder-23515 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-08-2017 om 10:40
investeerder-14740 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-08-2017 om 10:40
investeerder-25188 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-08-2017 om 10:39
investeerder-3961 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-08-2017 om 10:39

Ondernemer
Robert Bode

Klaas Veijer

Crowdfund Coach


Peter Stout