46670

VreDi Vastgoed B.V.

€ 144.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 280
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-10-2023 in 18 uur volgeschreven door 280 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam VreDi Vastgoed B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 24-08-2023

Leendoel

Yori van Diest en Rob Vreeken hebben middels hun vastgoedonderneming, VreDi Vastgoed B.V., de mogelijkheid gekregen om een bedrijfspand aan te gaan kopen aan de Betsy van Goorstraat 30 te Wageningen. Het onroerend goed zal verhuurd worden aan de werkmaatschappij Roton Lifts Europe B.V. Roton Lifts Europe is een bedrijf actief op het gebied van verticale mobiliteit (lifts). Het bedrijf biedt een scala aan lifttypes en -modellen. Enkele van deze liftopties zijn: goederenliften, rolstoelliften en trapliften. De financieringsbehoefte komt voort uit de wens om een ruimer pand te betrekken dat past bij de groei en ontwikkeling van het bedrijf. 

Er wordt een lineaire lening van € 144.000,- verstrekt met een slottermijn van € 120.000,-, een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom Betsy van Goorstraat 30 € 180.000
Aanvullende kosten € 25.000
Totaal € 205.000
Eigen inbreng € 61.000
Collin Direct € 144.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • VreDi Vastgoed B.V.
  • Roton Lifts Europe B.V.
  • DiYo Beheer B.V.
  • Rob Vreeken Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 144.000,- op het aan te kopen bedrijfspand met als adres Betsy van Goorstraat 30, 6702 DC Wageningen, kadastraal bekend als sectie G nummer 2664 te Wageningen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 180.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-10-2023.
 • De heer R.M. Vreeken geeft een zakelijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer Y. Van Diest geeft een zakelijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Betsy van Goorstraat 30, 6702 DC Wageningen, kadastraal bekend als sectie G nummer 2664 te Wageningen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor VreDi Vastgoed B.V., DiYo Beheer B.V. en Rob Vreeken Holding B.V. zijn Laag risico. De score van Roton Lifts Europe B.V. is Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De huidige huurlasten van € 8.738,- zullen na aankoop van het onroerend goed komen te vervallen. Het bedrijfspand zal vervolgens verhuurd worden aan Roton Lifts Europe B.V. ter hoogte van € 24.000,- per jaar, waaruit de financieringslasten gedragen zullen worden.

Roton Lifts Europe B.V. prognosticeert een omzet van € 2.699.903 met een EBITDA van € 146.328, voor het hele jaar 2023. Vanwege het kritisch sturen op kosten en verhuizing naar het nieuwe bedrijfspand wordt een omzet van € 2.783.000,- met een EBITDA van € 198.000,- verwacht, voor het jaar 2024.

De vaste activa per 31-06-2023 van Roton Lifts Europe B.V. bestaan voor € 235.000,- uit een rekening-courant aan bestuurder R.M. Vreeken. 
De kortlopende schulden bestaan voor € 180.000,- uit crediteuren (t.o.v. € 270.000,- aan debiteuren aan de activa-kant). 
Verder is er € 284.000,- vooruit gefactureerd. 

Jaarcijfers

Balans overzicht Roton Lifts Europe B.V. 30-06-2023

Activa

  t/m juni
Vaste activa € 261.000
Vlottende activa € 291.000
Overige vlottende activa € 158.000
Totaal € 710.000

Passiva

  t/m juni
Eigen vermogen € 96.000
Langlopende schulden € 76.000
Kortlopende schulden € 538.000
Totaal € 710.000

Winst- en verliesrekening tussentijds tot en met juni 2023

Omzet € 1.309.000
Bruto winst € 373.000
Kosten € 329.000
Netto winst € 44.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-337367 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 8:50
investeerder-91591 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 8:39
investeerder-305420 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 8:28
investeerder-394386 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 8:24
investeerder-102533 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2023 om 8:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders